Miten ja miksi järjestää Nuorisovaalit?

Nuorisovaalit ovat kaikille nuorille suunnattu demokratiakasvatuksellinen vaalitapahtuma, joka järjestetään peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä muussa nuorisotoiminnassa aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Nuorisovaaleissa nuoret äänestävät samoja ehdokkaita ja puolueita kuin varsinaisissa vaaleissa. Kuntavaaleissa nuorisovaalien äänestysaika on 17.-21.5.2021.

Nuorisovaalit on helppo järjestää yhdessä nuorten kanssa Nuorisovaalien ohjeilla ja tulostettavilla vaalimateriaaleilla. Nuorisovaalit toteutetaan perinteisenä uurnavaalina ja opiskelijat ja oppilaat toimivat itse vaalitoimitsijoina. Vaalien ohjemateriaalit on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Oppilaitokset saavat päättää vaalipäivän omien aikataulujensa mukaan valtakunnallisena vaaliaikana 17.-21.5. Nuorisovaalien vaalipiiri määritetään oppilaitoksen kunnan perusteella ja äänioikeus on kaikilla alle 18-vuotiailla nuorilla. Oppilaitoksen oma vaalitulos tulee ilmoittaa valtakunnalliseen ääntenlaskuun viimeistään perjantaina 21.5. klo 18:00 mennessä. Nuorten valtakunnallinen vaalitulos julkaistaan Ylen Uutisluokan vaalipäivänä Ylen kanavilla ja verkossa 26.5.

Nuorisovaalit on oppimis- ja opetustapahtuma, jossa nuoret tutustuvat vaaleihin, puolueisiin ja ehdokkaisiin. Nuorisovaaleissa äänestäminen toimii samalla tavalla kuin varsinaisissa vaaleissa, jolloin nuoret pääsevät harjoittelemaan vaaleihin osallistumista jo ennen virallisen äänioikeuden saamista. Nuorisovaaleissa mitataan myös ehdokkaiden ja puolueiden kannatusta nuorten keskuudessa, ja Nuorisovaalit onkin erinomainen tapa saada nuorten ääni kuuluviin. 

Ilmoittautuneet oppilaitokset saavat sähköpostilla Nuorisovaalien ohjeet, tulostettavat vaalimateriaalit ja linkin äänestystuloksen ilmoittamiseen valtakunnalliseen ääntenlaskuun.

Vaalitunnelmista voi viestiä tunnisteilla #nuorisovaalit #ungdomsvalet #uutisluokka

Tehdään yhdessä nuorten ääni näkyväksi!


Lisätietoja: nuorisovaalit@alli.fi