Nuorisotyön menetelmät Suomessa ja kansainvälisesti

Allianssi kokosi yhteen nuorisotyön menetelmiä ja hyviä käytäntöjä niin Suomesta kuin muualtakin maailmalta. Esimerkkien avulla teemme näkyväksi nuorisotyön tuloksia ja moninaisuutta.

Menetelmien kerääminen jatkuu. Menetelmävinkin voi lähettää lomakkeella linkin takaa.

Nuorisokeskus Villa Elban tavoitteena on nuoren itsetunnon kasvu, uusien taitojen oppiminen, kielitaidon kehittyminen, kulttuurien välinen vuorovaikutus, verkostoituminen. Nuoret pääsevät esimerkiksi tapaamaan eri kulttuureista tulevia nuoria ja rakentamaan jotakin, mikä on hyödyllistä paikallisille asukkaille. Toiminta on suunnattu 18-30-vuotiaille nuorille. Villa Elballa on yhteistyöhankkeita myös alueen järjestöjen kanssa sekä yhteistyöprojekteja ympäri Suomea.
www.villaelba.fi

Turku Game Academy, Turun kaupungin Nuorisopalvelut: Elektronisesta urheilusta kiinnostuneille nuorille. Toiminnassa mukana nuoria ikäväliltä 13-28. Toiminnan tavoitteena on tarjota e-urheilusta kiinnostuneille nuorille harrastuspaikka, paikka jossa kehittää omia pelitaitoja, sekä edistää oman e-urheiluammatin tavoittelua. Harjoittelu sisältää niin pelillistä valmennusta, kuin ohjaamista kohti tavoitteellista harjoittelua ja urakehitystä. Nuorisotyön rooli toiminnassa on edistää pelaajia sosiaalisia taitoja, vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyviä taitoja, arjenhallintaa, terveitä pelitapoja sekä ehkäistä ongelmallista pelaamista.
https://www.facebook.com/TurkuGameAcademy/

Puuhapaku Kemissä toimiva liikkuva nuorisotila, joka kulkee sinne, minne heidät kutsutaan, ja se kuljettaa mukanaan monenlaista tekemistä nuorille. Pakun kyydissä on kaikenlaista; valkokangas, pelikonsoli, säkkityynyjä, sählymailat yms. sekä nuoriso-ohjaajat. Puuhapaku on ollut liikkeellä kesällä arkisin iltapäivästä myöhäisiltaan ja sen voi tilata esim. WhatsAppin kautta.
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Puuhapaku 
https://www.facebook.com/puuhapaku/  

Jelppiverkko on nuorten aktivointipalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria elämän haasteissa, kuten esimerkiksi arjen hallinnassa, opiskelupaikan löytymisessä sekä mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Kohderyhmänä on 15-28-vuotiaat ja toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Apua on tarjolla monenlaisiin elämän haasteisiin ja palvelua on mahdollista saada riippumatta siitä, onko mieltä painava asia iso vai pieni.
http://jelppiverkko.fi/

Walkers on nuorisotyön muoto, joka tarjoaa mahdollisuuden turvallisiin kohtaamisiin nuorten ja aikuisten välille sekä tarvittaessa syvällisempää tukea ja ohjausta nuoren elämäntilanteeseen. Toiminta on pääasiassa suunnattu alle 18-vuotiaille ja se on kehitetty Aseman Lapset ry:ssä. 
https://walkers.fi/

Valmennuspaja Mahiksen kohderyhmänä ovat muhoslaiset alle 29-vuotiaat työttömät, ilman opiskelupaikkaa olevat tai muutoin työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Tavoitteena on tarjota kohtaamispaikka, jossa nuoret voivat suunnitella omaa tulevaisuuttaan, ja auttaa nuorta löytämään oma alansa, auttaa koulutukseen hakeutumisessa sekä olla tukena elämän nivelvaiheissa. Mahis pyrkii lisäämään nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistämään nuoren työelämävalmiuksia ja kiinnittymistä työelämään
https://www.nuortenystavat.fi/yksikot/valmennuspajat/mahis_muhos

Raina-säätiön nuorten ryhmä on suunnattu 17-29-vuotiaille ja se kokoontuu viikoittain kaupunginkirjastolla/valmennuskeskusten ulkopuolella kaupungilla, siellä missä tapahtuu. Ryhmän toiminta rakentuu nuorten toiveista; käydään yhdessä liikkumassa, tapahtumissa sekä yritysvierailuilla. Nuorilla on tavoitteena päästä opiskelemaan, töihin tai löytää muu jatkopolku säätiön avulla. Ryhmästä saa vertaistukea ja se auttaa ryhmäytymisessä ja rohkaistumisessa.
http://www.rainasaatio.fi/wp-content/uploads/2018/02/esite_Nuorten-ryhm…

Nuoriso Leader kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan, joihin nuorilla on mahdollisuus saada rahoitus, max 500 euroa. Sitä voidaan hakea harrastusvälineisiin, tapahtumien järjestämiseen, esiintymismahdollisuuksien edistämiseen ym. Rahoitusta voi hakea 13-25 vuotiaat nuorten ryhmät. Nuoret oppivat käyttämään rahoitusvälineitä, budjetin rakentamista, ym. projektiosaamista, saavat kattavan tiedon alueidensa toimijoista, saavat toteuttaa omia ideoitaan, oppivat työryhmässä kokouskäytännöt ja harjoittavat päätäntävaltaa.
https ://www.nuorisoleader.fi/

