Mikä Politiikkaviikko?

Politiikkaviikko on vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestetty yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko, joka on suunnattu erityisesti nuorille. Viime vuonna teemaviikko oli suunnattu erityisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tänä vuonna viikon kohderyhmää on laajennettu koskemaan kaikkia 12–20-vuotiaita nuoria, siis myös esimerkiksi nuorisovaltuustoja, urheilujoukkueita, harrastusryhmiä, työpajoja ja kaveriporukoita! 

Politiikkaviikon tarkoituksena on tutustuttaa ja kannustaa nuoria politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Politiikalla on vaikutusta meidän jokaisen arkeen, ja on tärkeää, että nuoretkin tulevat kuulluiksi ja osallistuvat päätöksentekoon. Politiikkaviikko herättelee myös päättäjiä ottamaan nuoret huomioon entistä aktiivisemmin. 

Vuonna 2018 Politiikkaviikkoon osallistui yli 350 oppilaitosta ympäri Suomen. Viikon aikana eri koulutusasteiden oppilaat tutustuivat puolueisiin, päätöksentekoon ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Lisäksi Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupungin päättäjät kävivät kukin oman kaupunkinsa oppilaitoksissa kuuntelemassa nuorten huolia, kymmenen 9-luokkalaista eri puolilta Suomea pääsi tutustumaan eduskuntaan, oikeusministeriöön ja tapaamaan opetusministeriä ja yli 2 000 nuorta vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin heidän suhtautumistaan eri puolueisiin, äänestämiseen sekä muihin vaikuttamisen tapoihin ja jonka tulokset julkaistiin Politiikkaviikolla. 

Aiheesta muualla