Ohjelmapolut

 

OHJELMAPOLUT
viiva

Niin paljon hyvää ohjelmaa ja valinnan vaikeus! VOIEI! Vaan ei hätää! Olemme helpottaneet osallistujien valinnanvaikeutta luomalla valmiita ohjelmapolkuja. Ohjelmapolkuihin pääset tutustumaan tällä sivustolla. Ohjelmapolkujen kuvaukset ja aikataulut pääset lukemaan alta. Mieti valmiiksi mihin ohjelmiin just sun kannattaa osallistua, jotta kehityt tapahtumassa ammattilaisena tai mikä ohjelma muuten houkuttelee sua. Ohjelmaa on paljon, näin ollen hyvä valmistautuminen on tärkeää!
 


Alla valmiit ohjelmapolut

Entistä parempaa nuorisotyötä
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa käsitellään konkreettisia nuorisotyön menetelmiä ja niiden kehittämistä, puhutaan alan toimijoiden hyvinvoinnista vaativan ja sydämellä tehtävän työn keskellä sekä etsitään uusia keinoja kehittää nuorisoalan toimintaa ja työn tekemisen tapoja. Ohjelmakokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti nuorten parissa mm. järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa toimiville, sekä muille nuorisotyön menetelmistä ja toimijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Nuorille turvallisempia yhteisöjä!
Allianssi

Miten nuorisotyössä voitaisiin rakentaa turvallisempia yhteisöjä kaikille nuorille ja luoda syrjinnästä, rasismista ja häirinnästä vapaata, aidosti yhdenvertaista toimintakulttuuria? Tässä ohjelmassa on luvassa uusinta tietoa ja näkökulmia nuorille turvallisten yhteisöjen rakentamisesta. Ohjelman aikana myös julkaistaan Allianssin uunituore Nuorelle turvallinen yhteisö -materiaali.

Stressi, burnout ja yliempatia – nuorisoalan ammattitaudit ja niistä selviytyminen
Allianssi

Teetkö merkityksellistä työtä? Aivan varmasti. Onko työsi ennakoimatonta ja yllättävää, kohtaatko rankkojakin tilanteita? Taatusti. Se, mikä tekee nuorisoalalla työskentelystä palkitsevaa ja ihanaa, tekee siitä myös raskasta. Tässä ohjelmassa sekä arjen nuorisotyön tekijät että nuorisoalan johtajat jakavat omia kokemuksiaan. Yhdessä keskustellaan siitä, miten työssä jaksamista voi parantaa ja mitä se vaatii. Lopuksi kuulemme itsestään huolehtimisen ammattilaisen kommenttipuheenvuoron.

Sinä olet seksuaalikasvattaja!
Hivpoint

Nuorisotyöntekijänä näet työssäsi nuorten pohtivan identiteettiään, kaverisuhteitaan ja seurustelukuvioita. Näihin liittyviä kysymyksiä heitetään ”läpällä” ja tartut aiheisiin yllättävissäkin tilanteissa. Oletko tullut ajatelleeksi, että olet seksuaalikasvattaja? Tässä työpajassa pohditaan yhdessä seksuaalikasvatuksessa vaikuttavia normeja, jaetaan kokemuksia ja tutustutaan toiminnallisiin harjoituksiin. Saat mukaasi rohkeutta, uusia näkökulmia ja mielenkiintoisia harjoituksia!

Outside in – nuorisotyöntekijät vihapuheenvastaisessa työssä
Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti on viime vuosina kehittänyt käytäntöjä ja koulutusmalleja vihapuheen vastaiseen työhön. Kehitystyön keskiössä ovat olleet syrjintää kohtaavat nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Tervetuloa tarkastelemaan vihapuhetta ilmiönä, keskustelemaan ilmiöstä ja pohtimaan vihapuheen vaikutuksia. Luvassa on konkreettisia toimintamalleja siitä, miten työskennellä vihapuheen kohteeksi joutuneiden ja sitä tuottavien nuorten kanssa rakentavasti.

Innovaatiomenetelmiä nuorisotyöhön
Verke

Kaipaatko työhösi uusia ideoita, uutta toimintaa tai uudenlaista näkemystä? Työpajassa tutustutaan Verken kehittämään Innoboksiin, joka on luotu nuorisotyöllisistä lähtökohdista ja sen tarkoituksena on toimia apuvälineenä uuden asian kehittelyssä ja innovoinnissa. Innoboksi mahdollistaa uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittämisen. Työpajassa tarkastellaan Innoboksista löytyviä menetelmiä ja kokeillaan niitä käytännössä sekä mietitään miten näitä työkaluja voidaan hyödyntää omassa työssä.

Yhdenvertaisuus ja mielenterveyden edistäminen – maahanmuuttaja- ja sateenkaarisensitiivisyys mielenterveystyössä
Osaamiskeskus Vahvistamo, Seta, Yeesi

Mitä tarkoittaa moniperustainen syrjintä, vähemmistöstressi tai kollektiivinen syyllisyys? Setan ja Osaamiskeskus Vahvistamon ohjelmassa tutustutaan vähemmistönuoriin kohdistuviin mielenterveyden haasteisiin. Teemaa tarkastellaan maahanmuuttaja- ja sateenkaarinuorten näkökulmasta. Ohjelmassa tuodaan esille keinoja sateenkaari- ja maahanmuuttajanuorten mielenterveyttä tukevaan nuorisotyöhön. Ohjelmassa hyödynnetään tutkimustuloksia Sateenkaarinuoret päihde ja mielenterveyspalveluissa -tutkimuksesta sekä Vahvistamon tiedonkeruusta.

