Tavoitteemme on, että nuoret voivat hyvin. Vaikutamme nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta, edistämme osaamista ja koulutusta sekä puolustamme riittävää toimeentuloa ja oikeuksia työelämässä, Meille tärkeää on nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja kestävä kehitys. 

Allianssi keskittyy nuorten hyvinvointia edistävässä työssään ensisijaisesti nuorten pahoinvoinnin ja osattomuuden ennaltaehkäisyyn. Allianssin toiminnassa nuorten hyvinvointia edistetään erityisesti edistämällä nuorten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla, tukemalla nuorten demokratiataitoja ja osallisuutta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä vaikuttamalla koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmien riittävään resurssointiin nuorisolähtöisesti.

Allianssin ydintehtävään kuuluu myös tarjota hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä tukea, tietoa ja koulutusta nuorisoalan ammattilaisille.

Nuorille on turvattava laadukas, yhdenvertainen ja maksuton koulutus. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta hankittujen taitoja ja kokemuksia tulisi voida hyödyntää paremmin osana koulutusta ja työnhakua.
Nuorilla on oikeus yhdenvertaisiin ehtoihin työmarkkinoilla ja sosiaaliturvajärjestelmässä. Allianssi tekee vaikuttamistyötä tämän puolesta.