Ratkaisuja toimeentuloon

Kolikoita kädellä

Sosiaaliturva remonttiin - Vihreät nuoret

Jokainen meistä ansaitsee riittävän perusturvan. Elämään kuuluu vaiheita, jolloin saatamme olla työntekijöitä, opiskelijoita, yrittäjiä, sairaita tai työttömiä. Yhä useammin eri elämäntilanteet lomittuvat toisiinsa tai tapahtuvat samaan aikaan. Nykyinen sosiaaliturva on jäänyt jälkeen tästä kehityksestä eikä jousta vaihtelevien elämäntilanteiden mukaan. Monimutkainen järjestelmä vaikeuttaa tuen saantia, ja nopeasti leikkautuvat tuet heikentävät työn kannustavuutta. Siksi Suomessa tarvitaan uusi sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa joustavan turvan läpi elämän.

Perustulo on vastikkeeton perustoimeentulon takaava tuki, joka maksetaan automaattisesti tilille. Se yhdistää ja korvaa yleisimmät nykyiset perusturvaetuudet ja vähentää siten byrokratiaa. Vihreiden nuorten perustulomalli vähentää kannustinloukkuja. Kun tulot kasvavat, perustulo “verotetaan” tasaisesti pois. Näin ei tarvitse miettiä, voiko ottaa vastaan ylimääräistä työvuoroa, sillä työnteko on aina kannattavaa. Vaikka elämäntilanteesi muuttuu, perusturva pysyy. 

kädet

Perustulo - Keskustanuoret

Sosiaaliturvan on oltava yksinkertainen ja oikeudenmukainen. Tasaisesti kiristyvä verotus takaa sen, että pienituloinen ei koskaan joudu maksamaan tienatusta eurosta enempää kuin suurituloinen, ja kannustinloukkuja ei pääse syntymään.

sirkkeli

Työn verotusta ja verotuksen progressiota kevennettävä - Kokoomusnuoret

Työn verotusta ja verotuksen progressiota tulee keventää merkittävästi. Ylin marginaalivero tulee laskea korkeintaan 50 prosenttiin. Verokevennykset tulee rahoittaa kulutus- ja haittaverotusta kiristämällä tai menoleikkauksilla.

torso

Osa-aikatyö kunniaan! - Kokoomusnuoret

Osa-aikatyö kunniaan! On parempi olla edes osin töissä kuin täysin työelämän ulkopuolella. Osatyökykyisten palkkaamista sekä työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä pitää helpottaa.⁣⁣

Kuva kolmesta nuoresta

Opintotilimalli - Kokoomusopiskelijat

Muutetaan opintotuki opintotiliksi! Tällä tarkoitetaan opiskelijan sosiaaliturvaa, jossa opintotuki, asumistuki ja opintolaina muutetaan perustilin kaltaiseksi järjestelmäksi. KELA maksaa tilille opintojen alussa peruspääoman ja opiskelija voi sen jälkeen nostaa tililtä tukea kuukausittain tarpeensa mukaan. Tili voi mennä miinukselle, jolloin tuki muuttuu opintolainaksi, mutta toisaalta suoritettujen opintopisteiden myötä tilille karttuu taas lisää varoja. Perusajatuksena on yksinkertaistaa opiskelijan sosiaaliturvaa sekä lisätä yksilön vapautta ja vastuuta.

Kaksi ihmistä tekee töitä pöydän ääressä

Harjoittelutukiseteli - Kokoomusopiskelijat

Korkeakoulujen harjoittelukäytäntöjä on yhtenäistettävä harjoittelutukisetelin avulla siten, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja opiskelijat jalan oven väliin työelämässä.
 

Neljä eriväristä lehteä

Yleisturva - Demarinuoret

Sosiaaliturva uudistetaan Demarinuorten Yleisturvamallin pohjalta kolmiportaiseksi tueksi, joka sisältää 

- automaattisen ja tarveharkintaisen takuutulon
- syyperustaisen yleistulon
- aktiivisuudesta palkitsevan aktiivitulon

Yleisturvan perusperiaate on taata ihmisille toimeentulo automaattisesti ja joustavasti tulotilanteen muuttuessa.

Farkkujen takatasku jossa rahaa ja maksukortti

Nuorten toimeentulo kuntoon - Vasemmisto-opiskelijat

Seuraavalla hallituskaudella on yhtenäistettävä perusturvaetuuksia niin, että Suomessa voidaan siirtyä yleiseen, elämiseen riittävään ja yksilökohtaiseen perustuloon. Perustulon suuruus tulee olla vähintään 800 euroa ja siinä tulee olla mukana myös opiskelijat.

Opintorahaan on tehtävä välittömästä vähintään 101 euron korotus. Opintotuen lainapainotteisuutta on vähennettävä ja asumistuesta on tehtävä yksilökohtainen. Opiskelijoiden on oltava ihmisryhmänä mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa.

 

Ihminen selaa vinyylilevyjä

Yleistuki - KD-nuoret

Yhdistetään työikäisten ja työkykyisten erityyppiset perusturvaetuudet yhdeksi yleistueksi, johon kuuluvat perus-, lapsi-, ansio- sekä asumisosa. Tuessa on osa-aikaisiin töihin kannustava suojaosa, jonka jälkeen tulot vähentävät tukea noin 60 prosenttia. Tuki on harkinnanvarainen ja vähenee ilman kynnyksiä tulojen kasvaessa.

Yleistukeen liitetään harkinnanvarainen osa, johon yhdistetään nykyisen toimeentulotuen asumisosa, ennaltaehkäisevä ja täydentävä osa.

Tukea haetaan TE-toimistosta, jossa henkilökohtainen työnohjaus, tuki ja palvelut edistävät työllistymistä. Mallin käyttöönotto pohjautuu reaaliaikaiseen tulorekisteriin.

Kuvassa kaadetaan kahvia

Ei ole väliä, mistä työstä fyrkkasi hankit! - Akavan opiskelijat

Rajat palkansaajan ja yrittäjän välillä hämärtyvät, mutta siirtymät näiden kahden statuksen välillä eivät ole sujuvia. Akavan opiskelijat haluaa päivittää työelämän lainsäädännön 2020-luvulle ja laventaa palkansaajan ja yrittäjän määritelmiä. Kansallinen tulorekisteri on hyvä asia, ja se helpottaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottamista. Yhdistelmävakuutus puolestaan helpottaa vakuuttamista työttömyyden varalle myös sivutoimisille yrittäjille ja palkansaajille.

 

 

Kaksi naista katsoo tietokonetta

Kilpailukiellot kuriin - Akavan opiskelijat

Kilpailukieltosopimuksia tulee tulevaisuudessa tehdä vain silloin, kun siihen on erityinen peruste ja painava syy. Vastuuta sopimuksista tulee siirtää työnantajalle, joka kilpailukieltosopimusta vaatii. 

Työnantajan tulisi maksaa työntekijälle korvaus, joka on 50 prosenttia siitä palkasta, jota hän sai työskennellessään kyseisessä yrityksessä. Korvaus tulisi maksaa ajalta, jolloin työntekijä on työttömänä ja kilpailukieltosopimus on voimassa. Korvaus tulisi maksaa jokaiselta arkipäivältä sopimuksen voimassaoloajalta.