Nuorisotyö Suomessa

Nuorisotyöstä.fi

Nuorisotyöstä.fi 🔗

Nuorisotyöstä.fi -sivustolle on koottu tuoreimpia tietoja suomalaisesta nuorisotyöstä kuntien, järjestöjen ja evankelis-luterilaisen kirkon perspektiivistä. Koska nuorisotyötä tehdään Suomessa aiempaa moniammatillisemmin ja yhteistyössä muiden alalla toimivien tahojen kanssa, halusimme Allianssilla luoda alustan josta eri toimijoiden tiedot ovat kootusti sekä helposti kenen tahansa käytettävissä! 

Pöydällä erilaisia taidetarvikkeita, eri värisiä maaleja pahvilautasella, puiden lehtiä ja höyheniä.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Sen tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä. Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet on päivitetty vuonna 2020 yhdessä Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n (Nuoli) kanssa.

Neljä mopoilijanuorta ovat pysähtyneet keskustelemaan toistensa kanssa.

Kesä nuorisotyössä

Olemme kiertäneet jo muutaman kesän ympäri Suomen taltioiden tarinoita siitä, miten ja missä nuorisotyötä Suomessa tehdään.

Vuoden 2020 tarinat löydät tältä sivulta: Turvallista nuorisotyötä poikkeuksellisissa oloissa

Vuoden 2018 tarinat löydät tältä sivulta: Tarinoita nuorisoalalta

 

Nuoret läppäreillä

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -raportti kuvaa kunnallisen nuorisotyön kehitystä, nykytilannetta sekä hahmottelee nuorisotyön tulevaisuuden suuntia. Raportti kokoaa yhteen Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -kyselyselvityksen tulokset. Selvitykseen ovat vastanneet kuntien nuorisotyön viranhaltijat. 

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Lue ja lataa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -raportti Issuu-julkaisupalvelussa.

" "

Nuorisotyön kriisikansio

Teimme yhdessä Suomen Mielenterveysseura – Mieli ry:n kanssa vuosina 2016–2018 Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanketta, jonka tavoitteena oli löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäistä ja varautua kriiseihin, tukea nuoria oikein kriisitilanteissa sekä vahvistaa nuorten selviytymistä kriiseistä. Hanke tähtäsi nuorisotyön kriisivalmiuden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja kattavuuden parantamiseen kouluttamalla ja tukemalla paikallisia toimijoita.

Hankkeen lopputulemana oli Nuorisotyön kriisikansio, joka kuvaa nuorisotyön toimia ja roolia erilaisissa nuoria koskevissa kriisitilanteissa eli tehostettua nuorisotyötä. Kansio sisältää myös työkirjaosuuden, jota voi hyödyntää nuorisotyön valmiussuunnitelman tekemisessä.

Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen materiaalit ja Nuorisotyön kriisikansio on luettavissa ja ladattavissa Issuu-julkaisupalvelussa.