Nuorten osallisuus

Osallisuus on yksi Allianssin arvoista.

Osallisuus on Allianssille tärkeä arvo ja kaikessa toiminnassaan Allianssi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa, sekä kokemuksena osallisuudesta osana yhteisöä - olkoon se lähiympäristö, koulu tai harrastusryhmä. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea.

Mieti tarkkaan, äänesi vaikuttaa oikeasti!

Allianssi on osallisuuden osaamiskeskus

Allianssi tukee demokratiakasvatusta. Kehitämme ja levitämme menetelmiä demokratiakasvatukseen ja yhteisöllisen, osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen.Kannustamme nuoria asettumaan ehdolle eri vaaleissa ja innostamme kaikkia äänestämään. Allianssi ajaa äänestysikärajan alentamista 16-ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Alaikäisille nuorille Allianssi toteuttaa Nuorisovaalit, joissa oppilaitokset toteuttavat vaalin paikallisesti ja Allianssi kokoaa äänestystuloksen yhteen.

Nuorten osallisuus vaatii tukea

Demokratiakasvatuksen lisäksi tuemme nuoriso-ohjaajien verkostoitumista ja vahvistamme heidän ammattitaitoaan nuorten osallisuuteen liittyen. Allianssi ylläpitää yhdessä Nuorisovaltuustojen liiton kanssa Osallisuusohjaajat-verkostoa Facebookissa. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Pyydä saada liittyä ryhmään! Ryhmän löydät hakusanalla osallisuusohjaajat. 

Verkkokeskustelun  lisäksi osallisuuden parissa toimiville on vuosittain Alueellinen kohtaaminen (AKO), joka toteutuu syksyllä 2018 Kokkolassa. Ilmoittautuminen aukeaa syksyllä, mutta päivät voi jo varata omaan kalenteriin. AKO totoeutuu 3.-4.10. Villa Elbassa. Allianssin suurtapahtumien yhteydessä kokoamme myös yhteen verkostotapaamisen osallisuusteemalla. Myös Allianssin tilauskoulutukset tukevat nuorten osallisuutta.  

Allianssin asiantuntijat tukenasi

Voit pyytää meiltä tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja nuorten vaikutusmahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta ja nuorten osallisuuden kehittämisestä. Asiantuntijoina toimivat Kirsi Uusitalo ja Virva Viljanen. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@alli.fi  Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

Yksi nuori istuu

Aikuisen rooli on toimia kumppanina, joka avaa nuorille erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia. 

Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista sekä muita yleisiä vaaleihin liittyviä asioita ja Allianssin järjestämiä Nuorisovaaleja.
Nuorisotiedon kirjasto palvelee kaikkia nuorisotietoa tarvitsevia ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat saatavilla sekä netissä että paikan päällä Allianssi-talossa.
Tilaus- ja peruutusehdot Koulutukset toteutetaan tilaajan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa tilaajan toivomana ajankohtana. Tilaaja vastaa tilajärjestelyistä.