NUORI2020: Keskiviikon ohjelma

Huikea kolmipäiväinen seminaari ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, kehittää osaamistaan ja päästä nostamaan ala yhdessä koko kansan huulille. Tampere-talolla ohjelmaa on lähes 150 tunnin edestä, joten tarjontaa on!

Tällä sivulla pääset tutustumaan tarkemmin keskiviikon ohjelmaan, joka alkaa kello 8.00 ilmoittautumisella. Päivän seminaariohjelma päättyy kello 17.30. Tämän jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisemmalla iltaviihtymisellä, jonka vuoksi kannattaa pysyä tarkemmin kuulolla!

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
VIIVA

11-12   ?????? vaikea vanhemmuus
Iso sali   Yhteisvastuukeräys/Kirkkopalvelut ry, Kirkkohallitus/Kasvatus ja perheasiat (KKP), Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry
    Vanhemmuus voi yllättää ja arjen todellisuus ei vastaa odotuksia. Kuinka vanhemmat voivat Suomessa vuonna 2020? Pitääkö kasvatustehtävässä pärjätä yksin, kuuluuko vanhemmuuden tehtävään saada tukea?
     
11-12   Toinen aste sujuvaksi
Sopraano   OSKU ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
    Tervetuloa auttamaan poliitikkoja tekemään toisesta asteesta sujuvampaa! Tämän ohjelman aikana käännämme roolit toisinpäin - gameshow style. Amikset ja lukiolaiset kertovat toisen asteen haasteista, ja heitetään pallo päättäjille. Päättäjillä on ongelmaratkaisuapuna vain toisensa ja yleisö, jonka palaute ja kommentit otetaan huomioon ratkaisuissa. Tule mukaan tekemään toisen asteen koulutuksesta entistä parempi, jakaamalla omaa osaamistasi ja oppimalla uutta!
     
11-12   Sukupuolien moninaisuus ja intersukupuolisuus
Duetto 2   TIKA - tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille - hanke, Sukupuolen moninaisuuden
osaamiskeskus
    Mitä tarkoittaa sukupuolien moninaisuus? Entä intersukupuolisuus ja kehojen moninaisuus? Nuorten hyvinvoinnin edistäminen haastaa meidät tässäkin sensitiivisen kohtaamisen äärelle.
     
12.30-13.30   Lapsuuden ja nuoruuden monet identiteetit
Sorsapuistosali   Nuori kirkko ry, Kirkkohallitus, Seurakuntaopisto ja Helsingin Yliopisto
    Tule pohtimaan kanssamme miten lapsen ja nuoren Identiteetti rakentuu eri elämänkaaren vaiheissa ja miten katsomuksellinen ja kulttuurillinen identiteetti välittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lisää ymmärrystä kasvatustyöhön meille antaa Toiminnanjohtaja, TM Marja Laine Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:stä.
     
12.30-13.30   Nopeet, hitaat, dissot ja deelit - Nuorten ajatuksia päihteistä
Duetto 2   Pesäpuu ry
    Halusimme kuulla lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten ajatuksia päihteistä, elämästä päihteiden ympärillä ja siitä, millaista apua päihteitä käyttävä nuori tarvitsee. Nuorilla on ajankohtainen tieto päihteistä ja meidän tulee löytää oikeita sanoja ja tapoja, joilla päihteistä puhuminen on nuorten mielestä luontevaa niin koulussa, kotona kuin ammattilaisten kanssa. Tervetuloa keskustelemaan!
     
12.30-13.30   Ilmastoahdistuksesta aktiiviseen toimijuuteen
Iso sali   WWF
    Suurin osa suomalaisista nuorista kokee turvattomuutta ilmastonmuutoksen takia. Paras lääke ahdistukseen on toiminta. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten voit omassa työssäsi tukea nuoria ja antaa mahdollisuuden aktiiviseen ympäristötoimijuuteen.
     
