Piirroskuva Katariina RäikkösestäKatariina Räikkönen (2001) 

Kuka olet?
Olen Katariina Räikkönen, 19-vuotias lukiolainen Turun seudulta. Olin lapsena mukana monessa maailmaa muuttavassa toiminnassa. Unelmat ja tavoitteet itselle ja maailmalle olivat suuret.

Vuonna 2018 minulla alkoivat pahat tic-oireet ja myöhemmin tuli diagnoosi touretten syndroomasta. Suunnitelmat, unelmat ja tavoitteet menivät uusiksi. Nyt teen taas vaikuttamista, mutta vähän eri tavalla.

Miten muutat maailmaa?
Yritän muuttaa maailmaa, avoimuudella, tietoisuuden lisäämisellä ja itseni kehittämisellä. Haluaisin levittää sanomaa erilaisuuden hyväksymisestä itsessään ja muissa. Erilaisuus on rikkaus!

Teen videoita YouTube-kanavalleni, joilla haastattelen ihmisiä, joilla on erilaisia sairauksia, vammoja ja diagnooseja. Tarkoituksena luoda alusta, jolla voimme lisätä tietoisuutta ja, jolla haastateltavat saavat äänensä kuuluviin. Itse lisään YouTube-kanavalla, TikTokissa ja Instagramissa tietoisuutta touretten syndroomasta ja ADHD:sta.

Koen tärkeäksi tietoisuuden lisäämisen, koska silloin ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät paremmin itsensä ja muut.

Miten kannustat muita?
Kuuntele missä tahansa asiassa laajasti erilaisia näkökulmia ja ole valmis oppimaan uutta. Älä lannistu, vaikka erilaisuuden hyväksyminen itsessäsi, ei tapahdu hetkessä. En itsekään hyväksy täysin vielä omaa erilaisuuttani, mutta suunta on oikea. Maailmantuska ja pelko vihasta saattavat välillä yrittää hiljentää. Omasta jaksamisesta huolehtiminen on silloin erityisen tärkeää.

Ketä henkilöä arvostat?
Mietin tätä pitkään, ja on niin monia, mutta yleisesti arvostan jokaista ihmistä, joka on valmis oppimaan uutta. Maailman muuttamiseen tarvitaan paljon ihmisiä, jotka ovat valmiina oppimaan.