Allianssin hallitus

Vuosikokousten välillä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n korkeimpana päättävän elimenä toimii Allianssin hallitus. Hallitus valitaan syykokouksessa. Allianssin hallituksesta vaihtuu vuosittain puolet. Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät omalta sivultaan.

Elisa Gebhard
puheenjohtaja

p. 050 575 1723

Demarinuoret, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Eurooppanuoret, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomusnuoret, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Svensk Ungdom, Varusmiesliitto ja Vasemmistonuoret.

Henna Pursiainen
varapuheenjohtaja

Akava ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ.

 

Hallituksen jäsenet

[valittu syyskokouksessa 2018, hallituskausi 2019-2020]  

Kasurinen Riina
AFS Intercultural Programs Finland ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi ry - OSKU ry
(varajäsen Jokinen Ilmo, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Music Against Drugs ry, Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry, Nuorten Palvelu ry, Nyyti ry, Suomen Mielenterveysseura ry, YAD Youth Against Drugs ry)

Lehtonen Mikael
Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
(varajäsen Hynönen Iiris, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry)

Malmi Katri
Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry, Suomen ekumeeninen neuvosto ry, Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry, Suomen NNKY-liitto ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden, Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp
(varajäsen Niiles Jaakko, Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry, Suomen ekumeeninen neuvosto ry, Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry, Suomen NNKY-liitto ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat – Kyrkostyrelsen / Fostran och familjeärenden, Kirkon ulkomaanapu – Kyrkans utlandshjälp)

Sundman Robert
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
(varajäsen Törmänen Valtteri, Vihreät Nuoret ry)

Tiainen Miika
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Nyyti ry
(varajäsen Niemi Hanna, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, Vasemmistonuoret ry, Vasemmisto-opiskelijat ry)

[valittu syyskokouksessa 2017, hallituskausi 2018-2019] 

Nicholas Kujala
Ungmartha, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Svensk Ungdom
(varajäsen Bicca Olin - Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL)

Sini-Elina Kärsämä
Nuorisoasuntoliitto, Suomen Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto, Nuorisosäätiö 
(varajäsen Väinö Tuovinen)

Santeri Lohi
Kokoomuksen Nuorten Liitto, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta
(varajäsen Pasi Saarinen - Suomen Nuorisoseurat, Suomen 4H-liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuoren Voiman Liitto, Avartti-säätiö)

Silva Loikkanen
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Nuoriso- ja liikuntalan asiantuntijat - Nuoli, Työväen urheiluliitto TUL
(varajäsen Tarja Karppinen - Luonto-Liitto)

Jaana Tiiri
Invalidiliitto, Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyö VNY
(varajäsenen Lauri Linna - Prometheus-leirin tuki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Aseman Lapset)

Tuomas Tikkanen
Eurooppanuoret, Varusmiesliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
(varajäsen Evianna Lehtipuu - Suomen Nuorisosirkusliitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Nuoren Voiman Liitto, Nuorten Kuoroliitto)