12.30-13.30   Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työmarkkinoilla?
Sopraano   Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
     
     
14-15.30   Mitä milleniaaleille kuuluu? Mistä he haaveilevat, mikä heitä askarruttaa? – Nuoret ajassa -tutkimushankkeen tuloksia
Duetto 1   Nuorisotutkimusverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto
    Ohjelmaosio rakentuu Nuoret ajassa -hankkeen tutkimustulosten esittelyyn ja niiden yhteiskunnallisen merkityksen
pohdintaan. Nuoret ajassa -tutkimushanke on Suomessa harvinainen laadullinen seurantatutkimus vuonna 2000 syntyneistä nuorista.
     
14-15.30   Tule vahvistumaan
Riffi   Vahvistamo - Nuorisoalan osaamiskeskus
    Nuoren paras kaveri on hyvinvoiva nuorisotyöntekijä. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on
tärkeää. Nyt on lupa keskittyä itseen! Työpajassa esitellään erilaisia rauhoittumisen ja palautumisen keinoja, välineitä keho- ja mieliyhteyden vahvistamiseen, vinkkejä mielen virkistämiseksi ja ilon lisäämiseksi omassa elämässä.
     
14-15.30   Kohtaamista, tukemista vai puuttumista?
Sonaatti 1   SOS-Lapsikylä, Aseman Lapset ry, EHYT ry
    Nuoren päihteiden käyttö lastensuojelun ja nuorisotyön yhteisenä haasteena. Miten yhdistämme osaamisemme lastensuojelun kanssa? Pitäisikö nuorisotyön ensisijaisesti kohdata vai puuttua?
     
14-15.30   Nuoret ja tutkijat kumppaneina – ALL-YOUTH-mallit esittelyssä
Tampereen Yliopisto: L, Väinö Linna   Tampereen yliopisto/ ALL-YOUTH-tutkimushanke
    Esittelyssä monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä sitä, kuinka kestävää tulevaisuutta voitaisiin rakentaa. Luvassa tutkimushankkeen yhteistyömallejen esittely nuorten, ammattilaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
     
16-17.30   Nuoret, muuttuva usko ja identiteetti Suomessa ja Euroopassa
Duetto 1   Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura
    Osiossa kerrotaan suomalaisista ja eurooppalaisista tutkimuksista, jotka liittyvät nuorten uskonnollisuuteen ja identiteetin muodostumiseen sekä pohditaan tulosten merkitystä käytännön nuorisotyölle.
     
16-17.30   Mun elämällä ei ole mitään arvoa ja muita mustia ajatuksia
Duetto 2   MIELI - Suomen Mielenterveys ry (ent. Suomen Mielenterveysseura)
    Joskus paha olo tuntuu niin sietämättömältä, että nuori haluaa satuttaa itseään — elämä ei tunnu elämisen arvoiselta. Jokainen nuori tarvitsee jonkun, joka kuuntelee. Miten toimin, jos epäilen nuoren hautovan itsemurhaa? Uskallanko ottaa asian puheeksi? Johdatteluna itsemurhaa yrittäneen oma tarina, jonka jälkeen jatketaan käytännön keinoista ottaa itsetuhoisuus puheeksi.
     
16-17.30   Kuinka voin tukea nuorta tulemaan oman kehonsa asiantuntijaksi?
Riffi   Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry & Tunne rintasi ry
    Nostamme yhdessä esiin nuorten omaehtoisen terveystiedon seuraamisen merkityksen ja kuinka siihen voi nuorta ohjata. Tarjoamme käytännön vinkkejä ja keinoja puheeksiottamiseen ja jaamme omia kokemuksiamme siitä, kuinka nuoria voi tukea tulemaan oman kehonsa asiantuntijaksi.
     
