Koulutus ja työllisyys

Nuorten koulutus ja työllisyys -osiosta löydät ajankohtaista tietoa nuorten opinnoista ja työtilanteesta.

Koulutus 


Nuorten koulutustaso 

20–24-vuotiaista 57 780:llä oli vain perusasteen tutkinto. Toisen asteen tutkinnon suorittaneita oli 255 156, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 21 010 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 856.  

Koulutukseen hakeutuminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen 

Perusopetuksen päättäneistä 99,9 % haki jatko-opintoihin, ja 97,5 % sijoittui jatko-opintoihin: 53 % jatkoi lukiossa ja 42 % ammatillisessa koulutuksessa. 

Uusista ylioppilaista 73 % haki jatko-opintoihin korkeakouluihin. Vain yliopistoon haki 41 %, vain ammattikorkeakouluun 18 % ja molempiin 15 % uusista ylioppilaista. Hakijoista 16 % jatkoi yliopistokoulutukseen, 10 % ammattikorkeakoulutukseen ja 4 % ammattikoulutukseen. Lukion päättäneistä 71 % ei sijoittunut välittömästi jatko-opintoihin.

Opintojen keskeyttäminen

Vuonna 2017 peruskoulun keskeytti 387 nuorta. Heistä 40 % oli tyttöjä ja 60 % poikia. 

Kaikista toisen ja korkea-asteen opiskelijoista vain viisi prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut keskeyttämisen jälkeenmissään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Lukiokoulutuksen keskeytti 1,4 % opiskelijoista, ammatillisen koulutuksen 6,5  % opiskelijoista, ammattikorkeakoulutuksen 5,9 % opiskelijoista ja yliopistokoulutuksen 5,3 % opiskelijoista.

Opintojen läpäisy 

Vuoden 2016 loppuun mennessä 81 % lukio-opiskelijoista suoritti lukion oppimäärän korkeintaan 3,5 vuodessa ja 89 % korkeintaan 4,5 vuodessa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 68 % suoritti tutkinnon enintään 3,5 vuodessa ja 75 % korkeintaan 4,5 vuodessa. 

Korkeakoulutuksessa opintojen läpäisyasteet olivat heikommat. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 4,5 vuodessa noin 50 % koulutuksen aloittaneista. 7,5 vuodessa tutkinnon sai suoritettua 68 % opinnot aloittaneista. Yliopisto-opiskelijoista 62 % suoritti alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 5,5 vuodessa ja 7,5 vuodessa tutkinnon suoritti 71 % opiskelijoista. 
 

Tiedot on haettu Tilastokeskuksen sivuilta vuoden 2016 tilastoista, jollei muuta mainita.


Infograafi nuorten koulutuksesta


Infograafi nuorten koulutuksesta

Työllisyys ja työttömyys 


Elokuussa 2018 44 000 15-24-vuotiasta nuorta oli työttömänä ja 278 000 työllisenä. Nuorten työttömyysaste oli 13,6 prosenttia ja työllisyysaste 45 prosenttia. Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömien osuutta työvoimaan kuuluvista. 15–24-vuotiaiden työttömien nuorten osuus samanikäisistä oli 7,1 prosenttia. 

Opiskelijoiden työssäkäynti

Opiskelijoista noin puolet kävi opintojen ohella töissä: vuonna 2016 18-vuotiaista ja vanhemmista opiskelijoista  50,7 % oli työllisiä. Yliopisto-opiskelijoista 55 %:lla oli työsuhde opintojen ohessa, samoin ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin puolet oli työsuhteessa, lukio-opiskelijoista noin 25%. 

Työelämään sijoittuminen koulutuksen jälkeen 

Vastavalmistuneiden työllistymisaste on varsin hyvä: alle 30-vuotiaista 2. asteen ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneista 68,2 % oli työllisenä vuoden päästä valmistumisestaan. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista kaikista opiskelijoista työssä oli 65 prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 83 prosenttia. Tohtorin tutkinnon suorittaneista oli työllistynyt 82 prosenttia. Noin 15 % alle 30-vuotiaista tutkinnon suorittaneista oli työttömänä vuoden päästä valmistumisestaan. 


Tiedot on haettu Tilastokeskuksen sivuilta vuoden 2016 tilastoista, jollei muuta mainita. 


Infograafi nuorten työllisyydestä
 

Infograafi nuorten työllisyydestä


Infograafi nuorten työllisyydestä