Mikä on EU:n nuorisodialogi?

EU:lla on kolme tärkeätä työkalua nuoriin liittyvissä toimissaan. Erasmus+ on näistä tunnetuin, ja sen kautta nuorilla on mahdollisuus lähteä opiskelija- tai nuorisovaihtoon. Euroopan Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps) on uusi vapaaehtoistyöohjelma, jonka avulla kymmenet tuhannet nuoret tulevat lähivuosina tekemään vapaaehtoistyötä eri puolilla Eurooppaa. EU:n nuorisodialogi on näistä ehkä vähiten tunnettu.

Nuorisodialogilla, joka aiemmin tunnettiin nimellä jäsennelty vuoropuhelu, halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vuoropuheluita on järjestetty eri teemoista jo vuodesta 2010 lähtien, ja niistä kerättyä tietoa on käytetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Nuorisodialogia käydään aina 18 kuukauden sykleissä EU-puheenjohtajuustrion johdolla. Tällä hetkellä on menossa dialogin 7. vaihe, jossa puheenjohtajamaina toimivat Romania (1.1.-30.6.2019), Suomi (1.7.-31.12.2019) ja Kroatia (1.1.-30.6.2020).

Puheenjohtajamaat ovat valinneet yhteiseksi teemakseen “Creating opportunities for youth”, ja kullakin jäsenmaalla on oma alateemansa. Romania haluaa keskustella työstä ja työelämän muutoksista, Suomi nuorisotyön laadusta ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta ja Kroatia puolestaan maaseutunuorten haasteista.

Syksyllä 2019 kaikissa jäsenmaissa järjestetään em. teemoista kansalliset kyselyt, joissa kartoitetaan nuorten mielipiteitä näistä asioista. Jäsenmaat tekevät kyselyiden pohjalta kansalliset raportit. Näistä muodostetaan yhteinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten viedään eteenpäin eri päätöksentekoelimiin kaikilla tasoilla.

Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta vastasi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry. Kyselyyn voivat vasta 13-30-vuotiaat nuoret suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lue Suomen maaraportti tästä