Tietoa kuntavaaleista ja äänestämisestä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa kuntien lukumäärä on Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Kunnanvaltuusto on siis kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle. Voit lukea lisää valtuuston tehtävistä Kuntaliiton verkkosivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/demokratia-ja-osallisuus/valtuuston-toiminta-ja-tehtavat

" "

Tietoa kuntavaaleista:

 • Kuntavaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua täysi-ikäiset (vähintään 18 vuotiaat) Suomen kansalaiset.
 • Ehdokas on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän väestötietojärjestelmän mukaan asuu 26.2.2021. 
  • Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana. Käytännössä ehdokkaan kotikunnan tulee olla selvä viimeistään 17.3.2021 (32. päivänä ennen vaalipäivää), jolloin keskusvaalilautakunnat käsittelevät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin tehdyt täydennykset.
 • Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
  • 1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
  • 2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.
 • Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. 
 • Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.
 • Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä.
 • Puolueen tai valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. 
 • Jos olet ehdolla kuntavaaleissa ja tulet valituksi valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi olet velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta. Lue lisää: www.vaalirahoitus.fi

" "

Kuka voi äänestää?

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

 • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
 • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

" "

Miten kuntavaaleissa äänestetään?

Vaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon

Äänestäminen ennakkoon 7.–13.4.2021:

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Ennakkoon äänestäessä tarvitset mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. 

​​Äänestäminen vaalipäivänä eli 18.4.2021:

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9–20. 

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Vaalipäivänä äänestäessä tarvitset mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. 

Voit ottaa mukaasi myös postitse kotiisi saapuneen äänioikeusilmoituksen (ilmoitus äänioikeudesta), mutta voit äänestää myös ilman sitä.

" "

Vaalien tärkeät päivämäärät

 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
 • vaalipäivä: 18.4.2021
 • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

" "

Voit lukea lisää vaaleista esimerkiksi näistä lähteistä:

Kuntavaalit.fi

Vaalit.fi/kuntavaalit