16-17.30   Ajankohtaista tutkimusta nuorisotyön kentiltä
Tampereen Yliopisto: L, Väinö Linna   Tampereen yliopisto / nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
    Nuorten työelämään siirtymistä seurataan tarkasti. Nuorisotyöttömyys ja nuorten poikkeamat suoraviivaiselta työelämään johtavalta polulta herättävät huolta - tarvetta toimenpiteisiin. Nuorisotyö on ollut mukana monenlaisissa interventioissa, esim. ohjaamo- ja
työpajatoiminnassa. Ohjelmassa keskustellaan nuorisotyön roolista nuorten itsenäistymisen ohjaamisessa.
     
16-17.30   Nuorisotutkimuksen ajankohtaiskatsaus
Sopraano   Nuorisotutkimusseura
    Mitä nuorisotutkijat ovat viime aikoina puuhanneet? Mitä nuorisotyön näkökulmasta kiinnostavaa on viime vuoden aikana tehty? – Näihin kysymyksiin löytyy vastaus osiosta, jossa esitellään kolmea nuorisotyön näkökulmasta kiinnostavaa tutkimusta. Tarkastelun kohteena ovat nuorten koulutusvalinnat, nuorten harrastustakuun toteutuminen sekä ikuisuuskysymys siitä, mitä nuorisotyö on ja miten sitä voi kuvata ulkopuolisille.
     

MENETELMÄT JA INSPIROITUMINEN
VIIVA

11-12   Nuoret haluavat vaikuttaa - keinoja ja välineitä työsi tueksi
Sonaatti 1   Osallisuuden vahvistajat -verkosto
    Työpajassa tutustutaan osallisuuden ja vaikuttamisen työkaluihin ja ideoidaan nuorten sparraamana työkaluja sinne, mistä niitä puuttuu. Vaikuta ja vastaa 51.fi/nuoretjaosallisuus . Laitetaan hyvät käytännöt kiertoon!
     
11-12   NORMIT NURIN! Ideoita sukupuolen huomioimiseen pelillisesti / KROSSA NORMER! Idéer för att jobba normkritiskt genom att spela
Opus 3   Luckan rf., På samma linje -projektet, OSUMA-verkosto
    KAKSIKIELINEN OHJELMA
“Alla är välkomna” räcker inte!

Vi behöver något helt annat som bidrar till jämställdhet och beaktar könens mångfald. Kom och spela Osuma-brädspelet där du får inspirerande idéer och konkreta verktyg för ett normkritiskt och genusmedvetet arbete.

“Kaikki ovat tervetulleita” ei riitä!

Sukupuolten moninaisuuden huomioiminen ja tasa-arvon tukeminen vaatii jotain ihan muuta. Tule pelaamaan Osuma-lautapeliä, ja saat ideoita ja konkreettisia välineitä normikriittiseen,
sukupuolisensitiiviseen työhön!
     
12.30-13.30   Harrastaen tutuksi
Sonaatti 2   Nuorten Akatemia, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Partiolaiset, Setlementtiliitto, Luonto-Liitto
    Millaisia esteitä siirtolaistaustaiset nuoret kokevat vapaa-ajantoiminnassa? Miten heidän osaamisensa tulisi käyttöön? Miten tehdä nuorisotyöstä kaikille saavutettavaa? Esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia ja ajatustenvaihtoa.
     
12.30-13.30   Osallisuus pelittää, toiminta vaikuttaa - case Vaikuta! -teemapäivä
Opus 1-2   Nuorten Suomi, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut, Nuortenääni Pirkanmaalla sekä Keuruun nuorisopalvelut
    Työpajassa tutustutaan Vaikuta! -teemapäivään, jossa on hyödynnetty pelillisiä menetelmiä. Vaikuta! -peli on seppo.io -alustalle rakennettu joukkuekisailu, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan. Osallistujat kuulevat kokemuksia eri kunnissa ja oppilaitoksissa järjestetyistä Vaikuta! -teemapäivistä. Työpajassa pääsee itse pelaamaan demopeliä sekä pohtimaan miten soveltuisi omaan työhön.
     
