Teema 3: Miten minä voin vaikuttaa?

Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä. Hauskoja toiminnallisia tapoja tutustua omiin vaikuttamisen keinoihin ryhmässä ja yksilönä.

Infograafi nuoren osallistumisoikeuksista kunnassa

Harjoitus 1: Politiikan sanasto ja käsitekartta (Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, Teemana politiikka - materiaali Nuorten parlamenttikerhoille, s. 

Kenelle: sopii kaikille
Kesto: alle 1 oppitunti
Tarvittavat välineet: kyniä, paperia, post-it -lappuja, liitutaulu tai smart board 

Harjoituksessa mietitään erilaisia synonyymeja sanalle politiikka. Pohditaan, millä eri tavoilla politiikka voidaan ymmärtää: mitä se on ja mitä se ei ole? Mitkä ovat politiikan areenat? Pohditaan myös politiikan ja vallan suhdetta. Kuka käyttää valtaa ja missä? Miten vallankäyttö ilmenee?

Lataa materiaali alla olevasta linkistä:


 

erotin

Harjoitus 2: Millainen vaikuttaja olet?

Kenelle: sopii kaikille ikäryhmille
Kesto: alle 1 oppitunti 
Tarvittavat välineet: tietokone, tablet tai puhelin ja internet-yhteys

Oletko kenties super-somettaja, kevytaktivisti vai rento hengailija? Millainen vaikuttaja olet? -testillä opiskelijat voivat selvittää muutamaan kysymykseen vastaamalla salaisen vaikuttajapersoonansa. Testin lopussa opiskelija saa vinkkejä siitä, mitä vaikuttamisen tapoja juuri hänen kannattaisi kokeilla.

Testiin pääset tästä.
 

erotin

Harjoitus 3: Nuorten omat vaikuttamisen areenat

Kenelle: sopii kaikille ikäryhmille 
Kesto: noin 1 oppitunti
Tarvittavat välineet: kyniä, paperia tai post-it-lappuja

Harjoituksessa tutustutaan juuri nuorille suunnattuihin vaikuttamisen paikkoihin: oppilaskuntiin ja nuorisovaltuustoihin. 

  1. Tutustukaa nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan toimintaan alla olevien linkkien avulla. Mihin oppilaskuntia ja nuorisovaltuustoja tarvitaan? Mitä niissä tehdään?
  2. Ottakaa selvää 2-3 asiasta, jotka kuntanne nuorisovaltuusto tai koulunne oppilaskunta on saanut aikaan.  
  3. Ideoikaa pienissä ryhmissä erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä tai pohtikaa ongelmia, jotka haluaisitte ratkaista, ja asioita, joita toivoisitte kehitettävän. Voitte myös pohtia perusteluita ideoille: miksi haluatte järjestää juuri tämän tapahtuman? Miksi juuri tämä ongelma vaatii ratkaisua? 
  4. Miettikää kunkin idean kohdalla kummalle ehdottaisitte asian eteenpäin viemistä: kuntanne nuorisovaltuustolle vai koulunne oppilaskunnalle? Miksi? 
  5. Toimittakaa ideat perusteluineen nuorisovaltuustolle ja / tai oppilaskunnan hallitukselle, ja pyytäkää, että teille kerrotaan, miten ideanne käsittely etenee. 
     

Harjoituksen 3 tueksi: 

Mikä nuorisovaltuusto? 

Oppilaskunta

Miten oppilaskunnan kautta voi vaikuttaa? 
 

erotin

Harjoitus 4: Aloitteentekoprosessiin tutustuminen ja aloitteiden tekeminen 

Kenelle: sopii kaikille ikäryhmille 
Kesto: noin 1 oppitunti
Tarvittavat välineet: tietokone tai tablet ja internet-yhteys

Harjoituksessa tutustutaan nuorten kanssa erilaisiin aloitteisiin ja aloitekanaviin. Kuka voi tehdä aloitteen? Mitä eroa on kansalais- ja kuntalaisaloitteella? Miten nuortenideat.fi toimii?

Kansalaisaloitteisiin pääset tutustumaan tästä

Kuntalaisaloitteisiin pääset tutustumaan tästä

Nuortenideat.fi-palveluun pääset tutustumaan tästä

 

Harjoituksen 4 tueksi:
 


 

Idean kirjoittaminen nuortenideat.fi-palvelussa (video)
 

erotin

Harjoitus 5: Koulukonferenssi (Oma Oppilaskunta) 

Kenelle: koko koululle, myös henkilökunnalle 
Kesto: 1-2 oppituntia tai koko päivä 
Tarvittavat välineet: 

Koulukonferenssissa koko koulu kokoontuu yhteen keskustelemaan koulun arkea koskevista ajankohtaisista aiheista. Oppilaitokset voivat halutessaan pitää koko päivän kestävän konferenssin, jolloin päivä voi sisältää esimerkiksi erilaisia ryhmäytymisharjoituksia ja työpajoja sekä pienryhmäkeskusteluita. 

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 


 

erotin

Harjoitus 6: Argumentointiharjoitus (Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus (2016), Sinä olet demokratiakasvattaja, s. 25) 

Kenelle: sopii kaikille ikäryhmille
Kesto: noin 1 oppitunti 
Tarvittavat välineet: 

Harjoituksessa mietitään erilaisia argumentteja johonkin mielipiteitä herättävään konkreettiseen ajatukseen tai ideaan. Pohditaan yhdessä argumenttien laatua, aitoutta ja vakuuttavuutta. Voidaan myös pohtia argumentointia yleisesti: millaista argumentointia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkyy? Mitä seurauksia erilaisilla argumenteilla on?

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 


 

erotin

Harjoitus 7: Minäkö vaikuttaja? (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry) 

Kenelle: 7.-9. luokkalaiset, lukio-opiskelijat 
Kesto: 1-2 oppituntia 
Tarvittavat välineet: kunnan kartta, paperia, kyniä, post-it-lappuja; tietokone, tablet tai älypuhelin ja Internet-yhteys, 

Harjoituksessa opiskelijat pohtivat oman arkiympäristönsä kautta, mihin asioihin he haluaisivat vaikuttaa. 

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 

 

 

Takaisin Politiikkaviikon etusivulle