Nuorten EU-huippukokous

Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Turku, 27.–28.8.2020

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Nuorten EU-huippukokous kokoaa Suomen EU-sukupolven eli vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneet 15–25-vuotiaat nuoret keskustelemaan tavoitteista uuden sukupolven Euroopalle.

Torstain 27.8. aikana osallistujat käyvät dialogia päättäjien kanssa, työskentelevät eri EU-teemojen parissa työryhmissä sekä oppivat ja inspiroituvat EU-vaikuttamisesta. Perjantaina 28.8. päätetään täysistuntokeskustelussa huippukokouksen julkilausumasta eli suuntaviivoista uuden sukupolven Euroopalle. Osallistujat pääsevät myös esittelemään huippukokouksen tulokset ja ideat komissaari Jutta Urpilaiselle, joka kommentoi ehdotuksia. Julkilausuma esitellään tapahtuman jälkeen laajasti päättäjille ja muille tahoille. Nuoret saavat äänestää tarkemmat  huippukokouksessa käsiteltävät teemat EU:n Youth Goalseista, minkä lisäksi suurena kattoteemana on Suomen seuraavat 25 vuotta unionissa.

Huippukokoukseen valitaan haun perusteella osallistujiksi 75 nuorta. Yksi Allianssin toimintaa ohjaavista arvoista on yhdenvertaisuus, ja toivommekin hakijoiksi eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä eri puolilta Suomea ja erilaisista koulutustaustoista. Aikaisempaa kokemusta EU-vaikuttamisesta ei vaadita, motivaatio on tärkein. Osallistujat saavat kattavasti koulutusta laadukkaiden puhujien kautta ja uusia samanhenkisiä tuttuja. Tapahtuma on osallistujille maksuton sisältäen matkat, majoituksen, ruoat ja ohjelman.

Tapahtuman pääkieli on suomi. Tulkkaus on tarvittaessa mahdollista järjestää. Tapahtuma on esteetön. Huippukokous on osa Turun Eurooppa-foorumia, ja tapahtuman kumppaneina toimivat Euroopan parlamentin ja komission Suomen toimistot sekä Eurooppanuoret, EYP Finland ja Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry. Tapahtumaa tuetaan myös Erasmus+ -rahoituksella.

Nuorten EU-huippukokouksen logo

Ohjelma (muutokset mahdollisia):

Torstai 27.8.

klo 8-9 Osallistujapassien jako, aamukahvit tarjolla
klo 9.15 Juhlalliset avajaiset
klo 9.45-10.30 Nuorten meppipaneeli
klo 10.30-11.00 Yleisiä ohjeita tapahtumaa koskien
klo 11.15-12.45 Lounastauko
klo 12.45 Työryhmätyöskentelyn ohjeistukset
klo 13-14.30 Työryhmätyöskentely
klo 14.30-15.00 Kahvitauko / välipala
klo 15-16 “Nyt vaikuttamaan EU-päätöksentekoon!” Puheenvuoro: Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa
klo 16-18.30 Majoittuminen Original Sokos Hotel Kupittaa
klo 18.30 Iltaohjelma (sis. illallisen) Tilausravintola Piazza

 

Perjantai 28.8.

klo 9.30 Johdatus päivän aiheisiin, puheenvuoro Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard
klo 10-12 Keskustellaan huippukokouksen julkilausuman sisällöstä täysistunnossa
klo 12-13 Lounastauko
klo 13 Päätetään julkilausuman sisällöstä täysistunnossa
klo 14 Kahvitauko ja siirtyminen kaupunginteatterin lämpiöön
klo 15.15 Huippukokouksen tulosten esittely komissaari Jutta Urpilaiselle
klo 16 Tapahtuma päättyy

Osallistujaksi hakeminen

HAE OSALLISTUJAKSI: https://www.lyyti.in/NuortenEUhuippukokous.

Haku tapahtumaan on auki 31.7. saakka. Tapahtumaan osallistujaksi hakeneille ilmoitetaan päätöksistä elokuun alussa. Elokuussa ennen huippukokousta osallistujille järjestetään myös webinaari, joka tarjoaa perustiedot keskeisistä EU-teemoista ja niihin vaikuttamisesta.

