Allianssi

Information på Svenska

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 135 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians mål är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare, ungomars deltagande i beslutsfattandet och sporra till internationell aktivitet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet.

Syyskokouksen materiaalit suomeksi täällä!
Turkoosiksi sävytetty kuva nuorista. Kuvan päällä NUORI2021 logo.

NUORI2021

NUORI2021 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete ordnas i Jyväskylä 27–28.5.2021. Evenemanget erbjuder upp till 2 000 personer som arbetar med ungdomar, påverkare och aktörer en plats för nätverkande, inspiration och kompetensutveckling.

Syftet med evenemanget är att utveckla kompetensen inom branschen samt möjliggöra nationell spridning av beprövade verksamhetsmodeller. Vid evenemanget NUORI2021 lyfts uppskattningen för branschen och dess synlighet samt lyfts viktiga frågor för ungdomsbranschen upp för debatt på ett nationellt plan.

Ungdomsvalet är ett utmärkt läro- och undervisningsevenemang och riktar sig till alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet. I Ungdomsvalet får de unga bekanta sig med val och kandidater och får en konkret upplevelse av att rösta.