Ungdomsvalet är ett utmärkt läro- och undervisningsevenemang och riktar sig till alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet. I Ungdomsvalet får de unga bekanta sig med val och kandidater och får en konkret upplevelse av att rösta.

Ungdomsvalet ordnas alltid i samband med riksomfattande val – även i samband med riksdags- och europarlamentsvalen våren 2019. I Ungdomsvalet röstar man på samma kandidater som i de egentliga valen. Valkretsen fastställs utgående från läroinrättningens adress, och alla ungdomar under 18 år får rösta i valet. Valet ordnas både på finska och på svenska.

Datumen för Ungdomsvalen fastställda – Yle offentliggör det nationella resultatet

  • Ungdomsvalet: röstning i riksdagsvalet 1–5.4.2019
  • Ungdomsvalet: röstning i europarlamentsvalet 13–17.5.2019
  • Yle offentliggör ungdomarnas nationella resultat från riksdagsvalet i en tevesändning under den egentliga valveckan, vecka 15

Nu kan du anmäla din läroinrättning till båda valen med samma blankett. Blanketten hittar du här. De läroinrättningar som anmält sig får allt som behövs för att ordna valet:

  • Riksomfattande resultatsystem där läroinrättningens valresultat registreras (förutsätter förhandsanmälan)
  • Elektroniska anvisningar för hur man ordnar valet
  • Utskrivbara röstsedlar, skyltar till vallokalen, valprotokoll
  • Utskrivbara vallistor för de olika valdistrikten
  • Tips och läromaterial för behandlingen av valet

Anmäl din läroinrättning till Ungdomsvalet i samband med riksdagsvalet senast 22.3 för att registrera din läroinrättning i resultatsystemet. Anmälningar endast till europarlamentsvalet tas emot fram till 3.5.

Välkommen med!

Mer information: 

Virva Viljanen
sakkunnig i delaktighet bland unga
nuorisovaalit@alli.fi / tfn 050 3020 598

Ungdomsvalet ordnas i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Undervisningsstyrelsen och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS. #ungdomsvalet #nuorisovaalit