Vaalivaliokunnan ehdotus 2020

Tästä linkistä pääset takaisin Syyskokous 2020 -sivulle

Vaalivaliokunta kiittää jäsenjärjestöjä kaikista ehdokkaista hallituksen jäseniksi ja varapuheenjohtajaksi. Tänä vuonna vaalivaliokunta sai poikkeuksellisen paljon hakijoita Allianssin hallitukseen, mikä teki vaalivaliokunnan harkinnasta kokoonpanon muodostamiseksi erityisen vaikeaa. Jouduimme jättämään hyviä hakijoita ehdotetun kokoonpanon ulkopuolelle.

Ehdotusta tehdessään vaalivaliokunta noudatti Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja priorisoi esitettävässä hallituskokoonpanossa sekä mahdollisimman laajan edustavuuden että ehdokkaiden osaamisen ja motivaation.

Vaalivaliokunta laati kaksi vaihtoehtoista ehdokaslistaa riippuen siitä, kumpi varapuheenjohtajaehdokkaista tulisi valituksi. Ehdotettava lista riippuu siitä, kuka tulee valituksi syyskokouksen kohdassa 9 (Varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022). Vaalivaliokunta muistuttaa jäsenjärjestöjä siitä, että syyskokouksen kohdassa 10 (Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2021-2022) noudatetaan yhdistys​lain 29 § 3.1 mu​kais​ta suh​teellista listavaa​lia. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Allianssin äänestys-ja vaaliohjesäännöstä.

Allianssin vaalivalmistautumista kehittääkseen vaalivaliokunta tulee luomaan testamentin kehotukseksi seuraavien vuosien vaalivaliokunnille. Lisäksi vaalivaliokunta haluaa nostaa esiin kielellisten ja muiden vähemmistöjen nostamisen mahdollisuudet Allianssin toiminnassa hallitustakin laajemmin.

Ilmi Salminen, vaalitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset (ilmi.salminen@gmail.com, 050 3200280)
Veera Alahuhta, Demarinuoret 
Katri Korolainen, Lasten ja nuorten keskus
Juho Kärkkäinen, Kokoomusnuoret
Sami Laitinen, SPR
Heikki Luoto, Lukiolaisten Liitto
Valtteri Markula, Keskustanuoret
Bicca Olin, Vihreät nuoret

" "

1: Ehdotus mikäli Iiris Hynönen tulee valituksi varapuheenjohtajaksi

         
Varsinainen jäsen     Varajäsen  
Nimi Esittävä taho   Nimi Esittävä taho
         
Katri Malmi

Lasten ja nuorten keskus ry 
Suomen Lähetysseura ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat 
Suomen Ekumeeninen neuvosto 
Suomen kristillinen ylioppilasliitto 
NNKY -liitto
Kirkon ulkomaanapu / Changemaker

  Konsta Nupponen

Seta ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Siiri Tuovila

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen 4H-liitto

  Niklas Vaulanen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
EYP-Finland ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo

Saana Simonen

STTK ry
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry

  Hanna Kivimäki

Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

Magnus Brunnsberg

Svensk Ungdom rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf
Folkhälsan (Samfundet Folkhälsan)
Ungmartha rf
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU)

  Marja Pakarinen

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten Palvelu ry
Aseman Lapset ry
Pelastakaa Lapset
Syöpäjärjestöt – Suomen Syöpäyhdistys ry
Suomen Vanhempainliitto
Väestöliitto
Suomen Punainen Risti 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 

Adéle Nurmela

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Suomen lukiolaisten liitto

 

  Anna Laurila

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 
OSKU ry 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

---------

2: Ehdotus mikäli Aleksi Koivisto tulee valituksi varapuheenjohtajaksi

         
Varsinainen jäsen     Varajäsen  
Nimi Esittävä taho   Nimi Esittävä taho
         
Katri Malmi

Lasten ja nuorten keskus ry 
Suomen Lähetysseura ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat 
Suomen Ekumeeninen neuvosto 
Suomen kristillinen ylioppilasliitto 
NNKY -liitto
Kirkon ulkomaanapu / Changemaker

  Magnus Brunnsberg

Svensk Ungdom rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf
Folkhälsan (Samfundet Folkhälsan)
Ungmartha rf
Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU)

Siiri Tuovila

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen 4H-liitto

  Niklas Vaulanen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
EYP-Finland ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo

Iiris Hynönen

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
Nyyti ry 
Nuorten Mielenterveysseura - Yeesi ry
Vihreät nuoret

  Marja Pakarinen

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten Palvelu ry
Aseman Lapset ry
Pelastakaa Lapset
Syöpäjärjestöt – Suomen Syöpäyhdistys ry
Suomen Vanhempainliitto
Väestöliitto
Suomen Punainen Risti 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 

Saana Simonen

STTK ry
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vasemmistonuoret ry
Vasemmisto-opiskelijat ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry

  Hanna Kivimäki

Sosialidemokraattiset Nuoret ry; 
Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

Adéle Nurmela

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Suomen lukiolaisten liitto

  Anna Laurila

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 
OSKU ry 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

      Konsta Nupponen
(Aleksi Koivistolta vapautuvalle paikalle hallitukseen vuodelle 2021)

Seta ry
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