På de ungas sida

Hej kommunalvalskandidat!

Ungdomssektorn samlade ihop sina egna mål för kommunalvalet, och vi hoppas att målen är viktiga även för dig. Vi tror starkt på att varje kommun behöver välmående unga så att kommunen i framtiden kan erbjuda tjänster och vara en bra plats för alla att bo. 

Hela kommunalvalsprogrammet hittar du på denna sida, men om du som kandidat vill vara på de ungas sida ska du främja åtminstone dessa mål:  

● Det finns tillräckligt med tillgängliga missbrukar- och mentalvårdstjänster med låg tröskel för unga. Unga som söker hjälp på grund av problem med den psykiska hälsan får tillgång till tjänsterna inom en vecka efter kontakten.

● Kommunerna upprättar ett program som ingriper i de ungas marginalisering eller beaktar förebyggandet av de ungas marginalisering i kommunstrategin.

● Alla unga har möjlighet till minst en avgiftsfri hobby. Kommunen har en utsedd hobbykoordinator, och fritidslokaler erbjuds avgiftsfritt för hobbyverksamhet. Kommunen stöder hobby- och ungdomsorganisationsverksamheten med bidrag.

● Kommunen använder sig av en medborgarbudget i vilken även minderåriga unga får påverka genom omröstning. Förslag till hur budgeten ska användas samlas in från barn och unga.

● Experter som utför ungdomsarbete i kommunerna har tillräckliga färdigheter att främja de ungas jämställdhet och tillräckliga kunskaper om mänskliga rättigheter, könsmångfald och rasism. Personalen utbildas i sensitivt bemötande och kommunikation.

På de ungas sida

Om du också anser att dessa mål är viktiga kan du använda På de ungas sida-märket till exempel på din webbplats. 

Vi hoppas att du i mån av möjlighet länkar märket till denna sida: https://www.alli.fi/sv/ungdomssektorns-kommunalvalsprogram-2021.

 

Kom också ihåg att besvara de ungas kandidattest på adressen http://ungasvalmaskin.fi/!