Tietosuojaseloste – Vaalikone

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen on meille tärkeää. Ilman henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä emme kuitenkaan voisi tarjota vaalikonepalveluamme, joten tietynasteinen henkilötietojen käsittely on sen tarjoamiseksi välttämätöntä. Kuvaamme tällä tietosuojaselosteella millä tavalla keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vaalikonepalvelun tuottamiseksi.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on:

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Allianssi-talo
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
alli.fi

Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: vaalikone@alli.fi

Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään?

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja vain alla kuvattuihin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. 

Vaalikonepalvelun tarjoaminen ja toimittaminen journalistisena sisältönä. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja pääasiassa vain vaalikonepalvelun tuottamiseksi tällä sivustolla. 

Muut käyttötarkoitukset. Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös muihin, lähinnä edellä mainittua pääasiallista käyttötarkoitusta tukeviin tarkoituksiin, kuten palvelujen kehittämiseksi, palvelukokemuksen parantamiseksi, tietoturvasta huolehtimiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.  

Kenen henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme tämän vaalikonepalvelun avulla pääasiassa vain vaaliehdokkaita koskevia ja heidän antamia henkilötietoja.

Vaalikoneen loppukäyttäjistä, eli henkilöistä, jotka etsivät ehdokasta vaalikoneesta, ei kerätä muuta kuin anonyymia tilastotietoa (kävijämäärät, yms.).

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään ja kerätään?

Vaaliehdokas saa henkilökohtaisen kutsun vaalikoneeseen, jonka jälkeen tämä voi rekisteröityä vaalikonepalveluumme ja vastata vaaleja koskeviin kysymyksiin ja väittämiin. Rekisteröinnin yhteydessä ehdokas tekee kanssamme palvelun käyttöä koskevan sopimuksen (lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste), jossa yhteydessä tämä hyväksyy myös vaalikonepalvelun käyttöä koskevat ehdot ja sen, että vastaustiedot julkaistaan osana vaalikonetta äänestäjille. 

Tietosuojalain (2018/1050) 5 luvun 27 §:n mukaisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus soveltuu rajoitetusti journalistisiin ja toimituksellisiin sisältöihin. Tällaisena toimituksellisena sisältönä voidaan pitää myös sitä, kun ehdokastietoja esitetään vaalikonepalvelussa äänestäjille ja kansalaisille. Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että sananvapauden ja tiedonvälityksen turvaamiseksi henkilötietojen käsittely on journalisteille vapaampaa, kuin muille rekisterinpitäjille. 

Saatamme myös käsitellä henkilötietoja asianmukaisen oikeutetun etumme perusteella (lähinnä em. pääasiallista käyttötarkoitusta tukevat henkilötietojen käsittelytarkoitukset). 

Mitä henkilötietoja kerätään? Mistä lähteistä tietoa saadaan?

Vaalikonepalvelun avulla käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääasiassa ehdokkaalta itseltään siinä yhteydessä, kun tämä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja vastannut vaaleja koskeviin kysymyksiin ja väittämiin. Käsiteltävät henkilötiedot ovat pääasiassa vain niitä vastaustietoja, joita ehdokas antaa tai tuottaa vaalikonepalvelun käytön ja käyttöönoton yhteydessä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko niitä muille?

Me käsittelemme henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja saattaa käsitellä myös ulkopuoliset alihankkijamme, jotka avustavat meitä vaalikonepalvelun tarjoamisessa ja toimittamisessa. Näitä voivat olla mm. verkkosivuston toimittamis- ja hosting-palvelut, tietoturvapalvelut ja sekä tietojen ja tiedostojen tallennukseen käytettävät pilvitallennuspalvelut.

Pyrimme huolehtimaan alihankkijoita ja palveluntarjoajia käyttäessämme siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Muutoin saatamme luovuttaa henkilötietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä taikka mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ulkopuolelle. Henkilötietoja saatetaan kuitenkin siirtää EU:n ulkopuolelle sellaisessa tilanteessa, jos jokin käyttämämme alihankkija sijaitsee EU:n ulkopuolisessa maassa. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat tietojen siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan taikka EU:n mallilausekkeiden käyttäminen. 

Onko rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen mahdollista ja henkilötietojen säilyttämisaikaa rajoitettu?

Tietosuojalain journalistisen poikkeussäännön nojalla rekisteröidyllä ei ole käytettävissään niitä tavanomaisia oikeuksia henkilötietojensa suhteen, joita muissa tilanteissa rekisteröidyllä yleensä on (mm. tietojen poistaminen pyynnöstä taikka kopion saaminen käsiteltävistä henkilötiedoista). Rajoittamalla rekisteröidyn normaaleja oikeuksia pyritään turvaamaan rajoittamaton tiedonvälitys ja sananvapaus. Samasta syystä henkilötietojen säilyttämisaikaa ei myöskään rajoiteta.

Edellä sanotun lisäksi hyväksyessään vaalikonepalvelun käyttöehdot ehdokas samalla myös hyväksyy sen, että hänen vastauksiaan ei poisteta jälkikäteen.

Miten säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Vaalikonepalvelun avulla käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Valitsemme tietojen tallennukseen ja käsittelyyn hyvämaineisia ja turvalliseksi tunnettuja palveluntarjoajia. Tallennamme ja varmuuskopioimme tiedot siten, että palvelut ovat tarvittaessa helposti ja nopeasti palautettavissa käyttöön ongelmatilanteissa. 

Onko henkilötietojen antaminen pakollista?

Ehdokkaan ei ole pakko rekisteröityä vaalikonepalvelun käyttäjäksi ja vastata palvelussa esitettyihin vaaliväittämiin ja kysymyksiin. Se on vapaaehtoista kullekin ehdokkaalle. 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka henkilötietojen käsittelyn periaatteiden muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. 

Kehen voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioita koskien, voit ottaa yhteyttä meihin edellä "Rekisterinpitäjä" kappaleessa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Käytetäänkö vaalikonepalvelussa evästeitä ja mitä ne ovat?

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Kun käyt sivustolla uudestaan, evästeet tunnistetaan lähettämällä ne takaisin verkkosivuille tai jollekin toiselle palveluntarjoajalle. 

Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa käyttäjän päätelaite kun tämä palaa verkkosivustolle ja mukauttaa sen perusteella sisältöjä, analysoida sivuston käyttöä, muistaa tehtyjä valintoja sekä parantaa sivuston käyttökokemusta.

Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Jos henkilö on kuitenkin rekisteröitynyt verkkosivuston käyttäjäksi tai sivuston ylläpitäjällä on muuten tätä koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

Miten käytämme evästeitä?

Vaalikonepalvelumme saattaa käyttää evästeitä toimiakseen asianmukaiseksi, palvelun käytön seuraamiseen sekä sisältöjen kohdentamiseen. Evästetietoja saatetaan myös jakaa yhteisöpalvelu- ja analytiikkakumppaneillemme.

Miten voit muokata evästeasetuksia?

Välttämättömiä evästeitä lukuunottamatta tallennamme evästeitä vain verkkosivuston käyttäjän suostumuksella. Verkkosivuston käyttäjä voi sallia tai estää eri evästetyyppien käytön (pois lukien välttämättömät evästeet) evästeasetuksissa, joihin pääsee sivuston evästebannerin kautta.

Kolmansien osapuolten evästeet

Sivustollamme saattaa olla käytössä myös kolmansien osapuolten, kuten yhteisöpalvelujen, evästetunnisteita. Osa kolmansista osapuolista saattaa käsitellä evästetunnisteita ja niihin liittyviä tietoja myös rekisterinpitäjinä omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti.

Aiheesta muualla