Piirroskuva Katri LeppälaaksostaKatri Leppälaakso (1997)

Kuka olet?
Olen Suomen vuoden 2021 YK-nuorisodelegaatti, YK-nuorisojärjestöaktiivi sekä maailmanpolitiikan opiskelija Helsingin yliopistosta. Edustan Suomen nuoria vuonna 2021 Yhdistyneissä kansakunnissa ja osallistun tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan viranomaisten sekä erilaisten järjestöjen kanssa myös kotimaassa. Lisäksi olen mukana Helsingin YK-nuorten, Suomen YK-liiton sekä nyt myös Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän toiminnassa.

Miten muutat maailmaa?
Toivon tehneeni sellaisen koulutusvalinnan, jonka avulla voisin jatkossa muuttaa maailmaa jotenkin joka päivä. Yliopiston ohella koulutan itseäni lukemalla uutisia ja tutkimuksia, kuuntelemalla podcasteja sekä katsomalla dokumentteja ja elokuvia. Opin jotakin uutta päivittäin myös omilta ystäviltä ja muilta vaikuttajilta. Kirjoitan välillä myös itse artikkeleita sekä jaan somepostauksia erityisesti sellaisista aiheista, joista minulla on omakohtaista kokemusta tai vahvaa osaamista, esimerkiksi naisten oikeuksista.

Olen ollut viimeiset kaksi vuotta mukana Helsingin YK-nuorissa, jossa olen ollut järjestämässä monenlaisia tapahtumia ja kampanjoita. Toiminnassamme keskeisintä on tuoda esiin nuorten näkökulmia sekä edistää YK:n perusperiaatteita, kuten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Kuten monissa organisaatioissa, niin myös YK:ssa keski-ikä on lähes 50 vuotta samalla kun nuorten toimijuutta on pitkään vähätelty kansainvälisessä politiikassa. Minusta nuorten mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin on heidän oikeutensa, jonka takia nuorten profiilia kansainvälisessä päätöksenteossa täytyy nostaa entisestään. Tähän aion tietysti panostaa myös tulevana YK-nuorisodelegaattina.

Olen valinnut oman YK-nuorisodelegaattikauden teemaksi sukupuolittuneen väkivallan. Mielestäni väkivalta, oli se sitten fyysistä, seksuaalista, henkistä, psykologista, kulttuurista, sanallista tai taloudellista on yksi yhteiskunnan hirveimmistä ilmiöistä. Itse uskon, että kiinnittämällä huomiota sukupuoleen pystymme ymmärtämään paremmin väkivallan lähtökohtia ja seurauksia sekä näin tekemään työtä kaikenlaisen väkivallan vähentämiseksi.

Miten kannustat muita?
Minusta asioihin on paljon helpompi vaikuttaa yhdessä. Vaikuttaminen, kuten tapahtuman järjestäminen tai mielenosoitukseen osallistuminen on huomattavasti hauskempaa ja helpommin tehtävissä, kun on muita ihmisiä tukena. Toisten kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen johtaa yleensä myös parempiin tuloksiin. Välillä voi myös olla hyödyllistä kuunnella argumentteja vastapuolelta.

Kaikilla ei ole samanlaisia resursseja vaikuttaa, jonka takia toisten vaikuttamiskeinojen arvosteleminen saattaa olla todella vahingollista. Vaikuttaa voi esimerkiksi ottamalla kantaa perheen illallispöydässä, henkilökohtaisessa somessa, kadulla mielenosoituksissa, lähtemällä mukaan järjestötoimintaan tai tekemällä taidetta. Ihmisen ei tarvitse olla poliittinen sen perinteisessä merkityksessä voidakseen saada aikaan positiivista muutosta.

Lopuksi kannustaisin kaikkia itsensä kouluttamiseen, sillä maailma muuttuu nopeasti ja oma mielipide olisi muutenkin hyvä osata perustella. Tapoja tähän on monia, eikä sillä ole minusta lopulta niin väliä, lukeeko tutkimuksia vai kuluttaako taidetta, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja muistaa lähdekritiikin.

Ketä henkilöä arvostat?
Minulla ei ole koskaan ollut ketään yhtä tiettyä esikuvaa. Juuri tällä hetkellä tulee mieleen Helvi Sipilä ja Ujuni Ahmed. Arvostan myös monia maailmaa muuttavia ystäviäni. Arvostan yleisesti ottaen sellaisia ihmisiä, jotka uskaltavat puuttua epäkohtiin, huomioivat valinnoissaan muita ihmisiä niin lähellä kuin kaukana ja pystyvät tarvittaessa muuttamaan omaa käytöstään, mikäli he huomaavat toimineensa väärin. Arvostan ahkeruutta, moniälykkyyttä sekä kykyä esittää uudenlaisia näkökulmia.