Syyskokouksessa valittavat luottamushenkilöt

Allianssin syyskokouksessa 29.11.2018 valitaan järjestölle varapuheenjohtaja ja hallituksen jäseniä sekä varajäseniä.

Allianssin varapuheenjohtajan tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen:

 • Kokemus strategisesta työskentelystä

 • Kokemus viestinnästä ja edunvalvonnasta

 • Hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu työskennellä muiden ihmisten kanssa

 • Nuorisokentän tuntemus on iso plussa

Tehtävän vaatima ajankäyttö:

 • Allianssin hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset vievät arviolta pari iltaa kuukaudessa. Lisäksi erilaisia Allianssiin liittyviä tapaamisia ja muita kokouksia on arviolta kerran-pari viikossa. Paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta.

 • Varapuheenjohtajalle maksetaan tehtävästä kuukausittainen korvaus

Varapuheenjohtaja on päässyt menneellä kaudella vaikuttamaan erityisesti:

 • Varapuheenjohtaja on osa työvaliokuntaa ja sitä kautta on saanut olla mukana toimeenpanemassa  hyvin läheisesti Allianssin strategiaa. Ison panostuksen on päässyt antamaan muun muassa henkilöstöpolitiikassa ja monissa matkan varrella tehdyissä toiminnan priorisoinneissa.

 • Varapuheenjohtajan ominaisuudessa on tullut kiertänyt ympäri Eurooppaa tehden Allianssin kansainvälistä järjestötyötä yhdessä kv-ryhmän kanssa.

 • Edunvalvonnasta erityisesti EU-puolen edunvalvonta on tullut tutuksi, mutta myös kotimaan edunvalvonnan suunnittelussa on päässyt hyödyntämään omia taitojaan.

Kaudella 2017-2018 Allianssin varapuheenjohtajana on toiminut Jari Järvenpää.
 

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tehtävästä

Tehtävässä tarvittava osaaminen:

 • Kyky hahmottaa nuorisoalan monipuolisuus ja halu toimia koko kentän puolesta.

 • Kyky toimia erilaisten ja eri näkemyksiä omaavien kanssa.

 • Kyky sitoutua sovittuihin kokous- ja muihin aikatauluihin sekä halu perehtyä käsiteltäviin asioihin.

Tehtävän vaatima ajankäyttö:

 • Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa enemmän - ajankäyttö on paljon myös jäsenestä tai varajäsenestä itsestään kiinni. Hallitus kokoustaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa, mutta tarpeen mukaan pidetään myös useampia kokouksia tai iltakouluja. Tämän lisäksi käsiteltäviin asioihin tulee perehtyä etukäteen. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin Luottaristartteihin, sekä mahdolliseen muuhun vuoden alussa sovittavaan ohjelmaan.

Aiheesta muualla