Nuorten osallisuus

Osallisuus on yksi Allianssin arvoista.

Osallisuus on Allianssille tärkeä arvo ja kaikessa toiminnassaan Allianssi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa, sekä kokemuksena osallisuudesta osana yhteisöä - olkoon se lähiympäristö, koulu tai harrastusryhmä. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea.

Mieti tarkkaan, äänesi vaikuttaa oikeasti!

Allianssi on osallisuuden osaamiskeskus

Allianssi tukee demokratiakasvatusta. Kehitämme ja levitämme menetelmiä demokratiakasvatukseen ja yhteisöllisen, osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen.Kannustamme nuoria asettumaan ehdolle eri vaaleissa ja innostamme kaikkia äänestämään. Allianssi ajaa äänestysikärajan alentamista 16-ikävuoteen kaikissa vaaleissa. Alaikäisille nuorille Allianssi toteuttaa Nuorisovaalit, joissa oppilaitokset toteuttavat vaalin paikallisesti ja Allianssi kokoaa äänestystuloksen yhteen.

Kuntatoimija - arvioi osallisuustoiminnan laatua

Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Suomen Nuorisovaltuustojen liitto muodostavat toisen osallisuuden osaamiskeskuksen.  He ovat kehittäneet ja julkaisseet uudet nuorten osallisuuden laatumittarit. Vastaamalla kysymyspatteristoon voi selvittää oman kunnan osallisuustoiminnan laatua verrattuna muihin kuntiin. Itsearviointityökalu soveltuu kaikille ammattilaisille oman työn kehittämisen tueksi. Lue lisää: Nuoret ja osallisuus  

Nuorten osallisuus vaatii tukea

Demokratiakasvatuksen lisäksi tuemme nuoriso-ohjaajien verkostoitumista ja vahvistamme heidän ammattitaitoaan nuorten osallisuuteen liittyen. Allianssi ylläpitää yhdessä Nuorisovaltuustojen liiton ja Opinkirjon kanssa Osallisuuden vahvistajat -verkostoa.  Verkosto tapaa kasvotusten muutaman kerran vuodessa, pääasiassa Helsingissä. Allianssin suurtapahtumien yhteydessä toteutetaan myös verkoston tapaaminen. Verkostoon voit liittyä Facebookissa. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Pyydä saada liittyä ryhmään! Ryhmän löydät hakusanalla osallisuuden vahvistajat.

Allianssin asiantuntijat tukenasi

Voit pyytää meiltä tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja nuorten vaikutusmahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta ja nuorten osallisuuden kehittämisestä. Osallisuudenasiantuntijana toimii Virva Viljanen (etunimi.sukunimi@alli.fi) Ota rohkeasti yhteyttä! 

Aikuisen rooli on toimia kumppanina, joka avaa nuorille erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia. 

 

Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista sekä muita yleisiä vaaleihin liittyviä asioita ja Allianssin järjestämiä Nuorisovaaleja.