POLITIIKKAVIIKKO 2019

Valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko 4.-10.11.2019

Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Viikko järjestetään 4.-10.11.2019. Politiikkaviikko kannustaa nuoria tutustumaan politiikkaan ja vaikuttamaan itse. Se antaa nuorten kanssa toimiville aikuisille työkaluja puhua politiikasta nuorten kanssa ja ideoida yhdessä osallistumisen tapoja. Viikon ohjelma sopii kaikille nuorten ryhmille: erityisesti malli soveltuu yläkouluille, toiselle asteelle, nuorten vaikuttajaryhmille ja nuorten harraste- ja vapaa-ajan toimintaan.

Tänä vuonna viikon teemana on politiikan uudistaminen: nuoret pääsevät itse suunnittelemaan uusia tapoja, miten nuoret saisivat äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja miten niihin pitäisi päästä vaikuttamaan?

  • Teemaan tutustutaan on 1,5 tuntia kestävällä ryhmätyöllä, jossa nuoret ideoivat omia ratkaisujaan politiikan uudistamiseksi. Alun virittäytymisen jälkeen ryhmä äänestää teeman, jonka ympärille ideoidaan uusia vaikuttamisen tapoja. Keskustelutilaisuus on helppo vetää Politiikkaviikon ohjeilla ja materiaaleilla.
  • Politiikkaviikon tuotokset kerätään osaksi Uuden politiikan julistusta, joka julkaistaan lapsen oikeuksien viikolla marraskuussa ja luovutetaan oikeusministeriölle.
  • Yksi tapa saada nuorten ääni kuuluviin on järjestää Politiikkaviikolla nuorten ja päättäjien yhteisiä dialogeja. Politiikkaviikon materiaaleista löydät ohjeet keskustelutilaisuuden järjestämiseen.

Politiikkaviikon ohjeet ja materiaalit julkaistaan lokakuussa 2019. Ilmoittautuminen mukaan ryhmätyöhön päättyy 25.10.

Politikveckan
Kutsu kansanedustaja kylään
Nuorten ideat ja ehdotukset
Kumppaneina mukana

Politiikkaviikon kummeina toimivat opetusministeri Li Andersson ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Demarinuoret
European Youth Parliament Finland
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
KD Nuoret
Keskustan Opiskelijaliitto
Keskustanuoret
Kokoomusnuoret
Kokoomusopiskelijat
Kuntaliitto
Opetushallitus
Opinkirjo
SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Partiolaiset

Vihreät nuoret

Lisätiedot: Virva Viljanen, osallisuusasiantuntija (virva.viljanen@alli.fi) Ota rohkeasti yhteyttä!