Vaikuttaminen

Nuorten hyvinvoinnin on oltava kaiken päätöksenteon ytimessä.

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenevista sukupolvista – tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä näitä riittäviä edellytyksiä ei ole. Jotta Suomi pärjää ja menestyy tulevaisuudessa, on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa.

Vaikutamme järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa tehtävän nuorisotyön puolesta. Tavoitteenamme on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset, lisätä nuorisotyön resursseja sekä tukea vapaaehtoistyötä nuorisoalan kentällä.

Nuorisoala on valtion budjetissa ja julkisessa keskustelussa pieni tekijä, mutta sen kohderyhmä nuoret on yhteisen tulevaisuutemme kannalta kaikkein merkittävin. Siksi teemme Allianssissa yhä enemmän töistä sen eteen, että nuorisoalan painoarvo kasvaa ja nuorten hyvinvointi nousee ykköseksi myös poliitikkojen tärkeysjärjestyksessä.

Nuorisotyö on tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa, jonka nuori itse valitsee, hyväksyy ja kokee omakseen. Nuorisotyö rakentaa vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä, toimintaa ja mahdollisuuksia yhdessä nuorten omien halujen, toiveiden ja tarpeiden kanssa. Nuorisotyön perustehtävä on rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa tehdään pääsääntöisesti kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Nuorisotyön mahdollistamaan toimintaan osallistuu vuosittain lähes kaikki suomalaiset nuoret, noin miljoona nuorta.

Politiikkaviikko grafiikkaa

Politiikkaviikko

Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Viikko järjestetään 2.-9.11.2020

Nuorisotyönviikko 2020

Nuorisotyön viikko

Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna 7.–13.9.2020. Viikolla nostetaan esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Valtakunnallisesti Nuorisotyön viikkoa vietetään ympäri Suomen paikallisten toimijoiden, kuntien, järjestöjen ja nuorten itsensä järjestämillä tempauksilla, teemapäivillä, tilaisuuksilla ja kampanjoilla. Viikko näkyy myös mediassa ja somessa erilaisina kampanjoina ja avauksina.

Kansanedustajat istumassa vierekkäin paneelikeskustelussa.

Ratkaistaan Suomen suurin ongelma

Ilman hyvinvoivia nuoria ei jatkossa ole työlle tekijöitä, veroille maksajia eikä yhteisille asioille hoitajia. Siksi nuorten syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma. Onneksi se on myös ratkaistavissa.

Ratkaistaan Euroopan suurin ongelma

Teemme myös jatkuvasti töitä sen eteen, että nuoret koko Euroopan tasolla voisivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on myös koko Euroopan suurin ongelma.

Sinisiä ilmapalloja

Nuorten EU-huippukokous

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Nuorten EU-huippukokous kokoaa Suomen EU-sukupolven eli vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneet 15–25-vuotiaat nuoret keskustelemaan tavoitteista uuden sukupolven Euroopalle. Huippukokoukseen valitaan haun perusteella osallistujiksi 75 nuorta.

Kaksi nuorta

Nuorten puolesta

Tavoitteemme on, että nuoret voivat hyvin. Vaikutamme nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta, edistämme osaamista ja koulutusta sekä puolustamme riittävää toimeentuloa ja oikeuksia työelämässä, Meille tärkeää on nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja kestävä kehitys. 

Nuorisodelegaatit Yuri, Sara ja Hilma seisomassa portailla vierekkäin.

Nuorisodelegaatit

Allianssi valitsee vuosittain kerrallaan yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa Suomen YK-nuorisodelegaatin ja nuorten ilmastodelegaatin. Delegaatit edustavat nuoria niin kansallisessa kuin globaalissakin päätöksenteossa. 

Kansanedustajat kuuntelivat nuorten tulevaisuushuolia

Vaikuttajatapaamiset

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Allianssin edustukset eri työryhmissä ja toimielimissä (päivitetty 20.4.2020)