Lausunnot ja kannanotot

2018

10.8.2018 Lausunto arpajaislaista

10.8.2018 Lausunto siiviilipalveluslaista

7.8.2018: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin - harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia

02.05.2018: Maakuntavaalien ehdokashankinta kuumimmillaan - nuorille tukea vaihtelevasti

16.04.2018: Allianssi: Nuorten kiinnittymistä työelämään ei tueta heikentämällä työehtoja

10.04.2018: Nuorten terveiset kehysriiheen: nuorten osallisuudella luodaan tulevaisuuden hyvinvointia

20.03.2018: Allianssi on mukana vaatimassa translain uudistamista

07.03.2018: Lausunto lukiolakiin OKM:lle

02.01.2018: Allianssin kommentit maakunnan nuorisovaltuuston oppaasta

 

2017

15.12.2017: Lausunto esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta

27.10.2017: Lausunto OM:lle kansalaisaloitemenettelystä

08.09.2017: Lasten ja nuorten arjen digitaalisuus huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa

01.09.2017: Lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön

16.06.2017: Lausunto aktiivimallista STM:lle

25.04.2017: Nuorisojärjestöt vaativat päättäjiltä tekoja - nuorten usko tulevaisuuteen palautettava

 

2016

17.11.2016: Nuorisojärjestöt vaativat: Harrastustakuu käyttöön kunnissa

12.07.2016: Allianssi: Jokaiselle nuorelle vähintään yksi harrastus