Torstain ohjelma

TORSTAIN OHJELMA
 

NUORI2019 torstain ohjelma

OHJELMAKUVAUKSET

9–10
viiva

Nuorisotyön rahoitus ja sen tulevaisuus
Allianssi

Veikkausvoittovaroja uhkaa väheneminen, yritysrahaa ei enää tipukaan vain lehtimainosta vastaan, yhdistysten jäsenmaksujen maksajat vähenevät, järjestöavustusten hakuprosessit muuttuvat koko ajan vaativammiksi. Löytyykö nuorisotyölle tulevaisuudessa enää rahoitusta? Mistä ja mitä vastaan? Pärjäävätkö jatkossa vain isot ja vahvat toimijat, joilla on verkostot ja näytöt valmiina? Nuorisoalan toimijoiden suurimmista huolista ja kritiikistä keskustelemassa ne, jotka rahoituksen tulevaisuutta linjaavat.

Outside in – nuorisotyöntekijät vihapuheenvastaisessa työssä
Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti on viime vuosina kehittänyt käytäntöjä ja koulutusmalleja vihapuheen vastaiseen työhön. Kehitystyön keskiössä ovat olleet syrjintää kohtaavat nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Tervetuloa tarkastelemaan vihapuhetta ilmiönä, keskustelemaan ilmiöstä ja pohtimaan vihapuheen vaikutuksia. Luvassa on konkreettisia toimintamalleja siitä, miten työskennellä vihapuheen kohteeksi joutuneiden ja sitä tuottavien nuorten kanssa rakentavasti.

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella?
Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusverkosto lähti tavoittamaan nuoria työn ja koulutuksen ulkopuolelta sekä muutoinkin marginaaleista yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Mitä ovat hyvä elämä ja hyvinvointi, miltä oma elämä tuntuu? Millaisia etappeja tai asemaa yhteiskunta nuorille tarjoaa? Entä miltä tuntuu olla marginaalissa ja pääseekö sieltä pois? Tässä ohjelmassa perataan Nuorisobarometrin erillisnäytteen ensituloksia yhdessä Anu Gretschelin ja Sami Myllyniemen kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen AVI ja Valtioneuvoston kanslia.

Challenges of young people in Europe & Cross-sectoral co-operation in youth work
Allianssi

Catalonia, Luxembourg, Scotland & Jaana Fedotoff
Check the full international programme here.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa
Pelastakaa Lapset

Millaisia kokemuksia 12–17-vuotiailla lapsilla on seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa? Ohjelmassa perehdytään Pelastakaa Lasten syksyllä 2018 tekemään selvitykseen, jonka tulokset avaavat ainutlaatuisen näkymän lasten ja nuorten arkiseen elämään ja osoittavat selkeästi, ettei meille synny diginatiiveja, vaan lapset ja nuoret tarvitsevat lisää tietoa ja ohjeistusta turvallisesta digitaalisen median käytöstä.

Työn arvioinnin kehittäminen dialogisuuden keinoin
Turun nuorisopalvelut

Oman työn kehittämisestä ja työn vaikuttavuudesta puhutaan aivan liian vähän: saatetaan osallistua aihetta käsittelevälle luennolle, mutta usein työpaikoilla keskustelu lähentelee nollaa. Tässä ohjelmassa perehdytään siihen, miten luodaan reflektiolle myönteistä ilmapiiriä työyhteisössä ja miten sen avulla voidaan kehittää työn vaikuttavuutta ja sen arviointia.

Innovaatiomenetelmiä nuorisotyöhön
Verke

Kaipaatko työhösi uusia ideoita, uutta toimintaa tai uudenlaista näkemystä? Työpajassa tutustutaan Verken kehittämään Innoboksiin, joka on luotu nuorisotyöllisistä lähtökohdista ja sen tarkoituksena on toimia apuvälineenä uuden asian kehittelyssä ja innovoinnissa. Innoboksi mahdollistaa uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen. Työpajassa tarkastellaan Innoboksista löytyviä menetelmiä ja kokeillaan niitä käytännössä sekä mietitään miten näitä työkaluja voidaan hyödyntää omassa työssä.

