Ungdomsvalet

Ungdomsvalet är ett utmärkt läro- och undervisningsevenemang och riktar sig till alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet. I Ungdomsvalet får de unga bekanta sig med val och kandidater och får en konkret upplevelse av att rösta.

Ungdomsvalet ordnas alltid i samband med riksomfattande val. I Ungdomsvalet röstar man på samma kandidater som i de egentliga valen. Valkretsen fastställs utgående från läroinrättningens adress, och alla ungdomar under 18 år får rösta i valet. Valet ordnas både på finska och på svenska.

Ungdomsvalet ordnas i samband med kommunalvalet 2021.

 

röstning

Välkommen med!

Mer information: 

Virva Viljanen
sakkunnig i delaktighet bland unga
nuorisovaalit@alli.fi / tfn 050 3020 598

Ungdomsvalet ordnas i samarbete med justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Undervisningsstyrelsen och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS. #ungdomsvalet #nuorisovaalit

Till medierna

Vill du skriva en artikel om Ungdomsvalet eller göra en intervju? Mer information om valet och de läroanstalter som deltar får du från Finlands paraplyorganisation för ungdomsområdet Allians: virva.viljanen(a)alli.fi / tfn 050 3020 598.

För att bevara valhemligheten publicerar Allians inga valresultat för enskilda läroanstalter.