12.30-13.30   Polkuja rauhoittumiseen - läsnäolotaitoja lapsille ja nuorille
Opus 3   Seurakuntaopisto / Kirkkopalvelut ry
    Miten tulen läsnäolevaksi ryhmässä? Miten voin auttaa lasta tai nuorta keskittymään, havainnoimaan ja näkemään tarkkaan? Teoriaa ja työskentelyjä, liikettä ja mielikuvia, ääniä ja hiljaisuutta.
     
14-15.30   Vievätkö virtuaalisisällöt kasvatuksen nextille levelille?
Tampereen Yliopisto: PT, LS A32   Suomen Pipliaseura, Suomen Lähetysseura ja YMCA Finland ja Seurakuntaopisto, Oulun hiippakunta
    Virtuaalisisällöt tuovat nuoren tekijän ja kokijan paikalle. Tutustu eri toimijoiden pedagogisiin virtuaalisisältöihin. Suomen YMCA:n liiton Hyvä ryhmähenki -toimintamalli on tarkoitettu peruskouluikäisille ja tarkoituksena on vähentää kiusaamista. Tutki tilaa-hankkeessa nuoret tuottavat lisättyä todellisuutta erilaisiin ympäristöihin ja luontoon.
     
14-15.30   Vinkkejä ja menetelmiä seksuaalikasvatukseen (workshop)
Opus 1-2   Hivpoint
    Työpajasta saat ideoita ja menetelmiä, miten käsitellä ja keskustella nuorten kanssa kondomin käytöstä, seksitautien ehkäisystä, seksistä ja suostumuksesta rennolla tyylillä ja nuoria kiinnostavalla tavalla.
     
14-15.30   Maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumisen esteet ja niiden ylittäminen
Sonaatti 2   Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Plan Suomi
    Allianssin ja PLANin yhteistyönä toteuttama ohjelma tarjoaa tietoa ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajanuorten oman toimijuuden vahvistamiseen. Ohjelma on yhdistelmä tiukkaa faktaa nuorten kohtaamista osallistumisen esteistä yhteiskunnassa ja työpajatyöskentelyä, jossa puhutaan esimerkkien kautta rasismista, toimintaan sitouttamisesta, työelämästä ja demokratiataitojen opettelusta.
     
16-17.30   Luonnossa tapahtuva oppiminen ja kasvu – metsä oppimisympäristönä lapsille ja nuorille
Sonaatti 2   Nuori kirkko ry, Suomen Partiolaiset, Outward Bound Finland
    Luonto on innostava oppimisympäristö. Työpaja käsittelee sitä, mitä luonnossa tapahtuva kokemuksellinen oppiminen saa lapsessa ja nuoressa aikaiseksi. Millaisia vahvuuksia löydämme erilaisessa ympäristössä toimiessamme?
     
16-17.30   Aatos ja Amine - Gods of Molenbeeck. Rakentavaa katsomusdialogia tukemassa
Pieni sali   Nuori kirkko ry ja Rauhankasvatusinstituutti
    Miten lapsi muodostaa maailmankatsomuksensa? Miten sitä voi auttaa tukemalla rakentavaa katsomusdialogia? Ohjelmassa katsotaan elokuva Aatos ja Amine - Gods of Molenbeeck. Elokuvassa saadaan seurata lasten aitoa katsomusdialogia ja lasten tapaa jäsentää maailmaansa ja luoda merkityksiä.
     
