Politikveckan

Politikveckan tar samhällspåverkan till skolorna

Politikveckan är en riksomfattande temavecka för läroinrättningar. Under veckan har skolorna möjlighet att bekanta sig med samhällspåverkan och aktuella politiska teman inom olika läroämnen.

Lär dig mer om politik, beslutsfattare och de ungas egna påverkningskanaler!

Under Politikveckan kan läroinrättningen välja program från intressanta undervisningsmodeller och material. I utbudet finns både aktiverande läroevenemang och informationspaket. Materialet har klassificeras efter lämplig åldersgrupp, tid och nödvändig utrustning.

Att delta i Politikveckan kostar inget och man kan delta både genom en temalektion eller genom att ordna en hel temavecka. Materialet riktar sig i första hand till årskurserna 7–9 och läroinrättningar på andra stadiet, men även årskuserna 1–6 är välkomna att delta i tillämpliga delar.

Händelser under #politikveckan

Under Politikveckan kan läroinrättningarna delta i nationella evenemang och ordna egna lokala evenemang till exempel tillsammans med kommunens beslutsfattare eller regionens riksdagsledamöter.

Rektor, lärare eller elevkår

  • Klicka med din läroinrättning! 

  • I september får du också en länk till Politikveckans läromaterial – i god tid innan den nationella temaveckan drar igång. Ladda ner anvisningarna och de mest intressanta läroevenemangen.

  • Ordna Politikveckan i er läroinrättning 28.10–2.11 och delta också i sociala medier med hashtaggarna #politikveckan #politiikkaviikko!

Börja här efter att du anmält dig och ladda ner anvisningar för Politikveckan.
De unga bekantar sig med beslutsfattande på olika nivåer och med verksamheten i kommuner, riksdagen och Europaparlamentet.
Hugg tänderna i beslutfattandet!
Du kan vara den förändring som du vill se i världen. Roliga aktiverande sätt att bekanta sig med de egna påverkningsmetoderna i grupp eller på egen hand.
Här hittar du Politikveckans evenemangskalender och besökarinformation.
Vill du rapportera av Politikveckan? Du kan fråga oss om deltagande läroanstalter. Tar gärna kontakt vid frågor!    Tillbaka till Politikveckans huvudsidan

Samarbetspartner

Faddrar för Politikveckan är minister Sanni Grahn-Laasonen som ansvarar för utbildning och skolor samt minister Antti Häkkänen som ansvarar för val och demokrati.

Undervisnings- och kulturministeriet
Justitieministeriet
Undervisningsstyrelsen
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf
Keskustan Opiskelijaliitto
Centerungdomens förbund i Finland
Samlingspartiets ungdomsförbund
Samlingspartiets studerandeförbund Tuhatkunta
Finsk Ungdom
Blå Ungdom
Socialdemokratisk Ungdom 
Socialdemokratiska Studerande – SONK
Finlands Kristdemokratiska Unga
Svensk Ungdom
Vänsterunga
Vänsterstuderande
De gröna unga och studerandes förbund
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Finlands Gymnasistförbund
De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Förbundet för Finlands Ungdomsråd – Nuva
Utvecklingscentralen Lärorik
Nuori Kirkko
European Youth Parliament Finland - EYP Finland