Lailla nämäkin ongelmat ratkaistaan – kaikki nuoret lakeja kommentoimaan
ALL-YOUTH -hanke

Yhteiskunta perustuu lakeihin, mutta miten ihmeessä sanoittaa lakeja nuorisotyössä ymmärrettäviksi? Kuinka tehdä lakien kuulemisesta uusi avokadopasta? Mikä mättää nykyisissä lainvalmistelun kuulemisjärjestelmissä nuorisoalan ammattilaisten ja nuorten silmin? Miltä näyttävät nuorten suunnittelemat kuulemismallit? Työpajan ryhmissä keskustellaan nuorisoalan ammattilaisten ja nuorten roolista lakien kuulemisviidakon kesyttämisestä ja pykäläkielen tulkkaamisesta. Työpajassa toimii jargonhälytin – siitä ovat innostuneet kaikki, jotka ovat siitä kuulleet ja kokeilleet! Tule siis katsomaan, kuinka laeista puhutaan ilman kummallisia ja vaikeita termejä.

 

10.30–11.30
viiva

All Youth Panel – tositarinoita nuorten elämästä nuorten äänellä
Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot

Miltä tuntuu, kun oma plääni on hukassa? All Youth Panel antaa areenan nuorille kertoa itse omasta elämästään ja kokemuksistaan, kun oma plääni on ollut hukassa. Paneelikeskustelussa Oma plääni -valmennuksen nuoret kertovat omalla äänellään omasta asunnottomuudestaan, työttömyydestään, velkaongelmistaan ja osattomuudestaan sekä kokemastaan syrjäytymisen tunteesta. Tule kuulemaan, kuinka nuorten oma urapolku ja askeleet ovat löytyneet sekä mitä nuoret ovat valmennuksen aikana oppineet.

Yhdenvertaisuus ja mielenterveyden edistäminen – maahanmuuttaja- ja sateenkaarisensitiivisyys mielenterveystyössä
Osaamiskeskus Vahvistamo, Seta

Mitä tarkoittaa moniperustainen syrjintä, vähemmistöstressi tai kollektiivinen syyllisyys? Setan ja Osaamiskeskus Vahvistamon ohjelmassa tutustutaan vähemmistönuoriin kohdistuviin mielenterveyden haasteisiin. Teemaa tarkastellaan maahanmuuttaja- ja sateenkaarinuorten näkökulmasta. Ohjelmassa tuodaan esille keinoja sateenkaari- ja maahanmuuttajanuorten mielenterveyttä tukevaan nuorisotyöhön. Ohjelmassa hyödynnetään tutkimustuloksia Sateenkaarinuoret päihde ja mielenterveyspalveluissa -tutkimuksesta sekä Vahvistamon tiedonkeruusta.

Osallisuus sanoina ja kuvina 20 x 19
Allianssi

Tule inspiroitumaan nuorten osallisuuden parhaista menetelmistä! Kun puhujilla on käytössään 19 kuvaa ja 20 sekuntia kuvaa kohden, on luvassa esityksiä nuorten vaikuttajuuden vahvistamisesta hyvällä sykkeellä ja innostavalla otteella. Esittelyssä Nuorten Suomen, Taksvärkin, Planin ja iida-appin osallisuusmenetelmät. Pönötysvapaa tilaisuus.

Youth work research in the north and the south
Allianssi

Tomi Kiilakoski (Finnish Youth Research Network) & Marko Kovacic (Institute for Social research in Zagreb)
Check the full international programme here.

Megatrendit ja muuttuva maailma – mitä se tarkoittaa meille?
Osaamiskeskus Koordinaatti

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan historian aikana. Mediasta luemme muun muassa tekoälystä, ilmastonmuutoksesta, ikärakenteen muutoksesta. Mitä nämä megatrendit tarkoittavat nuorten tieto- ja neuvontatyön kannalta? Millaista osaamista tulevaisuudessa tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaisena tarvitsen ja mistä sitä saan? Tervetuloa mukaan toiminnalliseen työpajaan visioimaan ja oppimaan! Hyödynnämme työskentelyssä Sitran megatrendikortteja.