 

Kysely Euroopan unionista nuorille

VASTAA KYSELYYN: https://bit.ly/2ABmqE6.

Osana Nuorten EU-huippukokousta julkaistaan kokouksen julkilausuma, joka kokoaa yhteen nuorten ajatukset seuraavan sukupolven Euroopasta. Julkilausumaa varten kartoitetaan kyselyn avulla nuorten ajatuksia jo ennen huippukokousta.

Kysely on suunnattu kaikille alle 30-vuotiaille Suomessa asuville nuorille. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Vastata voi 9.8.2020 saakka.

 

Lisätietoja:

Tuomas Karvonen
Vaikuttamisen harjoittelija
tuomas.karvonen@alli.fi

Janika Takatalo 
Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija, Allianssi
janika.takatalo@alli.fi

 

In English

This year, the Finnish National Youth Council Allianssi is organizing the EU Youth Summit for the first time. The summit will bring together Finland's EU generation, ie young people aged 15–25 born in 1995 and beyond, to discuss goals for a new generation of Europe. The summit will take place in Turku on 27th to the 28th of August.

During the summit, participants engage in a dialogue with decision-makers and work on various EU themes in groups. They will also decide about the summit declaration, ie guidelines for a new generation of Europe. Participants will also have the opportunity to present the results and ideas of the summit to Commissioner Jutta Urpilainen, who will comment on the proposals. The summit declaration will be widely presented to decision-makers and others after the event. Young people will be able to vote on more detailed topics to be discussed at the summit on the EU's Youth Goals.

Kaksi ihmistä istumassa auringonpaisteessa, seuraavat puheenvuoroa.

Based on the applications, 75 young people will be selected for the summit. One of the values ​​guiding the activities of the Allianssi is equality, and we hope that the candidates will be representatives of different genders as well as people belonging to linguistic, cultural and other minorities from all over Finland and from different educational backgrounds. No previous experience of influencing the EU is required, motivation is paramount. Participants receive training through high-quality speakers and new like-minded acquaintances. The event is free for participants, including travelling, accommodation, meals and the program. The main language of the event is Finnish. Interpretation can be arranged if required. Premises are accessible.

The summit is supported by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Deadline July 31st for registrations - limited spaces.

APPLY NOW: https://www.lyyti.fi/reg/NuortenEUhuippukokous.

 

It is time to decide how to shape a Europe of the future. We welcome your views! Please take a moment to answer this survey.

SURVEY: https://bit.ly/2VWjI3t.

 

På svenska

Europas framtid – ett hurdant Europa vill unga ha? Kom med och diskutera den här frågan och många fler!

I år organiserar Allianssi EU-toppmöte för ungdomar. Toppmötet i Åbo är för Finlands EU-generation, dvs. ungdomar mellan 15 och 25 år. Toppmötet erbjuder deltagarna en möjlighet att lära sig nytt, nätverka och inspireras. Deltagarna kommer att diskutera mål för en ny generation av Europa och presentera toppmötets resultat och idéer för kommissionär Jutta Urpilainen. Programmet ordnas under två dagar  27.8.-28.8. i form av olika föreläsningar, workshopar och paneler, utan att förglömma kvällsprogrammet. Programmet Erasmus+ finansierar evenemanget.

Du behöver inte kunna formulera dig med fina ord eller ha tidigare erfarenhet av sådant här, motivation är den viktigaste saken! 75 ungdomar är vald till toppmötet. Ett av värderingarna som styr Allianssis verksamhet är jämställdhet, och vi hoppas att kandidaterna kommer att vara representanter för olika kön såväl som människor som tillhör språkliga, kulturella och andra minoriteter från hela Finland och med olika utbildningsbakgrunder.

Toppmötet är kostnadsfritt (inklusive resor, hotel, måltider och programmet) och tillgängligt. Evenemangets huvudspråk är finska. Tolkning kan vid behov ordnas.

LÄS MER & REGISTRERA: https://www.lyyti.fi/reg/NuortenEUhuippukokous. Deadline är 31.7.

 

Suomi on ollut tänä vuonna 25 vuotta Euroopan unionin jäsen. Miltä näyttävät seuraavat 25 vuotta Suomen EU-sukupolven eli 1995 ja sen jälkeen syntyneiden nuorten näkökulmasta?