Saavutettavuusseloste

Alli.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Uusin, päivitetty alli.fi-sivusto on julkaistu 4.5.2018. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.9.2020 ja sitä on päivitetty 8.12.2020. 

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu www.alli.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Olemme uudistamassa verkkosivumme kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana, ja saavutettavuus huomioidaan mahdollisimman hyvin tulevassa verkkosivupäivityksessä. Nykyisen sivuston korjaamista saavutettavaksi ei pystytä toteuttamaan ilman kohtuutonta rasitetta.

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme sekä kolmannen osapuolen tekemään arviointiin (2020) siitä, täyttääkö verkkosivusto laissa määritellyt vaatimukset. 

 

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Havaittava: Lomakkeet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- “Tilaa uutiskirje” -lomakkeen sähköpostin syöttökentällä ei ole nimeä.
- Ylätunnisteen hakulomakkeen painikkeelta puuttuu nimi.
- Ylätunnisteen hakulomake sisältää 2 tyhjää “label”-elementtiä, jotka eivät sisällä tekstiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkia otsikko-elementin näköisiä tekstejä ei ole määritelty otsikko-elementteinä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Tekstien kontrastisuhde taustaan

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- Tekstien, joilla on taustakuva tai läpikuultava taustaväri, kontrastia ei pysty laskemaan, mutta ne ovat luultavasti heikosti luettavia.
- Osa pääotsikoista taustakuvan päällä ovat erittäin heikosti luettavissa.
- Liitteitä kuvaavan PDF-symbolin tekstin kontrastisuhde ei ole riittävä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Sivuston responsiivisuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- Sisältö ei skaalaudu oikein, kun tekstin kokoa kasvatetaan 200 %.
- Uutiskirjeen tilauslomake ja pääotsikot voivat vaatia sivuttain vierittämistä, jos tekstin kokoa kasvatetaan 200%.
- Otsikko “TAPAHTUMA- JA KOULUTUSKALENTERI” vaatii sivuttain vierittämistä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Navigoinnin ja haun kohdistustilat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ylätunnisteen haku- ja valikkopainike-elementeistä, sekä ylätunnisteen hakulomakkeen tekstikentästä puuttuu näkyvät kohdistustila (focus) tyylit.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Hallittava: Toimintojen käyttö näppäimistöllä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun ylätunniste:
- Hakulomake sisältää hiireen liittyviä JavaScript-tapahtumakäs ittelijöitä, jotka eivät ole laitteistoriippumattomia
- Haku- ja valikkopainikkeista puuttuu fokus-tilan tyylit, joten niiden käyttäminen näppäimistöllä voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta
- Hakua tai valikkoa on hyvin vaikeaa tai mahdotonta sulkea
- Ennakoivan haun tuloksien selaus on välillä epäloogista, ja kohdistus siirtyy muualle

Uutiset ja blogi -sivu:
- Lomakkeen “Aihekategoria” ja “Aika”-valintoihin ei pysty kohdistamaan, eikä niiden arvoa muuttamaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Navigointirakenteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

“Hyppää pääsisältöön” -linkki löytyy, mutta se ei näy visuaalisesti, kun siihen kohdistaa näppäimistöllä. Se toimii siis vain joillekin käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Linkkien tarkoitus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- Sivun alatunnisteen “Allianssi”-logokuvan linkin teksti ei ole riittävän kuvaava. Linkin teksti “Allianssi” ei kerro linkin tarkoitusta.
- Ylätunnisteen hakulomakkeen painikkeella ei ole nimeä. Painike on piilotettu, joten tällä ei ole paljoa väliä, mutta se herättää taas kysymyksen miksi se on piilotettu, ja onko se lainkaan tarpeellinen.
- Etusivun “Katso kaikki” linkin teksti ei ole riittävän kuvaava.
- Some-jakolinkkien teksti pääkuvan alla ei ole riittävän kuvaava. Linkkien tekstit “Facebook” ja “Twitter” eivät kerro linkin tarkoitusta.
- Asiasanalinkkien (kuten “blogi”, “nuoret”, “rauha”) tekstit eivät ole riittävän kuvaavia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- “Tilaa uutiskirje” -lomakkeen sähköpostin syöttökentällä ei ole nimeä (label)
- Ylätunnisteen hakulomakkeen tekstikentän nimi on englanniksi
- Ennakoivan haun tulosten sulkemislinkin nimi on englanniksi “Close”, ja tekstisisältö “X”