Digitaalinen pelaaminen ja nuorten hyvinvointi
Helsingin nuorisopalvelut, Music Against Drugs

Haluaisitko hyödyntää digitaalista pelaamista nuorisotyössä ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa? Kiinnostavatko nuorten kokemukset ja ajatukset pelaamisen eri puolista ja pelikulttuurin parantamisesta? ISGee-hankkeen ja Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen työntekijät jakavat kokemuksia ja ideoita nuorisotyöllisen pelitoiminnan mahdollisuuksista saada aikaan sosiaalista vahvistumista, ehkäistä pelaamiseen liittyviä haittoja sekä tukea turvallista peliharrastusta. Saat mukaasi sekä käytännön vinkkejä että tutkittua tietoa!

Nuorisotyöllistä yhteistyötä yli oman osaamisalueen
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Lähes kaikissa kunnissa toteutetaan kunnallista nuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa. Nuorisotyön eri muodoilla tuetaan nuoren kasvua ja osallisuutta sekä vahvistetaan nuoren keskeisiä voimavaroja arjesta selviytymisessä. Nuorisotyöllinen saumaton yhteistyö on tärkeää jokaisen nuoren kohdalla. Tässä ohjelmassa työskennellään yhdessä teeman äärellä ja pohditaan, miten nuorisotyön ammattilaiset voivat yhdessä tukea nuorten hyvinvointia ja miten yhteistyötä eri osaamisalueiden yli edistetään.

Ku(in)ka estää nuorten rikoksia? – Tutkimushavaintoja monialaisen yhteistyön käytännöistä
Nuorisotutkimusseura

Nuorisopoliisi, esitutkinta ja kuulustelut. Näpistyspuhuttelut, sovittelu ja nuorisorangaistus. Ankkuri-tiimi, Nuorten tiimi, poliisisosiaalityö, lastensuojelu ja nuorisotyö. Hengästyttääkö? Nuorten rikosten ehkäisy vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kesken. Samalla yhteistyö kontrolliammattilaisten kanssa vaikuttaa työn lähtökohtiin ja nuorten kohtaamiseen. Ei ole samantekevää kohtaako nuoren poliisi vai nuorisotyöntekijä. Seminaarissa tutkijat Anton Schalin ja Noora Hästbacka Nuorisotutkimusverkostosta esittelevät tuoretta tutkimustietoa rikollisuuteen puuttumisen toimintamalleista ja vaikuttavista menetelmistä sekä nuorisotyön roolista viranomaisverkostoissa.

 

11.30–13
viiva

Hengähdystauko.

Aikaa hengähtää, ruokailla ja tutustua messualueen toimijoihin.

 

13–14.30
viiva

Nuoret ja nuorisotyö seuraavassa hallitusohjelmassa
Allianssi

Seuraavalla hallituskaudella pitäisi ratkaista Suomen suurin ongelma, nuorten syrjäytyminen. Nuorten hyvinvoinnin elintärkeyden tunnustavat kaikki puolueet, mutta etusijaa politiikassa sille ei ole antanut vielä kukaan. Nuorten asemasta ollaan huolissaan, mutta isoa ongelmaa ratkotaan nyt hankesilpulla. Mihin resurssit pitäisi kohdentaa tulevalla vaalikaudella, mikä ministeri ottaa omistajuuden nuorten hyvinvoinnista, miten päättäjät uskaltaisivat tehdä valintoja, jotka palvelevat enemmän tulevia sukupolvia kuin nykyisiä äänestäjiä? Tervetuloa seuraamaan poliitikkojen ja nuorten puolesta vaikuttajien kohtaamista!

Nuorisotutkimuksen näkökulmia nuorisotyöhön ja -politiikkaan
Nuorisotutkimusseura

Tässä osiossa esittelemme Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimivan osaamiskeskuksen tutkijoiden uunituoreita tutkimustuloksia nuorisotyöstä ja nuorista. Osiossa käsitellään kolmea teemaa: NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen; harrastustakuu ja yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet sekä suomalaisen nuorisotyön koulutuksen käytäntöarkkitehtuurit.