Raision ja Liedon nuorisopalvelut ovat vuodesta 2011 lähtien yhteystyössä työllistämispalveluiden kanssa järjestänyt kahden viikon pituisia teatteripajoja työttömille 16-25-vuotiaille nuorille. Päämääränä on ollut tuottaa kollektiivisesti ryhmäläisten ideoiden pohjalta esitys pajan lopuksi. Esitysten aiheet ovat liittyneet työttömyyteen, ja ideana on ollut sekä luoda voimauttava, osallistava ja sosiaalisesti vahvistava kokemus nuorille että herättää keskustelua nuorisotyöttömyydestä. Ensimmäinen paja toteutettiin EU:n rahoittamana "Youth in action"-hankkeena. Sen jälkeen pajoja on toteutettu ilman erillistä rahoitusta osana kuntien perusnuorisotyötä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/126694

Oulaisten 4-H -pakohuoneet on rakennettu yhdessä nuorten kanssa ja niitä on käytetty paitsi normaalina ajanvietteenä, myös esimerkiksi ryhmätoimintana ja kiusaamisen vastaisena työkaluna. Toimivaksi menetelmäksi tämän tekee se, että nuoret suunnittelevat ja tekevät yhdessä. Nuoret pääsevät mukaan ryhmätoimintaan, oppivat projektiosaamista ja solmivat kaverisuhteita. Asiakaskunta on laajaa erityisnuorisotyöstä ja koululuokista lapsiperheisiin ja harrasteryhmiin. 
https://oulainen.4h.fi/?x127987=168424


Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuone on suunnattu Vuosaaren alueella asuville 9-18 -vuotiaille syrjäytymisvaarassa oleville, ujoille, yksinäisille ja monikulttuurisille tytöille. Tavoitteena on itsetunnon, vertaissuhteiden ja osallisuuden tukeminen turvallisen tilan toimintamallilla. Avoimeen olohuonetoimintaan voi tulla kuka tahansa tyttö. Pienryhmätoimintaan ohjataan toiminnasta eniten hyötyviä ja sitä tarvitsevia tyttöjä, joilla on haasteita esim. vuorovaikutustaidoissa tai joilla ei ole mitään harrastusta.
www.hnnky.fi/vuosaaren-tyttotyo

Auralan Nuoret ry:n Turun Tyttöjen Talon kohderyhmänä on 10-16 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset tytöt, sukupuolen moninaisuus huomioiden, Turun Varissuolla ja lähialueilla. Toiminnan tavoitteena on tytön elinpiirin laajeneminen ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen löytyminen. Toiminnassa on tärkeää kannustaa tyttöä tekemään asioita itsenäisesti ja osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin, mikä tukee tytön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja identiteetin kehitystä. 
http://www.mimmi.fi/toiminta-varissuo/kotinuorisotyo/

Espoon seurakuntien erityisnuorisotyö järjestää nuorten leirin uusille, vanhoille ja tuleville 15-20-vuotiaille suomalaisille. Yhteistyökumppaneina on mm. Kaupungin nuorisopalvelut, perheryhmäkodit ja DIAK.  Tavoitteena on radikalisoitumisen ehkäisy, nuorten tutustuminen, ystävystyminen ja kotoutuminen ja virkistyminen hauskan rennon ja liikunnallisen vapaa-ajan merkissä. Leirin kautta kantasuomalaiset ja muualta tulleet nuoret ovat ystävystyneet ja tutustuneet toisen kulttuuriin turvallisen rennossa ympäristössä. 
http://www.espoonseurakunnat.fi/

Ikaalisten seurakunnasta nuorisotyönohjaajan ja Ikaalisten kaupungin koulutoimesta koulukuraattorin tavoitteena on mm. yläkouluikäisten tyttöjen syrjäytymisen ehkäiseminen, auttaa kehittämään nuorten sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, vahvistaa itsetuntoa, auttaa heitä oppimaan toimimista ryhmässä ja luomaan kaverisuhteita. Nuoret suunnittelevat tapaamisten sisältöjä ja toimintaa. Ryhmässä tehdään kaikki yhdessä, esim. ruokaa, kädentaitoja, videoita. Toimivan ryhmästä tekee vapaaehtoisuus osallistumisessa, vetäjäparin pitkäaikainen yhteistyö, arkiset ja tavalliset toiminnot, jotka eivät maksa maltaita. 
http://www.ikaalistenseurakunta.fi/ryhmat/nuoret

Fallkullan kotieläintilan hevostoiminta sekä Luontohyvinvointikeskus Tyynelän Tallitoiminta toteuttavat sosiaalipedagogista hevostoimintaa, joka tähtää syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kaksi Fallkullan kotieläintilan nuoriso-ohjajaa on käynyt sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen ja nämä työntekijät vastaavat pääosin Fallkullan hevostoiminnasta. Fallkullan toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Fallkullan toiminta on tarkoitettu 9-17 -vuotiaille nuorille. Hevoskerho, -leirit ja poniajokorttikurssi on suunnattu 12-17 -vuotiaille.
www.fallkulla.munstadi.fi

Luontohyvinvointikeskus Tyynelän Tallitoiminta soveltaa toimintaa mm. lastensuojelun avohuollon tukitoimena, mielenterveys- ja päihdetyössä, nuorten tukihenkilötoiminnassa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelussa. Tallitoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä esimerkiksi seurakunnan nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön kanssa tai kunnan nuorisotoimen kanssa. 
www.luontohyvinvointi.fi

<< Takaisin Kansainvälistämö-sivulle

Liitteet ja asiakirjat