Ratkaisuja terveyteen

Kaksi iloista tyttöä tähtisadetikkujen kanssa

Terveyspalveluita kaikille - Vasemmistonuoret

Terveyskeskusmaksujen poistaminen on merkittävä tekijä ihmisten välisen eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisessä. Terveyskeskusmaksut on poistettava. Ehkäisystä on tehtävä maksutonta kaikille alle 25-vuotiaille. Maksuttomana ehkäisynä tulee tarjota monipuolisesti sukupuolitaudeilta ja ei-toivotuilta raskauksilta ehkäiseviä ehkäisykeinoja.

Poika ja paljon lentäviä lehtiä

Laki lasten ja nuorten palveluista - Väestöliitto

Lasten ja nuorten palveluiden siiloutuminen eri vastuualueille ja tiedon kulun esteet tulee poistaa valmistelemalla yhteneväinen laki lasten ja nuorten palveluista. Laissa tulee säätää palveluiden tavoitteista, yhteistyöstä ja vastuiden jakautumisesta eri toimijoiden kesken, sekä palvelutarpeen arvioinnista erityisesti. Lasten ja nuorten palvelut tulisi järjestää siten, että heidän tulisi saada ne mahdollisimman helposti ja ”yhdeltä luukulta” lähipalveluina. Tämän lisäksi he tarvitsevat kanssakulkijoita arjen tueksi, jollaisia toimintamalleja eri sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat ja kehittävät.

Kaksi tyttöä selkä kameraan päin kukkakimppu kädessä

Suostumus rikoslakiin - Vasemmistonuoret

Nykyinen raiskauslainsäädäntö perustuu raiskauksessa käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Raiskauksen määritelmä tulee muuttaa suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Tämän myötä raiskauslainsäädännön tunnusmerkistötekijäksi nousee seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus fyysisen väkivallan sijaan. Raiskaus on aina lähtökohtaisesti väkivaltainen loukkaus henkilön kehollista itsemääräämisoikeutta kohtaan fyysisen pahoinpitelyn asteeseen katsomatta.

Solmu köydessä

Terapiatakuu - Mielenterveyspooli

Terapiatakuu tarkoittaa sitä, että hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa ja oireen mukaisen terapiahoidon tulee alkaa kuukauden sisällä.

Terapiatakuussa kaikille tarjotaan jo terveydenhoidon perustasolla soveltuvaa varhaista apua. Tällä tarkoitetaan mielenterveystyötä tekevän ammattilaisen toteuttamaa lyhyttä psykososiaalista hoitoa. Tarpeen vaatiessa hoitoa jatketaan esimerkiksi Kelan tukemalla psykoterapialla.

Poika ja tyttö selkä katsojaan päin

Kohti vähemmän yksinäistä Pohjolaa - Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kuuluu vuonna 2030 pitää nykyistä paremmin huolta siitä, että vanhemmilla on mahdollisuus viettää tarpeeksi aikaa lastensa kanssa, että varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot, arkikäytännöt ja opetussuunnitelmat sallivat lapsen nähdyksi tulemisen arjessa ja että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Vuonna 2030 Pohjolan tulee edelleen olla maailman hyvinvointiklusteri ja maailman onnellisimpien ihmisten kotikolkka. Siihen emme kuitenkaan pysty ilman mittavia toimenpiteitä yksinäisyyden torjumiseksi, joihin monet muut eurooppalaiset ovat heränneet jo ennen meitä – esimerkiksi Iso-Britanniassa on nimetty yksinäisyysministeri. Monella mittarilla homogeenisten Pohjoismaiden on syytä ottaa myös yksinäisyyden kitkemisessä oppia toisistaan ja kirittää toisiaan tavoitteissaan.