Ratkaisuja ilmastoon

Vanhanaikainen bensapumppu

Irti fossiilisista polttoaineista! - Keskustanuoret

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava suunniteltua nopeammin, viimeistään vuoteen 2029 mennessä. Taloudelliset tappiot eivät ole kestävä peruste pidentää siirtymäaikoja. Turpeen poltto energiaksi kielletään samassa aikataulussa kivihiilen kanssa muutoin kuin hakkeen seospolttoaineena. Uusiutuviin lähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää tavoiteltaessa on ylläpidettävä Suomen energiaomavaraisuutta.

Nuori tyttö kuivuneessa maastossa syö jotakin

Kehitysyhteistyön rahoitus kuntoon - Vasemmistonuoret

Seuraavan hallituksen on nostettava kehitysyhteistyövarojen määrä vähintään 0,7 %:iin bruttokansantuotteesta. Kehitysyhteistyövarat on suunnattava varsinaiseen kehitysyhteistyötoimintaan, minkä lisäksi kehittyville maille on tarjottava erillistä ilmastorahoitusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

Tehdas josta tulee savua

Suomesta päästötön hyvinvointivaltio - Demarinuoret

Meillä on käsissämme kaksoishaaste: ilmastonmuutoksen torjuminen ja sen tekeminen sosiaalisesti kestävällä tavalla. Molemmat on ratkaistava yhtä aikaa. Emme voi antaa ilmaston lämmetä, emmekä yhteiskuntien luisua eriarvoistumisen kierteeseen. Suomessa on otettava askelia kohti päästöttömän hyvinvointivaltion rakentamista!

Vastuu ilmastonmuutoksesta kuuluu poliitikkojen, ei nuorten harteille. Suomen ilmastopolitiikassa on päästävä tavoitekeskustelusta tekoihin tulevalla hallituskaudella. Demarinuoret esittävät konkreettisia ratkaisuja ilmasto-ohjelmassaan, lue lisää linkistä!

Pieni vauva ja lapsi makaavat yhdessä sängyllä

Kestävää väestöpolitiikkaa - Väestöliitto

Syntyvyyden lasku korostaa lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan merkitystä. Hyvinvointia ja kestävää kehitystä ei voi rakentaa vain työelämän tai koulutukseen osallistumisen ehdoilla. Lapsista on kannettava yhteistä vastuuta ja erilaisia perhesuhteita on tuettava eri elämänvaiheissa. Jokaisen ihmisen mahdollisuuksia perheellistyä ja toteuttaa omaa toivottua lapsilukuaan on tuettava. Eriarvoistumista on vähennettävä ja erityisesti nuorten miesten syrjäytymiskehitykseen puututtava vakavammin.

Esitämme:
1. Vaalien jälkeisen hallituksen on otettava väestöllinen haaste vakavasti. Sen on linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen syntyvyyden, ikääntymisen ja maahanmuuton valossa ja ottavat huomioon ekologisen kestävyyden. Yhteiskunnassa on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa.
2. Hallitus valmistelee toimenpideohjelman poikien ja miesten osallisuuden vahvistamiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.
 

Nuoria ihmisiä opiskelemassa pöydän ääressä

Sosiaalinen kestävyys - Suomen lukiolaisten liitto

Sosiaalisen kestävyyden tarkoituksena on taata kaikille ihmisille mahdollisuus perustarpeisiin kuten kotiin, koulutukseen ja riittävään toimeentuloon. Lukiolaisten mielestä sosiaalisen kestävyyden tavoitteet edistävät tasa-arvoa ja onnellista elämää. Varsinkin maksuton koulutus on erittäin tärkeä toimenpide kohti näitä tavoitteita. Lukiolaiset haluavat edistää vastuuta koko maailmasta globaalin asennekasvatuksen kautta.

Nainen pitää käsissään puun lehteä

Ilmastopolitiikka keskiöön - Vasemmisto-opiskelijat

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tulevan hallituskauden tärkein tavoite. Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee näkyä niin fossiilisista polttoaineista luopumisena ennen 2030-lukua kuin ympäristökasvatuksena kaikilla koulutusasteilla. Kouluruokailun tulee olla kasvisruokapainotteista.ja kaikkien Kelan ateriatukea tarjoavien ravintoloiden on tarjottava myös vegaanista ruokaa. Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee olla Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteema.