Till arrangörer av valet

Fint att ni har anmält er till Ungdomsvalet! Följande steg är att ladda ner arrangörens guide och skriva ut valmaterialet.

Nationell resultaträkning

Länken till resultaträkningen skickas per e-post senast på måndag under valveckan till den kontaktperson som fyllt i anmälan. Länken är läroanstaltens egen och den kan inte delas vidare. Till resultaträkningen registrerar man valkrets, antalet röster och det sammanlagda antalet röster för varje kandidat samt antalet förkastade röster.

Vanliga frågor

Jag fick ingen bekräftelse på min anmälan.

Kontrollera först din skräppost. En del e-postprogram avvisar automatiskt skickade meddelanden. Om du inte har fått någon bekräftelse inom ett dygn ber vi dig att ta kontakt per e-post till adressen nuorisovaalit(at)alli.fi. Det är viktigt att du kontaktar oss så att vi kan skicka länken till den nationella resultattjänsten under Ungdomsvalet.

Tidpunkten för Ungdomsvalet passar inte vår läroanstalt. Kan vi delta ändå?

Ja, det går bra! Många läroanstalter ordnar röstning i riksdagsvalet redan föregående vecka, 25–29.3 och allt valmaterial, såsom röstsedlar och kandidatlistor, finns tillgängliga då. Om ni vill vara med i den nationella rösträkningen måste ni emellertid meddela läroanstaltens röstresultat senast 5.4 kl. 23.59.

Får lågstadieskolor delta i Ungdomsvalet?

Ni är välkomna med! Tidigare år har de yngsta röstarna gått i förskolan och antalet lågstadieskolor som deltagit i Ungdomsvalet har ökat för varje år. Att ordna valet är ett lätt och funktionellt sätt att behandla ämnet tillsammans med lågstadieelever. Läraren kan bäst avgöra själv om alla elever förstår vad röstningen handlar om.

En del av eleverna har redan fyllt 18 år. Får de rösta ändå?

Ungdomsvalet riktar sig i första hand till ungdomar under 18 år, men det finns ingen absolut åldersgräns för deltagandet. Det viktigaste är att uppmuntra myndiga röstberättigade elever att också rösta i det egentliga valet. Alla ungdomar måste förstå att Ungdomsvalet inte ersätter den egentliga röstningen.

En del ungdomar är inte röstberättigade i det egentliga valet. Kan de delta i Ungdomsvalet?

Naturligtvis! Ungdomsvalet är en metod för demokratifostran som används för att de unga ska lära sig hur val, röstning och representativ demokrati fungerar. Det är emellertid bra att gå igenom med de unga vad rösträtt i val baserar sig på. Du kan kontrollera grunderna för rösträtt på justitieministeriets valsidor på adressen https://vaalit.fi/sv/.

Vi skulle vilja ordna en valpanel. Koordinerar Allians kandidaterna för läroanstalten?

Att ordna en valpanel är ett perfekt sätt att bekanta sig med kandidater och partier! Allians koordinerar inte valpanelen men vi rekommenderar att ni bestämmer en tidpunkt för valpanelen och skickar ut en inbjudan direkt till kandidaterna i er valkrets eller till de partier som är aktiva i ert område. 

Kommer vi att få veta valresultatet från de olika läroanstalterna?

Paraplyorganisationen inom ungdomsområdet, Allians, överlåter inga specifika valresultat för de olika läroanstalterna. Orsaken är att man vill bevara små läroanstalters valhemlighet. Vi publicerar endast resultat för de olika valkretsarna. Läroanstalten kan emellertid själv publicera sitt valresultat till exempel på läroanstaltens webbplats eller i en lokaltidning. Kom ihåg hashtaggen #ungdomsvalet på sociala medier!

Det fanns ett fel i det valresultat som vi registrerade.

Ingen fara, vi kan korrigera felet. Ta kontakt så fort som möjligt till adressen nuorisovaalit(at)alli.fi och berätta vad som blev fel, det rätta resultatet samt läroanstaltens uppgifter. På samma sätt kan ni också meddela om ändringar i uppgifterna för läroanstaltens kontaktperson.