16-17.30   Nuorten vaikuttajaryhmät seurakunnissa - apua, ideoita ja malleja.
Opus 1-2   Kirkkohallitus ja Nuorikirkko
   
Uusi kirkkojärjestys edellyttää nuorten vaikuttajaryhmien perustamista seurakuntiin. Miten homma hoidetaan? Tule kuulolle. Asiantuntijoina: Tarja Liljendahl/Nuori kirkko, Sirpa Syrjä ja Jarmo Kokkonen/kirkkohallitus

YHTEISTYÖ 
VIIVA

11-12   Hyvä päivä yhdessä - mielekäs aamu- ja iltapäivätoiminta
Duetto 1   Kirkon kasvatus- ja perheasiain yksikkö, Nuori kirkko ry
    Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskiössä on lapsen hyvän päivän tukeminen. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, miten edistämme lapsen eheän päivän toteutumista yhdessä. Näkökulmia tuomassa ovat Niina Junttila, Opetushallituksesta, Minna Riikka Järvinen, Opinkirjosta sekä Ilkka Tahvanainen Kirkkohallituksesta ja Johanna Heikkinen Nuoresta kirkosta.
     
11-12   Vapaaehtoistoiminta yhteistyön perustana
Sonaatti 2   Helsingin kaupungin tukihenkilötoiminta, Helsingin seurakuntayhtymän Saapas-toiminta, Tyttöjen talo ja HelsinkiMission nuorten tukihenkilötoiminta
    Mitä yhdistää kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyötä? Työpajassa käsitellään vapaaehtoistoimintaa sektorirajat ylittävässä nuorisotyössä: kokemuksia yhteistyön hyödyistä ja käyttämättömät mahdollisuudet.
     
12.30-13.30   Autetaan nuoria yhdessä – Kokemuksia Kelan moniammatillisesta palvelusta
Duetto 1   Kela
    Miten ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja säästämme kaikkien toimijoiden resursseja yhdessä tekemällä? Keskeisiä tuloksia toiminnasta ja kokemuksia asiantuntijan, yhteistyökumppanin ja asiakkaan näkökulmasta.
     
14-15.30   Yhdessä nuorisotyön ytimessä - miten toimii 18 lappilaisen kunnan kehittämishanke?
Opus 3   LappiNYT - nuorisotyön ytimessä-hanke
    Ohjelmassa kurkistetaan isoon perusnuorisotyön kehittämishankkeeseen. Hankkeessa on mukana 18 kuntaa, joka tuo mukanaan omat haasteet välimatkojen lisäksi. Ohjelmassa avataan hankkeen tarvetta, alkua, etenemistä ja kokemuksia. Mitä on tehty ja millä työkaluilla? Mitä meille jää käteen ja miten edetään hankkeen jälkeen?
     
16-17.30   Kokonaisvaltaista kohtaamista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kivijalan rakentamista
Tampereen Yliopisto: PT, Juhlasali   Kasvun maisema -ESR-hanke, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
   
Tule kuulemaan, miten valtaosa opintonsa jo keskeyttäneistä, valmennettavista nuorista palaa takaisin opintoihin, miten peruskoulu suoritetaan, kun omassa koulussa ei suju, miten nuoren haasteet selvitetään, ja häntä tuetaan kohti työelämää, miten elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus tukevat perusopetuksen tavoitteita, ja miten arjen taitojen paja toimii kotoutumisen ja kv-kasvatuksen välineenä kansanopistossa.
     
16-17.30   Alakouluikäisten vapaa-aika – kenelle se kuuluu?
Opus 3   Aseman Lapset ry, Pornaisten seurakunta ja Vantaan nuorisopalveluiden Nuorisotyö raiteilla -hanke
    Yhä useampi alakouluikäinen on löytänyt kauppakeskukset ajanviettopaikoikseen. Monien kohdalla sosiaaliset taidot eivät kuitenkaan vielä riitä omaehtoiseen hengailuun. Kenen vastuulle 3–6.lk kuuluvat?
     

 

 ALAN ARVOSTUKSEN NOSTAMINEN
VIIVA

9.30-10.30   Yhteinen aamunavaus
Iso sali   Allianssi ja Kirkkohallitus
    Nyt on aika todeta yhdessä ääneen miksi me täällä ollaan, kenen vuoksi ja mihin tavoitteeseen me kaikki yhdessä tähdätään! Äänessä nuoret, ammattilaiset ja päättäjät. Mikä meitä kaikki yhdistää ja mihin kysymyksiin haluamme yhdessä löytää vastauksen.
     
