Ungdomsvalet

Ungdomsvalet ordnas i samband med kommunalvalet 2021. Ungdomsvalet är Finlands största evenemang för demokratifostran för unga i grundskolan, på andra stadiets läroanstalter och inom ungdomsverksamhet. Under kommunvalet 2021 ordnas Ungdomsvalet riksomfattande 17.5.–21.5.2021. Syftet med Ungdomsvalet är att eleverna och studerandena får lära sig om val, kandidater och demokrati samt får en konkret erfarenhet av röstning.

Ungdomsvalet ordnas alltid i samband med riksomfattande val. I Ungdomsvalet röstar man på samma kandidater som i det egentliga valet. Valkretsen fastställs utgående från läroinrättningens adress, och alla ungdomar under 18 år får rösta i valet. Valet ordnas både på finska och på svenska. Läroanstalten ordnar valet tillsammans med ungdomarna som ett traditionellt val med valurna.

Läroanstaltens egna valresultat ska meddelas till den riksomfattande rösträkningen senast fredagen 21.5. kl. 18. Ungdomsvalets riksomfattande valresultat publiceras i samarbete med Yle Uutisluokka på Yles kanaler och på nätet 26.5.2021.

Kandidatlistorna har nu publicerats och du skriva ut och ladda ner dem här.

 

Viiva

Så här ordnar du Ungdomsvalet

1. Anmälan  

Anmäl en läroanstalt eller en ungdomsgrupp som anordnare av Ungdomsvalet före 30.4.2021. Om du vill anmäl din ungdomsgrupp eller läröanstalt till Ungdomsvalet kontakta oss att nuorisovaalit@alli.fi.

2. Förhandsarrangemang inför valdagen

Välj läroanstaltens valdag inom ramarna för Ungdomsvalets röstningstid 17.5.–21.5. Välj ungdomar som valförrättare och ladda ner valmaterialet här. Du kan också hitta Anordnarens handbok nedan den här sidan. Det är viktig att redan under planeringen beakta de specialarrangemang i vallokalen som corona orsarkrar. Bekanta dig med specialarrangemang här.

3. Ordnande av ungdomsvalet tillsammans med unga

De unga röstar på läroanstaltens röstningspunkt.

4. Räkning av läroanstaltens valresultat och deltagande i den riksomfattande rösträkningen

Du får en länk till resultattjänsten i din e-post där den egna läroanstaltens resultat registreras, dvs. det sammanlagda röstetalet som varje kandidat har fått. Läroanstaltens egna valresultat ska meddelas till den riksomfattande rösträkningen senast fredagen 21.5. kl. 18, så att det hinner med i resultatsändningen.

5. Ungas riksomfattande valresultat publiceras!

Resultatet från de ungas kommunval publiceras onsdagen den 26 maj på Yle Uutisluokkas valdag. Publiceringen av valresultatet kan följas på Yles kanaler och på nätet.

Viiva

Välkommen med!

Mer information: 

Virva Viljanen
sakkunnig i delaktighet bland unga
nuorisovaalit@alli.fi / tfn 050 3020 598

Ungdomsvalet ordnas i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Undervisningsstyrelsen, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS, Yle Uutisluokka och Kuntaliitto.
#ungdomsvalet #nuorisovaalit #uutisluokka

Till medierna

Vill du skriva en artikel om Ungdomsvalet eller göra en intervju? Mer information om valet och de läroanstalter som deltar får du från Finlands paraplyorganisation för ungdomsområdet Allians: virva.viljanen(a)alli.fi / tfn 050 3020 598.

För att bevara valhemligheten publicerar Allians inga valresultat för enskilda läroanstalter.

Yle Uutisluokan logoKuntaliiton logo

Liitteet ja asiakirjat