Politikveckan 2020

Politikveckan 2020

Politikveckan är en temavecka om samhällelig påverkan för unga. Under årets Politikvecka 2–8.11.2020 ordnas jämlika samtal mellan unga och beslutsfattare om hur en bra stad eller kommun ser ut. 

Vem som helst kan anmäla sig som anordnare av ett Drömmarnas kommun -samtal för ungdomar och kommunala beslutsfattare! Ordnandet av ett samtal går enkelt med hjälp av de videor och material som tillhandahålls av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians och Dialogpaus-stiftelsen.

Video

Så här ordnar du ett Drömmarnas kommun-samtal under Politikveckan

I ett Drömmarnas kommun-samtal funderar ungdomar med hjälp av Dialogpaus-metoden på hurdan kommun eller stad de skulle vilja leva i. Samtidigt får de bekanta sig med det kommunala beslutsfattandet. Man kan ordna samtalet i en grupp ungdomar eller bjuda in lokala beslutsfattare.

1. Anmäl er som anordnare av Drömmarnas kommun -samtal

Anmälningsblanketten hittas via denna länk.
Hundratals ungdomsgrupper ordnar samtal under Politikveckan 2–8 november.

2. Läs anvisningarna för anordnare

Anvisningarna för anordnare (PDF) kan laddas ner här eller öppnas som Slides-presentation:

3. Bjud in personer till samtalet

Ni får mest ut av samtalet om ni bjuder in en kommunal beslutsfattare för att samtala med ungdomarna. Ni kan skicka inbjudan per e-post eller brev, ta kontakt via sociala medier eller ringa. Man kan bjuda in representanter för olika partier eller medlemmar i politiska ungdomsorganisationer, kommunfullmäktigeledamöter, medlemmar i nämnder eller kanske borgmästaren.

4. Följ manuset och ordna ett Drömmarnas kommun-samtal

Manus för Drömmarnas kommun-samtal 75 min (PDF-fil*/Slides-presentation):

Manus för Drömmarnas kommun-samtal 120 min (PDF-fil*/Slides-presentation):

Ni kan välja den längd på samtalet som passar er bäst. Om deltagarna i samtalet känner varandra väl sedan tidigare passar den kortare modellen bra. För nya bekantskaper är det bra att reservera mer tid.

*I videon berättar kommunfullmäktigeordförande och riksdagsledamoten Hilkka Kemppi om vad och hur man beslutar i kommunerna.

5. Ge respons och skriv ner era insikter

Responsblanketten hittas via denna länk.
Efter samtalet, fyll i gruppens insikter och ge respons på samtalet med denna blankett. De grupper som deltar kan delta i en utlottning.

 

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden järjestöt: haastamme aikuiset tukemaan nuorten ilmastoliikettä ja vahvaa ilmastopolitiikkaa

Politikpaneler för unga på distans

Under Politikveckan 2–8.11.2020 ordnas tre virtuella paneldiskussioner om politik för unga. Under paneldiskussionerna samtalar unga partirepresentanter och besvarar frågor från ungdomar. Målet är att ta upp de värderingar som de olika partierna representerar ur de ungas perspektiv.

Tisdagen den 3 november ordnas debatter för ungdomar på finska och svenska. Torsdagen den 5 november får elever i grundskolan delta i en politikpanel för barn på finska.

Paneldiskussionerna ordnas på distans och efteråt publiceras inspelningar, som man kan använda i undervisningen eller när man diskuterar politik.

Ungdomars politikdebatt 5.11. kl. 14-15: länk till anmälan

Samarbetspartner
Faddrar för Politikveckan är minister Li Andersson som ansvarar för utbildning och skolor samt minister Anna-Maja Henriksson som ansvarar för val och demokrati.
Undervisnings- och kulturministeriet
Justitieministeriet
Undervisningsstyrelsen
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf
Keskustan Opiskelijaliitto
Centerungdomens förbund i Finland
Samlingspartiets ungdomsförbund
Samlingspartiets studerandeförbund Tuhatkunta
Finsk Ungdom
Blå Ungdom
Socialdemokratisk Ungdom 
Socialdemokratiska Studerande – SONK
Finlands Kristdemokratiska Unga
Svensk Ungdom
Vänsterunga
Vänsterstuderande
De gröna unga och studerandes förbund
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Finlands Gymnasistförbund
De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Förbundet för Finlands Ungdomsråd – Nuva
Utvecklingscentralen Lärorik
Nuori Kirkko
European Youth Parliament Finland - EYP Finland