Nuorten ideat ja ehdotukset

Kysyimme Politiikkaviikolla nuorilta, miten he haluaisivat vaikuttaa. Yli sata nuorten ryhmää ympäri Suomen teki Politiikkaviikon ryhmätyön, jossa nuoret haastettiin pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa ja osallistua politiikkaan ja päätöksentekoon. Tältä sivulta löydät nuorten työn tulokset. 

Miten nuoret voisivat vaikuttaa lähellä oleviin asioihin helpommin? 

 • Koulussa voisi tehdä kuntalaisaloitteita.
 • Valtuutettujen jaksottaiset vierailut koulussa.
 • Nuoret eivät voi asettua ehdolle tai äänestää kuntavaaleissa, joten heidän pitää kerätä kannatusta oman asiansa puolelle. He voivat esimerkiksi järjestää pienen tapahtuman, jossa he kertovat parannusehdotuksia lähiympäristönsä ongelmiin, ja sillä tavoin saada kannatusta.
 • Kunnalle oma nettisivu nuorille, jonne voi antaa anonyymisti palautetta ja ideoita.
 • Koulussa pitäisi luoda kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Olisi mielenkiintoista, jos kunnan työntekijä tulisi kertomaan esimerkiksi vaikuttamisesta aamunavaukseen.
 • Kannustetaan nuoria järjestämään tapahtumia itse, rahallinen tuki kaupungilta.
 • Nettikysely nuorten mielipiteistä esim. mitä kunta voisi järjestää, rakentaa yms.
 • Genom att själv informera via sociala medier och politiker. 
 • Förbereda ett intressant tema och gå runt i klasser och berätta om det. 
 • Prata med elev i elevkåren, stalla upp i elevkåren. Man kan göra en gemensam anslagstavla i skolan. Sätta upp åsikten i sociala medier. Grupparbete är styrka: samla ihop andra som tycker lika.
 • Voisi olla enemmän kuulemistilaisuuksia ja nuorisovaltuuston kokouksia. 
 • Nuoret ihmiset kekseliäisyydestään ja moderneista käyttäytymismalleistaan huolimatta tarvitsevat rinnalleen sitoutuneita aikuisia ja vahvaa viestiä oikeasta välittämisestä.
 • Nuoria voisi innostaa kertomalla onnistuneista jutuista, jotka ovat saaneet alkunsa nuorten aloitteista.
 • Nuoret toivovat enemmän kokouksia sekä kaupungissa että myös eduskunnassa, joissa puhuttaisiin vain nuorten asioista.
 • Politiikkafestarien järjestäminen.
 • Nuorille oma some-platform-sovellus, josta he saisivat kaikki uusimmat politiikkauutiset, jotka koskevat nuoria.
 • Det skulle vara bra om de unga kunde påverka mera, t.ex. genom some/sociala medie eller kunna välja och påverka om hurdana services och platser som skulle vara nära ens hem. I skolan kan vi redan påverka mycket men den största makten hör till de vuxna fast majoriteten i skolan är barn. Man borde kunna rösta mer i skolan om elevernas åsikter, t.ex. att man röstar hela skolan om hurdana utflykter man ska ha.

Miten politiikkaan osallistumisesta tehdään helpompaa nuorille? 

