Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto edistää kultuurienvälistä oppimista ja globaalia ymmärrystä järjestämällä monipuolisia mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn ja oppimiseen. Kauttamme voi lähteä vapaaehtoistyöhön, kielikurssille, töihin tai työssäoppimaan eri puolille maailmaa.

Vuosittain noin 300 osallistujaa lähtee Suomesta Allianssin nuorisovaihdon kautta ulkomaille saamaan kansainvälistä kokemusta, oppimaan uutta sekä kehittämään kielitaitoaan ja muita valmiuksiaan. Suomeen tulee vuosittain noin 300 kansainvälistä vapaaehtoista.

Suuri osa ohjelmistamme on suunnattu 18-30-vuotiaille, mutta varsinkin vapaaehtoisohjelmissa on vaihtoehtoja kaikenikäisille. Kohdemaita on noin 60 eri puolilla maailmaa. 

Allianssin nuorisovaihto toimii koordinoivana tahona Erasmus+-tuetussa Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmassa. Allianssin nuorisovaihto koordinoi myös ammatillisen koulutuksen vastavalmistuneiden Ready for Life- ohjelmaa sekä Humakista ja XAMKista vastavalmistuneille suunnattua Graduate Work Experience -ohjelmaa. 

Allianssin nuorisovaihto toimii kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Olemme mukana monissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa yhdessä nuorisoalan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Aktiivitoiminnassame mukana olevat vapaaehtoiset osallistuvat tiedotus- ja koulutustoimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  Tiedotamme Euroopassa ja etäämmällä olevista kansainvälistymismahdollisuuksista kouluvierailuilla, messuila ja tapahtumissa.

Lisätietoa Allianssin nuorisovaihdosta.