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava: Näppäimistön fokus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- Ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeista puuttuu fokus-tilan tyylit.
- Näppäimistöllä pääsee selaamaan ylätunnisteen valikkoa, vaikka se olisi kiinni.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Valinnan peruuttaminen tai suorittaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun ylätunnisteen ennakoiva haku sisältää JavaScript-tapahtumakäs ittelijöitä, jotka aktivoituvat kun hiiren nappula painetaan alas tai sormi asetetaan kosketusnäytölle. Peruuttaminen ei ole siis mahdollista.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

Hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien nimet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeiden teksti ei muutu vastaamaan toimintoa, kun niitä painaa, vaikka painikkeen ikoni muuttuu. Esim. hakulomakkeen avaamisen jälkeen haku-painikkeen teksti pitäisi muuttua ilmaisemaan, että painike sulkee hakulomakkeen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Ymmärrettävä: Osioiden kielet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- Päänavigaation nimi on englanniksi: “Main navigation”. Olisi suositeltavaa kääntää teksti sivun kielelle.
- Sivun ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeiden tekstit, sekä hakulomakkeen tekstikentän ohjeteksti on englanniksi.
Olisi suositeltavaa kääntää tekstit sivun kielelle.
- Allianssi-sivun kohtien “Allianssi på svenska” ja “Allianssi in English” kieli eroaa sivun kielestä, eikä kohtien poikkeavaa kieltä ole määritelty.
- Sivujen listauksessa on kohta “General information on Youth Work in Finland”, minkä sisältö eroaa sivun kielestä, eikä poikkeavaa kieltä ole määritelty.
- Uutiset ja blogi -sivun sivutuksessa ensimmäisen ja viimeisen sivun linkkien näkyvä teksti on englanniksi: “« First”, “Last »”, vaikka niiden saavutettava nimi on suomeksi “Ensimmäinen sivu” ja “Viimeinen sivu”.
- Sivun numerolinkkien saavutettava nimi on englanniksi, esim. “Page 9”.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä: Lomakkeet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakkeet, joissa voi rajata tapahtuman tyyppiä, aihekategoriaa tai aikaa, lähetetään automaattisesti kun rajauksen arvoa muutetaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 3.2.2 Syöte

Toimintavarma: HTML-rakennet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- HTML-rakenne sisältää useita virheitä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Käyttöliittymäkomponenttien ohjelmallinen käyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

- “Tilaa uutiskirje” -lomakkeen sähköpostin syöttökentällä ei ole nimeä (label).
- Ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeiden teksti ei muutu vastaamaan toimintoa, kun niitä painaa, vaikka painikkeen ikoni muuttuu. Esim. hakulomakkeen avaamisen jälkeen haku-painikkeen teksti pitäisi muuttua ilmaisemaan, että painike sulkee hakulomakkeen.
- Ylätunnisteen hakulomakkeen painikkeella ei ole nimeä.
- Ylätunnisteen ennustava haku ja tulosten esittäminen on osin tai kokonaan saavuttamaton joillekin käyttäjille tai avustaville teknologioille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 tai sen jälkeen. Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.

 

Saavutettavuuspalaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: viestinta@alli.fi. Voit jättää palautteen myös tällä palautelomakkeella.

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta meille joko sähköpostitse tai Palaute ja yhteystiedot -kohtaan linkatulla palautelomakkeella.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen (vastauksessa voi mennä 14 päivää), voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi

Aiheesta muualla