Kuntavaalit nuorille

Tiesitkö, että nuoret äänestävät kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä vähemmän? Viime kuntavaaleissa keväällä 2017 vain noin joka kolmas 18-24-vuotias nuori käytti ääntään. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli siis vain 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57 %. Nuoret ovat myös edelleen selvästi aliedustettuina kunnanvaltuustoissa. Keskimääräinen kuntapäättäjä on noin 50-vuotias mies. Vuonna 2017 valituista valtuutetuista ainoastaan 5,7 % oli alle 30-vuotiaita. 

Vaikka nuorten äänestysprosentti on monissa vaaleissa noussut, kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus on perinteisesti ollut muita vaaleja alhaisempaa, ja erot äänestysprosenteissa eri vaalien välillä korostuvat erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Tämä tarkoittaa, että nuorten ääni on aliedustettu vaalituloksessa – ja lopulta päätöksenteossa.

Ei ole samantekevää, kuka kunnanvaltuustossa istuu. Siellä tehdyt päätökset koskettavat jokaisen kuntalaisen elämää. Kunnan päättävissä elimissä linjataan puolestasi mm. siitä missä ja miten liikenne kulkee, missä kodit ja oppilaitokset sijaitsevat ja ovatko liikuntapaikat tai kirjastot kaikkien saatavilla. Voit lukea lisää kuntavaaleista ja äänestämisestä täältä. 

Yleisin syy nuorten äänestämättä jättämiseen on sopivan ehdokkaan puute. Kuntavaalien yhteydessä toteutetaan tänäkin vuonna Nuorten vaalikone, jonka avulla pyritään helpottamaan ehdokasvalintaa. Vaalikoneeseen on koottu yhteen nuorille tärkeimpiä kysymyksiä ja teemoja. Vaalikone julkaistaan helmikuun puolessa välissä. Julkaisusta tiedotetaan Allianssin kanavissa ja linkki vaalikoneeseen lisätään tälle sivulle. Lisäksi olemme laatineet tiiviit puolue-esittelyt, jotka tarjoavat tietoa puolueiden keskeisistä ajatuksista ja voivat auttaa sinua puoluekentän hahmottamisessa. Puolue-esittelyihin pääset tutustumaan täältä. 

Myös alaikäisillä nuorilla on mahdollisuuksia osallistua. Nuorisovaalit ovat kaikille nuorille suunnattu demokratiakasvatuksen työkalu, joissa alle 18-vuotiaat nuoret voivat kokeilla äänestämistä valtakunnallisissa vaaleissa. Nuorisovaaleja voivat järjestää oppilaitosten lisäksi esimerkiksi nuorisotilat. Lisää tietoa Nuorisovaaleista sekä ohjeet miten ilmoittautua mukaan löydät täältä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa kuntien lukumäärä on Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.
Nuoret äänestävät kaikissa vaaleissa muita ikäryhmiä vähemmän. Viime kuntavaaleissa keväällä 2017 vain noin joka kolmas 18-24-vuotias nuori käytti ääntään.
Puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Ne ovat ryhmiä, joita muodostavat samaan tapaan yhteiskunnallisista asioista ajattelevat ihmiset.
Nuorisovaalit ovat kaikille nuorille suunnattu demokratiakasvatuksellinen vaalitapahtuma, joka järjestetään peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä muussa nuorisotoiminnassa aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä.
Nuorisovaalit järjestetään 17.5.-21.5.2021 ja valtakunnallinen nuorten kuntavaalitulos julkistetaan Yle Uutisluokan vaalipäivänä 26.5. Tällöin nuoret myös näkyvät ja kuuluvat Ylen eri kanavissa.
Vaalipaneelin järjestämisen ABC -ohjeistus on tehty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton