Ratkaisuja osallisuuteen

Tuoleja ja mikrofoneja

Demokratiakokeiluja - Vihreät nuoret

Politiikka on rikki - luottamus päätöksentekoa kohtaan on historiallisen matalalla. Osallistuminen keskittyy jo ennestään aktiivisille ja moni ei löydä yhtään itselleen sopivaa tapaa vaikuttaa. Uusi osallisuus tapahtuu demokratiakokeilujen, kuten kuntalaisaloitteiden, kaupunginosademokratian ja osallistava budjetoinnin kautta. Kehitys on aloitettava nuorista. Politiikan tavoitteena tulee olla nuorten äänen vahvistaminen demokratiassa. Se tapahtuu, jos osallisuus mahdollistetaan laajalle joukolle nuoria matalalla ikärajalla.

Paljon kirjapinoja

Suomelle koulutuksen saavutettavuussuunnitelma - Keskustanuoret

Suomelle on luotava kansallinen suunnitelma, jolla torjutaan koulupudokkuutta, koulutuksen periytyvyyttä sekä asuinalueen, varakkuuden, sukupuolen, sosioekonomisen tai etnisen taustan vaikutusta koulutukseen hakeutumiseen. Maksuton koulutus on lähtökohtamme myös tulevaisuudessa.

Nuoria ihmisiä opiskelemassa

Demokratiaa korkeakouluihin - Vasemmisto-opiskelijat

Korkeakouludemokratian lisäämisen tulee olla korkeakoululakien uudistamisen lähtökohtana. Yliopistoissa tulee olla tasakolmikanta kaikilla hallinnon tasoilla. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten edustusta korkeakoulun hallinnossa on lisättävä. Ammattikorkeakoulujen hallituksissa tulee olla vähintään kaksi kummankin edellämainitun ryhmän edustajaa.

Lisäksi on selvitettävä, kuinka säätiöyliopistot ja ammattikorkeakoulut voitaisiin muuttaa julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi.

kolme poikaa istuvat bussipysäkillä syystakeissa

Nuorille välineitä vaikuttaa - Suomen Partiolaiset

Nuorissa on tulevaisuus. Mutta nuoret eivät pääse vaikuttamaan tulevaisuuteensa jos yhteiskunta ei tue nuorten osallisuutta. Nuorten äänestysaktiivisuus on nykyään muita ikäryhmiä selvästi matalampi, vain 36 % alle 25-vuotiaista äänesti vuoden 2017 kuntavaaleissa. Meidän pitääkin toimia, jotta nuoret kokevat mielekkäänä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Itävallassa on saatu positiivisia kokemuksia äänestysikärajan laskusta 16 ikävuoteen ja myös Suomen Ev.lut kirkossa luotetaan nuorten kykyyn tehdä äänestyspäätöksiä. Suomen valtion tulisikin seurata esimerkkiä.

Euroopan maiden lippuja lipputangoissa

Nuoret inspiroimassa nuoria! - European Youth Parliament Finland - EYP Finland

Järjestämme vuosittain Euroopan nuorten parlamentin istuntoja, jotka mukailevat Euroopan parlamentin toimintaa. Istunnot järjestetään täysin nuorilta nuorilla -periaatteella. 

Istunnot ovat matalankynnyksen tapa oppia konkreettisesti, kuinka yhteiskunnallinen päätöksenteko toimii niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Siten istunnot tukevat nuorten osallisuutta yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Istunnoissa nuoret muodostavat ystävyyssuhteita ympäri Suomea ja Eurooppaa. Istuntoissa on avoin, kannustava ja toisia tukeva ilmapiiri. Kaikki halukkaat voivat myös osallistua vapaaehtoisina istuntojen suunnitteluun ja järjestämiseen.