Tema 3: Hur påverkar jag?

Du kan vara den förändring som du vill se i världen. Roliga aktiverande sätt att bekanta sig med de egna påverkningsmetoderna i grupp eller på egen hand.

Kaavio nuorten osallistumisoikeuksista kunnassa

Övning 1: Politiktermer och begreppskarta

För vem: passar alla
Längd: mindre än en lektion
Utrustning: papper, post it-lappar, krittavla eller smart board

Under övningen funderar deltagarna på olika synonymer till ordet politik. Deltagarna funderar på olika sätt att förstå politik: Vad är det och vad är det inte? Vilka politiska arenor finns det? Deltagarna funderar också på förhållandet mellan politik och makt. Vem utövar makt och var? Hur syns maktutövandet?

Ladda ner materialet via länken nedan: 


 

erotin

Övning 2: Hurdan påverkare är du?

För vem: passar alla åldersgrupper
Längd: mindre än en lektion
Utrustning: dator, pekplatta eller smarttelefon samt webbanslutning

Använder du sociala medier som ett proffs, är du sporadiskt aktiv eller är sociala medier något där du bara hänger? Genom testet Hurdan påverkare är du? kan deltagarna utreda sin påverkarperson genom att svara på några frågor. I slutet av testet får deltagaren tips på hurdana påverkningssätt som kunde passa just henne/honom.

Testet hittar du här.

erotin

Övning 3: Ungdomarnas egna påverkningsarenor

För vem: passar alla åldersgrupper
Längd: cirka 1 lektion
Material: pennor, papper eller post it-lappar

Genom övningen bekantar deltagarna sig med platser där just de unga kan påverka: elevkårer och ungdomsfullmäktigen.

  1. Bekanta er med ungdomsfullmäktiges och elevkårens verksamhet via länkarna nedan. För vad behövs elevkårerna och ungdomsfullmäktige? Vad gör man i dem?
  2. Ta reda på 2–3 saker som ungdomsfullmäktige i er kommun eller elevkåren i er skola har lyckats åstadkomma.
  3. Dela in er i små grupper och fundera på idéer till olika evenemang och temadagar. Fundera på problem som ni skulle vilja lösa eller frågor som ni önskar skulle utvecklas. Ni kan också fundera på motiveringar till idéerna: Varför vill ni ordna just det här evenemanget? Varför behövs en lösning på just det här problemet?
  4. Fundera på idéerna och till vem ni skulle framföra ärendet: till ungdomsfullmäktige i er kommun eller till elevkåren i er skola? Varför?
  5. Skicka idéerna och motiveringarna till ungdomsfullmäktige och/eller elevkårens styrelse och be dem meddela er hur behandlingen av idén framskrider.
erotin

Övning 4: Deltagarna bekantar sig med initiativprocessen samt med hur man väcker initiativ

För vem: passar alla åldersgrupper
Längd: cirka en lektion
Utrustning: dator eller pekplatta samt webbanslutning

Under övningen bekantar man sig med olika initiativ och initiativkanaler tillsammans med de unga. Vem kan väcka ett initiativ? Vad är det för skillnad på ett medborgarinitiativ och ett kommuninvånarinitiativ? Hur fungerar webbplatsen ungasidéer.fi?

Här kan du bekanta dig med medborgarinitiativ.

Här kan du bekanta dig med kommuninvånarinitiativ.

Klicka här för att komma till tjänsten ungasidéer.fi.

 

Till stöd för övning 4: 
 


 

erotin

Övning 5: Skolkonferens (Antonia Wulff, Demokrati i skolan - en metodbok, s. 40) 

För vem: hela skolan, också för personalen
Längd: 1–2 lektioner eller en hel dag
Utrustning:

På skolkonferensen samlas hela skolan för att diskutera aktuella teman som berör skolans vardag. Skolorna kan ordna en konferens som pågår hela dagen med till exempel olika gruppbildningsövningar, workshopar och diskussioner i små grupper

Ladda ner materialet via länken nedan: 


 

erotin

Övning 6: Argumenteringsövning (Koordinaatti – Kompetenscentret för ungdomsinformation och -rådgivning (2016), Du är en demokratifostrare, s. 25)

För vem: passar alla åldersgrupper
Längd: cirka en lektion
Utrustning:

Under övningen funderar man på olika argument till en konkret tanke eller idé som väcker åsikter. Deltagarna funderar tillsammans på argumentens kvalitet och genuinitet samt på hur övertygande de är. Man kan också fundera på argumentation i allmänhet: hurdan argumentation syns till exempel på sociala medier? Hurdana följder har olika argument?

Ladda ner materialet via länken nedan: 


 

erotin

Övning 7: Är jag en påverkare? (Förbundet för Finlands ungdomsråd – Nuva rf)

För vem: årskurserna 7–9, gymnasieelever
Längd: 1–2 lektioner
Utrustning: karta över kommunen, papper, pennor, post it-lappar, dator, pekplatta eller smarttelefon och internetuppkoppling.

Under övningen funderar eleverna genom sin egen vardagsmiljö på vilka frågor de skulle vilja påverka.

Ladda ner materialet via länken nedan: 

 

 

Tillbaka till Politikveckans huvudsidan