Kunta, kirkko ja koulu
Kirkkohallitus ja kunnallisen nuorisotyön osaamiskekus Kanuuna

Kuntien ja seurakuntien nuorisotyön yhteistyöllä mahdollistetaan kouluille ja oppilaitoksille monenlaisia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja menetelmiä opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi, myös silloin, kun siellä kohdataan surua tai tarvitaan kriisiapua. Tukea ja apua annetaan kaikkia katsomuksia kunnioittaen. Paljon jo tehdään hyvää mutta haasteita riittää. Tulevaisuuden hyvinvoiva yhteiskunta vaatii yhteistyötä nuorten puolesta ja kanssa. Miten vahvistamme yhteistä työtä?

Digital youth work and inclusion of Young People
Allianssi

Check the full international programme here.

Ilmaisun vapaus ja yksityisyyden suoja nuorisotyössä
Ihmisoikeusliitto

Ulkopuolinen henkilö videoi nuorisotalon pihalla henkilökuntaa ja nuoria ilman lupaa? Nuoret levittävät työntekijästä halventavia tietoja? Ihmisoikeusliiton työpajassa pohdimme ilmaisun vapauden ja yksityisyyden suojan välistä suhdetta nuorisotyössä. Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustelemme hyvistä käytännöistä eri nuorisotiloilta ympäri Suomea. Työpajassa laadimme toimintaohjeita nuorten ja henkilökunnan oikeuksien puolustamiseksi.

Nuuska, kannabis ja muut päihteet – mitä voimme tehdä?
Osaamiskeskus Vahvistamo

Koetko nuuskan ja kannabiksen haasteeksi työssäsi? Herättävätkö päihteet keskustelua? Tästä ohjelmasta saat toimintamalleja ja työvälineitä ajankohtaisten päihdeteemojen käsittelyyn eri tilanteissa, eri näkökulmista. Ohjelman tavoitteena on madaltaa nuorisotyössä tapahtuvan päihdekasvatuksen kynnystä ja nostaa esiin uusia näkökulmia nuorten kanssa tehtävään työhön, sekä nuoren ja aikuisen välisiin päihdekeskusteluihin. Tervetuloa päivittämään osaamistasi päihdekasvatuksesta!

Hyvän johtamisen ABC
Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Mistä on hyvät johtajat tehty? Tavoitteista, päätöksistä, viestinnästä, palautteesta – niistä on hyvät johtajat tehty. Ja paljon muusta. Johtaminen ei ole temppuvalikoima, vaan se on aktiivista ja pitkäjänteistä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä johdettavien kanssa. Tässä työpajassa pohditaan hyvän esimiestyön kulmakiviä sekä haastavia johtamistilanteita ja etsitään niihin ratkaisuja ja työkaluja. Työpaja pohjautuu asiantuntijaluentoon sekä pienryhmätyöskentelyyn.

 

15–16
viiva

NUORI2019 päättäjäiset

Miten tästä eteenpäin? Yhteisessä päätöstilaisuudessa otetaan katsaus tapahtumasta saatuun antiin, keskustellaan tulevaisuuden näkymistä ja paneudutaan Frank Martelan johdatuksella merkitykselliseen työhön liittyvään työhyvinvointiin. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan nuorisotyön tunnustuspalkinto ja kuullaan kaunista livemusiikkia Tingolta.
 

Merkityksellistä työtä - Jaksaminen työssä, jota tekee intohimolla
Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa ja valmentajana Filosofian Akatemiassa. Hän on rohkea keskustelija, joka tutkii merkityksellisyyttä, myötätuntoa ja hyvää elämää. Frankin puheenvuoron keskiössä säteilee itsensä johtamisen ja jaksamisen haasteet, uhat ja mahdollisuudet - aiheet, jotka korostuvat etenkin kun kyseessä on työ, jota tehdään suurella intohimolla.

Hyvää kotimatkaa!


Klikkaa tästä keskiviikon ohjelmaan!