11-12   Nuoriso- ja kasvatusalan arvostus - onko sitä?
Sorsapuistosali   Allianssi
    Miten nuorisoalan arvostusta saadaan nostettua? Mitä meidän pitäisi tehdä itse, jotta nuorisotyö näkyisi ja kuuluisi yhteiskunnassa? 5 nuorisoalalla toiminutta ja vaikuttanutta tekijää on kutsuttu kertomaan nuorisoalan työntekijöille, mitä meidä heidän mielestään kannattaisi tehdä toisin.
     
12.30-13.30   Win win win - Yritykset - nuorisotyö - nuoret
Pieni sali   Mika Tunturi
    Miten yritysmaailma toimii ja mitä he odottavat yhteistyöltä. Onko tulevaisuuden nuorisotyön yhteistyö yritysmaailman kanssa mahdollista niin kuin on urheiluseurojen kanssa? Keskustelua yhteisöjen esteistä lähteä liikkeelle. Dialogia, jossa käsitellemme yhteisöjen kuvitteellisia esteitä lähestyä yrityksiä ja voittamme niitä.
     
14.30-15.30   Röyhkeyskoulu
Sorsapuistosali   Jenni Janakka
    Röyhkeyskoulussa tarrataan niin huijarisyndroomaan kuin kiltin tytön syndroomaankin. Janakka antaa konkreettisia ohjeita, miten ajatella osaaminen uudella tavalla, ja miten kannustaa sekä itseä että ympärillä olevia hyvään röyhkeyteen.
     
14-15.30   Palkkatyössä nuorten parissa – nuorisoalan työllisyys 2020-luvulla
Pieni sali   Humak
    Nuorisotyön ammatilliset vaatimukset ovat kasvaneet 2000-luvulla. Alalla työskentelevien koulutustaso on noussut. Työn projektimuotoisuus, digitalisaatio ja organisaatioiden rakenteelliset muutokset haastavat työntekijöitä ja aiheuttavat myös epävarmuutta nuorisotyön tulevaisuudesta. Miltä näyttävät 2020-luvun nuorisotyömarkkinat? Entä miten alan koulutus vastaa tähän haasteeseen?
     
16-17.30   Vaikuttavuus ja sen mittaaminen
Sorsapuistosali   Saila Tykkyläinen
    Nyt sparrataan organisaatioita ratkomaan yhteisiä ongelmia. Tavoite on viedä vaikuttavuus osaksi johtamista ja työn arkea. Tule inspiroitumaan, saamaan uutta tietoa ja vinkkejä työkaluista sekä jakamaan kokemuksia aiheesta!
     

 

Englanninkielinen ohjelma

VIIVA

11-12   The Icelandic Model
Pieni sali   Jón Sigfússon, Scientific Director, ISCRA
    Prevention is possible! How the Icelandic youth reduced dramatically their substance use with the support of improved hobby opportunities and community involvement? Jón Sigfússon will present the persuasive case for the Icelandic Model.
     
12.30-13.30   Dialogue session with Jon Sigfusson
Sonaatti 1   Jón Sigfússon, Scientific Director, ISCRA
    Do you want to know more about the Icelandic model? Come and discuss, challenge, and get inspired!
     
14-15.30   Innovative methods to develop sense of belonging at schools
Duetto 2   Maija Mahon and Katri Niemitalo, Vanta City School youth workers and Emmi Jäkkö, Project manager, The Finnish Reading Centre
    How can school youth work help young people to find their place and achieve a sense of belonging in the community? Vantaa City School youth workers tell their solution to the challenge. Words Matter – finding new paths to literacy, The Finnish Reading Centre has recently developed a new model to encourage young people to read more.
     
     
     
     

 

Aiheesta muualla