Tavoitteemme on, että nuoret voivat hyvin. Vaikutamme nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta, edistämme osaamista ja koulutusta sekä puolustamme riittävää toimeentuloa ja oikeuksia työelämässä, Meille tärkeää on nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja kestävä kehitys. 

Allianssi keskittyy nuorten hyvinvointia edistävässä työssään ensisijaisesti nuorten pahoinvoinnin ja osattomuuden ennaltaehkäisyyn.
Nuorille on turvattava laadukas, yhdenvertainen ja maksuton koulutus. ​​​​​​​Vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta hankittujen taitoja ja kokemuksia tulisi voida hyödyntää paremmin osana koulutusta ja työnhakua.
Nuorilla on oikeus yhdenvertaisiin ehtoihin työmarkkinoilla ja sosiaaliturvajärjestelmässä. Allianssi tekee vaikuttamistyötä tämän puolesta.