Kuntavaalit nuorten kanssa toimiville

Osallisuuteen kasvetaan. On tärkeää, että kannustaminen ja tuki osallisuuteen ja osallistumiseen alkavat jo perheissä, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä. Yksi nuorten kanssa toimivien aikuisten tehtävistä on tarjota ja esitellä nuorille mahdollisuuksia ja kanavia vaikuttaa, sekä kannustaa nuoria osallistumaan. 

Nuoret äänestävät kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä vähemmän. Viime kuntavaaleissa keväällä 2017 vain noin joka kolmas 18-24-vuotias nuori käytti ääntään. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli siis vain 35 samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57 %. 

Yleisin syy nuorten äänestämättä jättämiseen on sopivan ehdokkaan puute. Kuntavaalien yhteydessä toteutetaan tänäkin vuonna Nuorten vaalikone, jonka avulla pyritään helpottamaan nuorten ehdokasvalintaa. Vaalikoneeseen on koottu yhteen nuorille tärkeimpiä kysymyksiä ja teemoja. Vaalikone julkaistaan helmikuun puolessa välissä. Julkaisusta tiedotetaan Allianssin kanavissa ja linkki vaalikoneeseen lisätään tälle sivulle. Lisäksi olemme laatineet tiiviit puolue-esittelyt, jotka tarjoavat tietoa puolueiden keskeisistä ajatuksista ja voivat auttaa laajemmin puoluekentän hahmottamisessa. Puolue-esittelyihin pääset tutustumaan täältä. 

Yksi tärkeä demokratiakasvatuksen työkalu on Nuorisovaalit, joissa alle 18-vuotiaat nuoret kokeilevat äänestämistä valtakunnallisissa vaaleissa. Nuorisovaaleja voivat järjestää oppilaitosten lisäksi esimerkiksi nuorisotilat. Lisää tietoa Nuorisovaaleista sekä ohjeet miten ilmoittautua mukaan löydät täältä.

Kuntavaaleissa pääse ensimmäistä kertaa vaaliuurnille 109 500 nuorta. Ensimmäiset äänestyskerrat muodostuvat ratkaiseviksi siinä, tuleeko äänestämisestä nuorelle tapa. Olemme yhdessä opetusministeriön kanssa luoneet ensi kertaa äänestävien kampanjan, jonka kautta pyrimme tavoittamaan kaikki ne nuoret, joille nämä kuntavaalit ovat ensimmäinen mahdollisuus äänestää. 

On tärkeää, että kuntapäättäjät ovat nuorten ja nuorisoalan puolella. Jokainen kunta tarvitsee hyvinvoivia nuoria, jotta se voi tulevaisuudessa tarjota palveluita ja olla hyvä paikka elää kaikille. Siihen päästäkseen kunnan täytyy sitoutua nuoriinsa esimerkiksi varmistamalla nuorisoalan resurssien riittävyys. Olemme laatineet Nuorisoalan kuntavaaliohjelman, johon on koottu kunnan päättäjille 27 keinoa parantaa nuorten hyvinvointia. Voit tutustua nuorisoalan kuntavaalitavoitteisiin täällä.

Mistä ja miten kunnissa päätetään?

Vad och hur beslutar man i kommunerna?

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa kuntien lukumäärä on Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.
Puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Ne ovat ryhmiä, joita muodostavat samaan tapaan yhteiskunnallisista asioista ajattelevat ihmiset.
Nuoret äänestävät kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä vähemmän. Viime kuntavaaleissa keväällä 2017 vain noin joka kolmas 18-24-vuotias nuori käytti ääntään.
Nuorisovaalit ovat kaikille nuorille suunnattu demokratiakasvatuksellinen vaalitapahtuma, joka järjestetään peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä muussa nuorisotoiminnassa aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä.
Nuorisovaalit järjestetään 17.5.-21.5.2021 ja valtakunnallinen nuorten kuntavaalitulos julkistetaan Yle Uutisluokan vaalipäivänä 26.5. Tällöin nuoret myös näkyvät ja kuuluvat Ylen eri kanavissa.
Kuntademokratiakortit.

Kuntademokratiakortit

Tiedettävästi historian ensimmäiset kuntademokratiakortit julkaistiin viime syksynä. Kuntademokratiakortit on suunniteltu käytettäväksi nuorten eri ryhmien, kuten koululuokkien, nuorisotilojen, erilaisten harrastusryhmien kuten partiolippukuntien ja muiden nuorten ryhmien käyttöön.

Korttipakka sisältää kahdenlaisia kortteja: faktakortteja ja tehtäväkortteja. Faktakortit kertovat miten demokratia kunnissa toimii. Tehtäväkorttien avulla syvennytään selvittämään faktoja omaan kotikuntaan liittyen. Tehtäväkorteissa on mukana myös muutamia haastavampia tehtäviä, jotka vaativat selvittämistä enemmän vaivaa. Kortteja voi käyttää haluamallaan tavalla: nostaa vuorotellen pakasta kortti ja keskustella kysymyksestä, tai esimerkiksi rakentaa rastiradan korttien sisältöä hyväksikäyttäen.

Voit tulostaa kortit itse allianssi.kuvat.fi -sivulta löytyvien PDF:ien avullaKääntöpuoli-dokumentti on sitä varten, jos haluat tulostaa kortteihisi taustan ja tulostimessasi riittää väriä. Ensimmäisessä tiedostossa on mukana myös korttien pakka, jos haluaa askarrella!

Vaalipaneelin järjestämisen ABC -ohjeistus on tehty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton