Teema 1: Miten päätöksiä tehdään?

Nuoret tutustuvat päätöksenteon eri tasoihin ja toimintaan. Tutuiksi tulevat kunta, eduskunta ja Euroopan parlamentti. Monen nuoren arkeen vaikutetaan myös marraskuun seurakuntavaaleissa.

Harjoitus 1: Kuvitteellisen kunnan päätöksentekoon ja talouteen tutustuminen (Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (2011), Demokratia-avain, s. 17-21, 51-52.) 

Kenelle: 2. asteen opiskelijat 
Kesto: 1-2 oppituntia
Tarvittavat välineet: tulostettuja talousarvioita, kyniä, paperia, post it -lappuja

Harjoituksessa tutustutaan kuvitteellisen kunnan päätöksentekoon. Kuka kunnassa käyttää valtaa? Millaisista asioista kunnissa päätetään? Miten päätöksenteko toimii.? Harjoituksessa perehdytään myös kunnan talousarvioon. Jos kunnan budjettia leikataan X prosentilla, mistä asioista / palveluista säästettäisiin ja millä perusteella? Kehen / keihin leikkaukset vaikuttaisivat?

Lataa materiaali alla olevasta linkistä:

 

 

erotin

Harjoitus 2: Politiikan nuuskinta (Kehittämiskeskus Opinkirjo (2013), Nuorten Parlamentti - politiikkaa ruohonjuuritasolla, s. 15-17.)

Kenelle: 7.-9. luokkalaiset 
Kesto: 1-5 oppituntia
Tarvittavat välineet: tietokone, Internet-yhteys, tulostin, paperia, kyniä, kartonkeja, lehtiä, tusseja

Tehtävän tavoitteena on perehdyttää oppilaat kunnan päätöksentekoon ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Varjostuksessa tutustutaan oman kunnan valtuutettuihin ja valtuutettuna toimimiseen.

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 

 

 

Harjoitusten 1-2 tueksi: 

Valtuuston toiminta ja tehtävät 

Hallituksen toiminta ja tehtävät

Lautakunnan toiminta ja tehtävät

Mistä kunnassa päätetään? (video)
 


 

 

 

erotin

Harjoitus 3: Vaikuttaminen seurakunnassa (Nuori kirkko ry) 

Kenelle: lukio-opiskelijat
Kesto: noin 1 oppitunti
Tarvittavat välineet: tietokone, tablet tai älypuhelin ja Internet-yhteys 

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen NNKY-liitto tekevät yhteiskampanjaaa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn, Nuori kirkko ry:n sekä Kirkkohallituksen kanssa. Osana vaalikampanjaa nuorisojärjestöt valmistivat materiaalin hyödynnettäväksi lukioissa osana yhteiskuntaopin ja uskonnon opetusta. Materiaalista löytyy monipuolisia virikkeitä oppitunnille aina videoista yhteisiin tietovisailuihin. Materiaali on suunniteltu erityisesti yhteiskuntaopin ja uskonnon kursseille YH1 ja UE1, UE2 ja UE4, mutta se soveltuu tarvittaessa myös yläkoulukäyttöön. Kokonaisuus on suunniteltu 45 minuutin oppitunnin pituiseksi, mutta sitä voi lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan. Tuntisuunnitelma sisältää videomateriaalia, joiden näyttämiseen tarvitset tietokoneen ja dataprojektorin. Opiskelijat tarvitsevat puhelimet testien tekemiseen.

Lisää nuorten seurakuntavaalimateriaalia löytyy myös NAVIn sivuilta osoitteesta http://www.naviryhma.fi/vaalimateriaalit/.

