Kiinnostaako nuorten ja maapallon asiat? Hae Allianssin ilmastodelegaatiksi!

16.04.2020
NiinaR
Illmastodelegaatti

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hakee seuraavaa nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopolitiikan  päätöksentekoon, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä.

Ilmastodelegaatin kausi alkaa kesäkuussa 2020 ja kestää vuoden ajan. Delegaattina pääset edustamaan nuorten ääntä ilmastokeskustelussa. Vaikutat suoraan päättävissä pöydissä ja saat olla mukana ratkaisemassa ajankohtaisia ilmastopoliittisia kysymyksiä. Samalla pääset kehittämään omia taitojasi vaikuttamistyössä, viestinnässä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Ilmastodelegaatin tehtäviin kuuluu nuorten ja Allianssin edustaminen erilaisissa ilmastotapahtumissa, YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen (COP26) osallistuminen Glasgowssa sekä mahdollisia muita kansainvälisiä kokouksia. Nuorten äänen esiin nostaminen ilmastopolitiikkaan liittyvissä tilaisuuksissa. Odotamme ilmastodelegaatilta myös ilmastoasioista aktiivisesti viestimistä nuorille sekä Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän toimintaan osallistumista. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. 

Valitsemme tehtävään varsinaisen delegaatin sekä varadelegaatin ja myös varadelegaatille jakautuu edustus- ja viestintätehtäviä. 

Etsimme tulevaksi ilmastodelegaatiksi sinua, joka olet

  • 18-29-vuotias
  • Nuoriso- ja kansalaisjärjestökenttää tunteva
  • Ilmasto- ja ympäristöasioista kiinnostunut ja alaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
  • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen

Ilmastodelegaatiksi haetaan lähettämällä videohakemus (max. 5 min) ja cv (max. A4) sähköpostitse osoitteeseen niina.ratilainen@alli.fi viimeistään sunnuntaina 10.5.2020 klo 23:59. Hakemukseen laitetaan otsikoksi “Ilmastodelegaatti 2020” ja tiedostojen nimissä on hyvä olla mukana oma nimi. Mahdolliset haastattelut pidetään todennäköisesti etäyhteyksillä seuraavalla viikolla haun päättymisestä. Videolla tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet
  • Millaista kokemusta sinulla on ilmastotyöstä, järjestöistä tai vaikuttamisesta.
  • Mitä aiheita ja asioita haluaisit erityisesti edistää nuorten ilmastodelegaattina?
  • Millaisia ovat kieli- ja viestintätaitosi?
  • Miten hyvin tunnet ajankohtaista ilmastopolitiikkaa ja nuorten ilmastonäkemyksiä?
  • Miksi juuri sinut pitäisi valita ilmastodelegaatiksi? 

CV:stä tulisi käydä ilmi koulutuksen ja kokemuksen lisäksi muun muassa ikä, asuinpaikka, yhteystiedot sekä suositteleva taho. Pyydä suositus esimerkiksi järjestöstä, jossa olet toiminut niin että liität CV:n mukaan suosittelevasta tahosta yhteyshenkilön tiedot.

Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Lisätietoja:

www.facebook.com/nuorisodelegaatit/
Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Niina Ratilainen (niina.ratilainen@alli.fi, +358 50 378 7791) Ilmastodelegaatti 2020 Sara Nyman (sara.nyman6@gmail.com)

 

 

ilmastodelegaatti ilmasto