Ungdomsvalet ordnas av Allians i samband med det nationella valet. Ungdomsvalet är ett utmärkt verktyg för demokratifostran för läroinrättningar på det grundläggande och andra stadiet. Avsikten är att öka de ungas intresse för val, kandidater och möjligheter att påverka samt att erbjuda en konkret röstningsupplevelse. 

Aiheesta muualla