 • Puhumalla sekä lisäämällä tietoisuutta. Puolueiden linjojen sekä arvojen tulisi olla paremmin ja selkeämmin esillä esimerkiksi sosiaalisen median kautta, koska nuoret käyttävät somea aktiivisesti. Valtio voisi myös ylläpitää Instagram-tiliä, missä eduskunnassa tehdyt päätökset kerrottaisiin auki. Olisi hienoa, jos opetussuunnitelmaan lisättäisiin ajankohtaisten aiheiden seuraamista. Olisi tärkeää, että kieli olisi selkeää, eikä sisältäisi turhaa jargonia. Olisi tärkeää, että samoihin pöytiin kokoontuisivat nuoret sekä päättäjät käymään rakentavaa keskustelua.
 • Puolueet voivat tehdä nuorekkaita mainoksia.
 • Perustetaan uusi nuorille suuntautuva puolue, joka vaikuttaa heidän ongelmiinsa.
 • Netistä pitää löytyä puolueista riittävästi tietoa.
 • Nuorten tulisi saada paremmin tietoa puolueiden kannoista heihin vaikuttavissa asioissa.
 • Selkeämmät vaalimainokset (avataan arvoja ja asioita lyhyesti ja ytimekkäästi).
 • Esim. kuntavaaleissa ehdokkaiden vierailut kouluihin omalla paikkakunnalla. 
 • Nuorten vaalikoneen yms. näkyväksi tuominen.
 • Puolueiden tulisi tutustua enemmän nuorten asioihin ja olla niistä kiinnostuneempia. Nuorille pitäisi kertoa paremmin, että tällä hetkellä päätettävät asiat voivat vaikuttaa myös nuorten tulevaisuuteen.
 • Nuorille pitäisi kertoa enemmän eri puolueista ja puolueiden arvoista​. Puolueet voisivat olla aktiivisempia sellaisilla kanavilla, mitä nuoret käyttävät (esim. Instagram).
 • Nuoret pitäisi saada ymmärtämään, että mitä useampi äänestäisi, sitä enemmän heidän asioihin puututtaisiin ja täten nuorilla olisi enemmän vaikutusvaltaa​. Nuoret saattaisivat äänestää enemmän, jos ehdolla olisi enemmän heidän ikäisiään​. 
 • Pitäisi kertoa enemmän, miten voi osallistua. Pitäisi kertoa politiikkaan osallistumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Pitäisi kannustaa enemmän. Puolueiden pitäisi olla "lapsiystävällisempiä". Kansanedustajien pitäisi olla helpommin lähestyttäviä esim. somessa. Politiikan pitäisi olla kiinnostavampaa. Nuorten näkökulma tulisi huomioida paremmin.
 • Nuoria ehdokkaita!
 • Nuoret tekevät työtä sen eteen, että nuoret ehdokkaat pääsevät läpi varsinkin somekanavilla.
 • Nuorella päättäjällä voisi olla "kummi" eli ex-poliitikko, joka osaisi neuvoa.
 • Nuorten ilta - ja koulukäyntejä lisäämään tietoa puolueista ja niiden toiminnasta.
 • Partierna skulle visa sig mera t.ex. skolor, evenemang osv.
 • Lägre åldersgräns för val, 15 år. 
 • Yngre människor med i politiken gör den intressantare. 
 • Politikerna borde tala ett mera lättförståeligt språk.
 • Om de olika partierna skulle vara mera öppna för unga och berätta om sin politik skulle de unga bli mera insatta och förstå.
 • Partierna kunde lägga upp korta videoklipp på YouTube där de berättar kort om sitt parti.
 • Få vuxna att göra politik intresant för unga.
 • Att de politiska partierna måste vara klarare med vad de vill göra.
 • Politiker måste få unga att känna sig delaktig i beslutsfattandet.
 • Puolueiden kerrottava nuorille asioista ja tavoitteista nuorten selkokielellä.
 • Pitäisi kertoa nuorille myös siitä, miten he voivat vaikuttaa, esimerkkejä onnistuneista tapauksista.
 • Kouluissa enemmän tietoa politiikasta ja nuoria koskevista päätöksistä, kyselyjä nuorten mielipiteestä (valtuusto ja lautakunnat voivat tehdä).
 • Poliitikkojen ja päättäjien pitäisi olla aktiivisia nuorten suuntaan aina, eikä vain jonain teemaviikkoina. 
 • Puhutaan ja kirjoitetaan enemmän nuoria koskevista asioista ja kuullaan nuoria enemmän monen eri kanavan kautta.
 • Poliitikot tekevät yhteistyötä koulun ja nuorisotoimen kanssa: vierailut, politiikan tutuksi tekeminen, nuorten kuunteleminen.

Miten nuoria tulisi kuulla päätöksenteon eri vaiheissa? 

 • Nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon, eikä jätetä ulkopuolelle valmisteluvaiheesta. Ei vasta silloin, kun päätökset on jo tehty. Päättävä taho voisi olla itse aktiivinen, ja ottaa yhteyttä myös nuoriin päin.
 • Pitäisi olla foorumi, jossa nuoret pääsevät ehdottamaan ja perustelemaan ehdotuksiaan.
 • Hyödynnetään paikkoja, joissa nuoret liikkuvat. Käytetään nuorten käyttämiä kanavia.
 • Nuorten mielipidettä kysytään kyselyllä, jonka tulokset julkistetaan. Nuoret pidetään ajan tasalla päätöksen eri vaiheista ja lopputulos perustellaan nuorille.
 • Nuorilta kysytään mielipidettä jo suunnitteluvaiheessa.
 • Haluaisimme, että jo 16-vuotiaat voisivat ottaa kantaa kansalaisaloitteisiin henkilökohtaisesti.
 • WhatsApp-ryhmät hyviä. 
 • Nuoria pitää opastaa, koska he eivät muuten ehkä edes osaa hakeutua päätöksentekoon mukaan.
 • Asiasta pitäisi tehdä helppo ja mielenkiintoinen, jotta nuoret haluaisivat vaikuttaa siihen.
 • Nuorille pitäisi kertoa etukäteen nuoria koskevista asioista päätettäessä esim. koulussa ja somessa
 • Nuoret haluaisivat äänestää suoraan nuoria koskevista päätöksistä.
 • Nettisivusto nuorille, siinä tietoa ajankohtaisista politiikan kysymyksistä, sivulla myös keskustelumahdollisuus. 
 • Nuorille suunnatut kyselyt, joissa kysytään nuorien mielipidettä ennen heitä koskevia päätöksiä.
 • Otetaan nuoria mukaan jo asioiden suunnitteluvaiheessa.
 • Kun nuoret osallistuvat, otetaan heidän näkemyksensä vakavasti ja kannustetaan ja ohjataan toimimaan.
 • Osallistumiskynnyksen madaltaminen eli poliitikot jalkautuvat nuorten pariin ja kuuntelevat ja keskustelevat.
 • Nuoria voi aktivoida somen kautta mukaan ideoimaan ja ottamaan kantaa.
 • Nuorisovaltuusto olisi aktiivisempi ja tiedottaisi jo päätetyistä asioista enemmän.
 • Nuoret olisivat toteuttamassa päätettyjä asioita. Tiedotettaisiin paikoista, joista saadaan tietoa päätettyihin asioihin liittyen.
 • De unga borde få mera information om vilka beslut som fattas så att se skulle veta vad som händer och då skulle de bättre kunna vara med och påverka. Många unga vet inte vad som händer och vilka beslut som fattas så ungdomarnas åsikter borde tas mera till betraktande.

Muita ideoita ja oivalluksia nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista

 • Jos ei ole varma omista arvoistaan, voi tuntua vaikealta miettiä puoluetta, jota haluaisi kannattaa. Nuoria tulisi kuulla omassa kotikunnassaan paremmin, eikä jättää ulkopuolelle päätöksenteosta.
 • Asioista pitäisi puhua positiivisen kautta.
 • Nuoria ei pidä aliarvioida!
 • Nuorille tulisi olla ilmaisia palveluja, joissa asiantuntijat auttavat nuorta ilmaisemaan viestinsä järkevästi ja niin, että sen saisi paremmin eteenpäin hallinnossa.
 • Tarvitaan enemmän konkreettisia esimerkkejä, miten asioihin on vaikutettu.
 • Nuoria ei pidä vain kuulla vaan myös ottaa vakavasti heidän ehdotuksiaan.
 • Myös ammattikoulussa pitäisi puhua enemmän politiikasta.
 • Kampanjoidaan äänestämisestä positiivisesti. Ehdokkaat lähemmäksi nuoria, korostetaan äänestämisen tärkeyttä ilman syyllistämistä.
 • Vaikuttaminen kasautuu, ja monet aktiiviset nuoret ovat aktiivisia monessa paikassa.Valmiiksi aktiivisia nuoria myös helposti pyydetään paikkoihin.
 • Nuoret ajattelevat usein, etteivät tiedä tarpeeksi vaikuttaakseen tai äänestääkseen, vaikkei se ole totta. Monet ovat liian kriittisiä itseään kohtaan ja ajattelevat, että vaikuttaakseen ja osallistuakseen pitäisi tietää jo valmiiksi kaikki vaikuttamisesta, osata puhua politiikkaa sujuvasti ja tuntea kaikki termit.
 • Äänestäminen on helpompaa, kun voi äänestää itselle samaistuttavaa henkilöä, kuten nuorta ehdokasta.
 • Usein kun puhutaan nuorten vaikuttamisesta, puhutaan lähinnä äänestysaktiivisuudesta. Vaikuttaminen on paljon muutakin, ja niin pienillä kuin isoilla teoilla voi vaikuttaa. Moni nuori vaikuttaa kyllä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa seuraajiensa mielipiteisiin vaikka ei vaikuttaisi poliittisesti, tai ostopäätöksillään.
 • Raju palaute, kritiikki ja vihapuhe voi pelottaa nuoria, jotka tahtoisivat vaikuttaa.
 • Nuorten vaikuttamismahdollisuudet rajallisia. Nuoria ei välttämättä kiinnosta vaikuttaa. Nuorille pitäisi kertoa enemmän vaikuttamismahdollisuuksista.
 • Unga vet inte tillräckligt om att hur man kan påverka, men de har ganska stora möjligheter att påverka. 
 • Ungdomar med starka åsikter borde föra fram dem på sociala medier. 
 • Man måste vara intresserad för att villa påverka. 
 • Nuoria täytyy rohkaista tuomaan äänensä esiin mahdollisimman mielekkäällä tavalla ja matalalla kynnyksellä.
 • Nuorten osallistuminen ja kuunteleminen tärkeää koska vanhemmat ihmiset eivät osaa ajatella nuorten näkökulmasta nuoria koskevia asioita.