Vaikuttaminen

Vaikuttamistyön tavoitteet nousevat Allianssin arvopohjasta eli yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Allianssi kokoaa nuorten ja nuorisotoimialan äänen vaikuttamistyön sisällöiksi tekemällä tiiviisti yhteistyötä jäsenjärjestöjensä sekä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Allianssi pyrkii myös vahvistamaan jäsenkentästä nousevia vaikuttamiskampanjoita ja -tavoitteita.

Allianssin vaikuttamistyön tavoitteena on tehdä maailmasta nuorille reilumpi, terveellisempi ja yhdenvertaisempi paikka elää.

Tavoitteisiin pyritään vaikuttamalla nuoria koskeviin valtakunnallisiin tai kansainvälisiin politiikkoihin, lakeihin ja ohjelmiin. Allianssi tuo myö aktiivisesti julkiseen keskusteluun ehdotuksia ja muutosesityksiä nuorten hyvinvoinnin, osallisuuden sekä nuorisotyön toimintaedellytysten parantamiseksi.

Allianssi vaikuttaa myös ihmisten tietoisuuteen, asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen sekä siihen, miten lakeja ja poliittisia ohjelmia toteutetaan ja nuorisotyötä tehdään. Kohteena ovat ensisijaisesti nuorten vapaa-ajalla toimivat henkilöt kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa ja toissijaisesti esimerkiksi opettajat ja nuoret itse.