Tietoa koulutuksen tilaajalle

Tilaus- ja peruutusehdot

Koulutukset toteutetaan tilaajan tiloissa tai muussa sopivassa paikassa tilaajan toivomana ajankohtana. Tilaaja vastaa tilajärjestelyistä.
Allianssin kouluttajat toimivat valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Kouluttaja pyritään löytämään mahdollisimman läheltä koulutuspaikkaa. Kouluttajan matkakuluja ei laskuteta erikseen tilaajalta, vaan ne sisältyvät koulutuksen kokonaishintaan. 

Koulutus tilataan Allianssin verkkosivun kautta. Tilauksen saatuaan Allianssi etsii koulutukselle sopivan kouluttajan. Kouluttaja vahvistuu n. viikon kuluttua tilauksesta. Tämän jälkeen tilaaja ja kouluttaja voivat suoraan sopia käytännön järjestelyistä (osallistujamäärä, tilat, tilaajan erityistoiveet, tarvittavat koulutusmateriaalit jne).

Mikäli koulutuksen tilaaja peruuttaa jo sovitun ja vahvistetun koulutuksen, noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

  • peruutus yli 14 päivää ennen sovittua koulutusajankohtaa, ei tilaajalla ole maksuvelvoitetta sovitun koulutuksen osalta. 
  • peruutus 7-14 päivää ennen sovittua koulutusajankohtaa, on tilaajalla velvollisuus maksaa 50 % sovitun koulutuksen hinnasta. 
  • peruutus alle 7 päivää ennen sovittua koulutusajankohtaa, on tilaajalla velvollisuus maksaa koko koulutuksen hinta. 

Koulutuksen jälkeen Allianssi laskuttaa tilaajalta koulutuksen hinnan 250 e/koulutus. Hinta sisältää kouluttajan palkkion ja matkakulut. Yli 3 tuntia kestävistä koulutuksista laskutetaan kolme tuntia ylittäviltä tunneilta lisäksi 72,79 e/h.