Edustukset toimielimissä

Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (tilanne 9.8.2018)
 

Against Hate -hankkeen verkosto
Heta Hölttä
COMBO-hankkeen ohjausryhmä
Kirsi Uusitalo
Digi arkeen -neuvottelukunta
Virva Viljanen
EU 32 -jaosto (nuoriso ja liikuntaasiat)
Jarkko Lehikoinen
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE (+työjaosto)
Anna Munsterhjelm
Kestävän kehityksen toimikunta
Elisa Gebhard
Kiipula-hankkeen ohjausryhmä
Kirsi Uusitalo
Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä
Riina Kasurinen
Lapsiasianeuvottelukunta
Riina Kasurinen
MARE-verkosto (maahan muuttaneiden aikuisten rakenteellisia esteitä käsittelevä verkosto)
Virva Viljanen
NORDBUK
Karolina Lång (vara Emmi Piippo)
Nuorisotakuun neuvottelukunta
Elisa Gebhard
Nuorisotakuun valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden ja Kohtaamo-koordinaatiohankkeen ohjausryhmä
Silja Silvasti
Nuorten Akatemian hallitus
Henni Axelin
OKM:n maahanmuuttoasioiden seurantaryhmä
Virva Viljanen
Oppilaskunnat ja osallisuus -foorumi
Kirsi Uusitalo
Osallisuuden vahvistajat -verkosto
Kirsi Uusitalo
OSUMA-hanke (osallisuuden ESR-hankkeiden koordinaatiohanke)
Henni Axelin
Seurakuntavaalien yhteistyöryhmä
Virva Viljanen
Sivistystoimen turvallisuuden edistämisen yhteistyöryhmä
Henni Axelin
Suomen EU- ja EN- puheenjohtajuuskausien suunnitteluryhmä
Jarkko Lehikoinen
Suomen UNESCO-toimikunta
Jarkko Lehikoinen
TOIMI-hankkeen seurantaryhmä
Silja Silvasti (vara Anna Munsterhjelm)
Valtakunnallinen Ohjaamojen ohjausryhmä
Silja Silvasti (vara Anna Munsterhjelm)
Valtion nuorisoneuvosto
Jari Järvenpää
 
Veikkauksen edunvälittäjäverkosto
Anna Munsterhjelm (vara Minna Martikainen)
Veikkauksen hallintoneuvosto
Anna Munsterhjelm
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta
Heta Hölttä