Vierailuohjeet

Järjestäkää vierailu tai kutsukaa päätöksentekijä kylään työpajalle osallisuuskuukauden aikana! Tälle sivulle on koottu ohjeita erilaisten vierailujen järjestämiseen.

 • Kutsukaa poliitikko kylään
 • Lähtekää kunnantalolle
 • Vierailkaa valtuuston kokouksessa
 • Kutsukaa nuorisovaltuutettu kylään

Kutsukaa poliitikko kylään

Päätöksentekijät kertovat mielellään omasta työstään ja kuulevat nuorten ideoita. Kutsukaa siis poliitikko vierailulle työpajalle osallisuuskuukauden aikana!

Voitte kutsua pajalle esimerkiksi alueen kansanedustajan. Kaikki kansanedustajat löytyvät vaalipiireittäin täältä. Kansanedustajien profiilisivulta löytyvät edustajan ja hänen avustajansa yhteystiedot. Edustajalle ja avustajalle voi molemmille soittaa tai lähettää kutsun sähköpostitse (sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi).

Kertokaa puhelimessa tai viestissä, että kutsutte kansanedustajan vierailemaan pajalle, mitkä asiat teitä erityisesti kiinnostavat kansanedustajan työssä ja minä päivinä hän olisi tervetullut vierailulle. Maanantai on kansanedustajille usein sopiva päivä matkustaa kotialueelleen ja tavata kansalaisia.

Myös kunnanjohtajan, nuorisotoimesta vastaavan johtajan tai lautakunnan puheenjohtajan voi kutsua vierailulle. Kuntapäättäjien nimet, vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät kuntanne nettisivuilta. Kaikkien kuntien nettisivut löytyvät tästä hakemistosta.

 • Vinkki: Ennen kansanedustajan vierailua voitte hyödyntää Nuorten Parlamentin Virtuaalivarjostus-menetelmää (oppaan sivu 14), jossa tutustutaan varjostettavaan poliitikkoon sekä perehdytään varjostettavan aktiivisuuteen ja saavutuksiin eduskunnassa.
 • Kyselytunti: Kerätkää ennen vierailua poliitikolle kysymyksiä post it -lapuille tai miettikää niitä ryhmissä. Järjestäkää poliitikon kanssa kyselytunti, jossa hän kertoo työstään ja vastaa kysymyksiin.

Lähtekää kunnantalolle

Päättäjät ja virkamiehet tapaavat mielellään nuoria, kertovat omasta työstään ja kuulevat nuorten ideoita. Kutsukaa siis ryhmänne vierailulle kunnantalolle! Yhteystiedot kaikkien kuntien nettisivuille löytyvät tästä hakemistosta.

Kertokaa puhelimessa tai viestissä, että haluaisitte tulla vierailemaan kunnantalolle, mitkä asiat teitä erityisesti kiinnostavat kunnan päätöksenteossa ja minä päivinä vierailu sopisi teille. Myös ryhmän koko on hyvä mainita heti ensimmäisessä yhteydenotossa. Kunnanvaltuuston kokouksia voi useissa kunnissa seurata nettilähetyksenä, mutta kokousta kiinnostavampaa on tavata poliitikkoja ja valmistelijoita kokousten ulkopuolella. Kuntapäättäjien nimet, vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät kuntanne nettisivuilta.

 • Kyselytunti: Kerätkää ennen vierailua poliitikolle tai virkamiehelle kysymyksiä post it -lapuille tai miettikää niitä ryhmissä. Järjestäkää kyselytunti, jossa poliitikko ja virkamies kertovat työstään ja vastaavat kysymyksiin. Valmistautumisessa kannattaa käyttää esimerkiksi kunnanvaltuuston kokousmateriaaleja, jotka löytyvät kunnan nettisivuilta.

Vierailkaa valtuuston kokouksessa

Kunnan- ja kaupunginvaltuustojen kokoukset ovat lähtökohtaisesti kaikille avoimia. Menkää siis joukolla kuulemaan, mitä valtuustossa päätetään!

Ennen valtuuston kokousta voitte ottaa yhteyttä kuntanne valtuutettuihin, ja pyytää saada tavata heidät joko ennen tai jälkeen kokouksen. Valtuustojen yhteystiedot löytyvät kuntanne nettisivuilta. Kaikkien kuntien nettisivut löytyvät tästä hakemistosta.

Kokoukset järjestetään yleensä ilta-aikaan, joten tämä kannattaa huomioida vierailun järjestämisessä.

 • Tehtävä: Vierailkaa valtuuston kokouksessa tai katsokaa tallenne jostakin aiemmasta kokouksesta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kokous eteni?

  • Mitä asioita kokouksessa käsiteltiin?

  • Mistä kokouksessa päätettiin?

  • Mistä äänestettiin? Mikä oli äänestyksen lopputulos?

  • Ketkä pitivät puheenvuoroja?

Kutsukaa nuorisovaltuutettu kylään

Alkuun on hyvä kerrata, mikä on nuorisovaltuusto: Kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttamistoimielin, jolla on oikeus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon niissä asioissa, joiden nuorisovaltuusto itse katsoo liittyvän nuoriin.

Yhteyden paikalliseen nuorisovaltuustoon saa yleensä etsimällä ohjaajan tai nuorisovaltuuston puheenjohtaja yhteystiedot kunnan verkkosivuilta. Mikäli tietoja ei ole jaettu, kysy suoraan nuorisotoimesta tai sivistysasioista vastaavan hallinnonalan johtajalta, tai ota yhteyttä Nuorisovaltuustojen liitossa: toimisto@nuva.fi.

Nuorisovaltuuston edustajille voitte esittää johdatteluksi esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miksi nuori on päättänyt hakeutua nuorisovaltuustoon?
 • Millaisiin asioihin nuorisovaltuusto on päässyt tänä vuonna vaikuttamaan tai ottamaan kantaa
 • Mihin asioihin nuorisovaltuusto haluaisi saada aikaan muutoksen?
 • Miten kunnassa poliitikot ja virkahenkilöt suhtautuvat nuorisovaltuutettuihin?

Ohjeet perustuvat Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tuntiohjeisiin Politiikkaviikolle.

<< Takaisin OSALLISUUSKUUKAUDEN etusivulle