Nuorten osaaminen ja koulutus

Nuorille on turvattava laadukas, yhdenvertainen ja maksuton koulutus. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta hankittujen taitoja ja kokemuksia tulisi voida hyödyntää paremmin osana koulutusta ja työnhakua.

Jokainen peruskoulun päättävä tarvitsee vähintään toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä nuorille ja nuorten perheille aidosti maksutonta, myös oppimateriaalien ja tutkintomaksujen osalta, jotta jokaisella nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus kouluttautua.

Allianssi oli mukana eduskunnan puhemiehistölle keväällä 2018 luovutetussa Maksuton toinen aste -kansalaisaloitteessa. 

Koulutuksen tukipalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja riittävästi resurssoituja. Laadukas opinto-ohjaus, moniammatillinen oppilashuolto ja oikeus erityiseen tukeen lisäävät nuoren hyvinvointia, osallisuutta ja mahdollisuuksia koulutuksen läpäisemiseen.