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 

 

 

Harjoituksen 3 tueksi: 

Päätöksenteko kirkossa

Päätöksenteko seurakunnassa

erotin

Harjoitus 4: Poliittinen osallistuminen, vaikuttaminen ja päätöksentekoprosessi (Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, Teemana politiikka - materiaali Nuorten parlamenttikerhoille, s. 13-15) 

Kenelle: 7.-9. luokkalaiset
Kesto: noin 1 oppitunti 
Tarvittavat välineet: kyniä, muistilappuja, taulu

Harjoituksessa tutustutaan poliittiseen päätöksentekoprosessiin ja pohditaan, mitkä tekijät erottavat eri yhteiskunnan toimijat toisistaan. Miten eri toimijat pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon? Missä päätöksentekoprosessin vaiheessa eri toimijat ovat aktiivisimpia? Käydään pesukonemallia apuna käyttäen läpi poliittisen päätöksentekoprosessin toiminnot ja keskeiset poliittiset toimijat.

Lataa materiaali alla olevasta linkistä: 

 

 

erotin

Harjoitus 5: Valiokuntasimulaatio (Kehittämiskeskus Opinkirjo) 

Kenelle: 7.-9. luokkalaiset 
Kesto: 2-6 oppituntia 
Tarvittavat välineet: post it -lappuja, kyniä, paperia, tietokone, punaista ja vihreää pahvia / kortteja, tulostusmahdollisuus

Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli, jossa oppilaat harjoittelevat "kansanedustajana" toimimista. Simulaatio noudattaa löyhästi eduskunnan toimintaa valiokuntatyöskentelyineen ja täysistuntoineen.

Oppilaat työskentelevät etukäteen jaetuissa valiokuntakokoonpanoissa, käsittelevät oman valiokuntansa aihealuetta, kirjoittavat siitä valiokunnan mietinnön ja antavat päätösehdotuksensa. Lopuksi valiokuntien päätösehdotuksista äänestetään yhteisessä täysistunnossa.

Simulaation tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus nähdä ja harjoitella käytännössä yhteiskunnallista päätöksentekoa, käsitellä yhdessä ajankohtaisia asioita sekä muodostaa omia mielipiteitään tärkeistä asioista. Tavoitteena on myös kannustaa nuoria vaikuttamaan omilla mielipiteillään sekä innostaa heitä osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon ja kantamaan vastuuta siitä.

Simulaation ohjeet löydät tästä

 

Harjoitusten 4-5 tueksi: 
 


 

Yleistietoa täysistunnoista

Valiokuntien työ ja tehtävät

Lainvalmistelun vaiheet

Lainvalmistelun prosessiopas

Eduskunta (video)
 

erotin

Harjoitus 6: EU-infopäivä / Parlamenttisimulaatio (EYP Finland ry) 

Kenelle: 7.-9. luokkalaiset, 2. aste 
Kesto: 1-2 oppitunti 
Tarvittavat välineet: 

Osana Nuorten Eurooppa -hanketta voit kutsua EU-koululähettilään ohjaamaan ajatuksia herättäviä EU-infopäiviä. Nuorten Eurooppa -hankkeella parannetaan nuorten EU-tietoisuutta sekä rohkaistaan nuoria ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon innovatiivisella tavalla. Nuorten Eurooppa on Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa EYP Finland.

Infopäivä koostuu kahdesta osasta. Infopäivän aluksi EU-koululähettiläät antavat johdannon EU:n perusteisiin sekä Euroopan parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon. Päivän keskiössä on koululähettilään ohjaama Euroopan parlamenttisimulaatio, jonka aikana osallistujat pääsevät hyppäämään europarlamentaarikkojen saappaisiin ja tekemään päätöksiä ajankohtaisista EU-asioista. Infopäivän pituus on 75-90 minuuttia. Haluttaessa voi pyytää myös pidempää vierailua, joista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Lisätietoja EU-infopäivästä löydät täältä.

EU-koululähettilään voit tilata oppilaitokseenne täyttämällä tämän lomakkeen.

 

Harjoituksen 6 tueksi: 
 


 


 


 

Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

Tavallinen lainsäätämisjärjestys (EU)

 

Takaisin Politiikkaviikon etusivulle