Allianssi

Information på Svenska

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 135 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians mål är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare, ungomars deltagande i beslutsfattandet och sporra till internationell aktivitet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet.

Allians kommunalvalsprogram 2021
Hej kommunalvalskandidat! Ungdomssektorn samlade ihop sina egna mål för kommunalvalet, och vi hoppas att målen är viktiga även för dig.
Ungdomsvalet ordnas i samband med kommunalvalet 2021. Ungdomsvalet är Finlands största evenemang för demokratifostran för unga i grundskolan, på andra stadiets läroanstalter och inom ungdomsverksamhet.
NUORI2022-logo ja neljä nuorta seisomassa

UNG2022

UNG2022 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete ordnas i Jyväskylä 26–27.4.2022. Evenemanget erbjuder upp till 2 000 personer som arbetar med ungdomar, påverkare och aktörer en plats för nätverkande, inspiration och kompetensutveckling

Syftet med evenemanget är att utveckla kompetensen inom branschen samt möjliggöra nationell spridning av beprövade verksamhetsmodeller. Vid evenemanget UNG2022 lyfts uppskattningen för branschen, dess synlighet och viktiga frågor för ungdomsbranschen upp för debatt på ett nationellt plan.