Nuorten hyvinvointi

Allianssi keskittyy nuorten hyvinvointia edistävässä työssään ensisijaisesti nuorten pahoinvoinnin ja osattomuuden ennaltaehkäisyyn. Allianssin toiminnassa nuorten hyvinvointia edistetään erityisesti edistämällä nuorten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla, tukemalla nuorten demokratiataitoja ja osallisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä vaikuttamalla koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmien riittävään resurssointiin nuorisolähtöisesti.

Allianssin ydintehtävään kuuluu myös tarjota hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä tukea, tietoa ja koulutusta nuorisoalan ammattilaisille.