Vaikutamme järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa tehtävän nuorisotyön puolesta. Tavoitteenamme on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset, lisätä nuorisotyön resursseja sekä tukea vapaaehtoistyötä nuorisoalan kentällä.

Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, toimintaa ja mahdollisuuksia yhdessä nuorten omien halujen, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään pääsääntöisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain noin miljoona nuorta.