Osallisuus sanoina ja kuvina 20 x 19
Allianssi

Tule inspiroitumaan nuorten osallisuuden parhaista menetelmistä! Kun puhujilla on käytössään 19 kuvaa ja 20 sekuntia kuvaa kohden, on luvassa esityksiä nuorten vaikuttajuuden vahvistamisesta hyvällä sykkeellä ja innostavalla otteella. Esittelyssä Nuorten Suomen, Taksvärkin, Planin ja iida-appin osallisuusmenetelmät. Pönötysvapaa tilaisuus.

Digitaalinen pelaaminen ja nuorten hyvinvointi
Helsingin nuorisopalvelut, Music Against Drugs

Haluaisitko hyödyntää digitaalista pelaamista nuorisotyössä ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisessa? Kiinnostavatko nuorten kokemukset ja ajatukset pelaamisen eri puolista ja pelikulttuurin parantamisesta? ISGee-hankkeen ja Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen työntekijät jakavat kokemuksia ja ideoita nuorisotyöllisen pelitoiminnan mahdollisuuksista saada aikaan sosiaalista vahvistumista, ehkäistä pelaamiseen liittyviä haittoja sekä tukea turvallista peliharrastusta. Saat mukaasi sekä käytännön vinkkejä että tutkittua tietoa!

Ilmaisun vapaus ja yksityisyyden suoja nuorisotyössä
Ihmisoikeusliitto

Ulkopuolinen henkilö videoi nuorisotalon pihalla henkilökuntaa ja nuoria ilman lupaa? Nuoret levittävät työntekijästä halventavia tietoja? Ihmisoikeusliiton työpajassa pohdimme ilmaisun vapauden ja yksityisyyden suojan välistä suhdetta nuorisotyössä. Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustelemme hyvistä käytännöistä eri nuorisotiloilta ympäri Suomea. Työpajassa laadimme toimintaohjeita nuorten ja henkilökunnan oikeuksien puolustamiseksi.

Nuuska, kannabis ja muut päihteet – mitä voimme tehdä?
Osaamiskeskus Vahvistamo

Koetko nuuskan ja kannabiksen haasteeksi työssäsi? Herättävätkö päihteet keskustelua? Tästä ohjelmasta saat toimintamalleja ja työvälineitä ajankohtaisten päihdeteemojen käsittelyyn eri tilanteissa, eri näkökulmista. Ohjelman tavoitteena on madaltaa nuorisotyössä tapahtuvan päihdekasvatuksen kynnystä ja nostaa esiin uusia näkökulmia nuorten kanssa tehtävään työhön, sekä nuoren ja aikuisen välisiin päihdekeskusteluihin. Tervetuloa päivittämään osaamistasi päihdekasvatuksesta!

Työehdot nuorisotyön työpaikoilla
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Perustietoa työehdoista kunnissa ja yksityisellä sektorilla. Työskenteletkö nuorisotyössä kunnassa tai yksityisellä sektorilla? Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset työehdoista kyseisillä sektoreilla. Mahdollisuus kysyä ammattiliiton lakimieheltä mielen päällä olevia ja askarruttavia kysymyksiä työsuhteista ja työsuhteiden ehdoista. Mukana työmarkkinalakimies Hannu Wilén ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki.

 

Vaikuttavampaa toimintaa
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa keskitytään nuorisoalan toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseen sekä keinoihin, joilla tehtävän työn vaikuttavuudesta voidaan kertoa nykyistä tehokkaammin. Ohjelmakokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti nuorisoalalla toimiville kehittäjille ja johtajille, sekä muille vaikuttavuudesta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Kanuunassa kehitetään kunnallista nuorisotyötä
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Kunnissa tehdään nuorisotyötä nuorisotiloissa, kouluissa, monitoimitaloissa, kauppakeskuksissa, kaduilla, liikkuvissa nuorten kohtaamispaikoissa ja niin edelleen. Työmuotoja ja nuorisotyön tunnuslukujen dokumentointia kehitetään Kanuunan verkostoissa. Nuorisotyön monimuotoisuus tulee näkyväksi, kun kaikki tehty työ tallennetaan yhteen järjestelmään, reaaliaikaisesti! Ohjelmassa esimerkkikunnat kertovat kuinka Logbook-järjestelmä taipuu työntekijöiden, esimiesten ja päätöksentekijöiden työkaluksi.

Hei mitä sä osaat? Keinoja osaamisen näyttämiseen työelämän alkumetreillä
Suomen Partiolaiset, Suomen 4H-liitto

Sanat haltuun, osaaminen ymmärrettäväksi. Kaikille. Vapaa-aikana ja harrastuksissa kertyy paljon osaamista. Monissa tilanteissa osaamisen sanoittaminen ja kuvaileminen on tarpeen. Esimerkiksi kesätöitä hakiessa on osattava ilmaista oma osaamisensa, muuten työnantaja ei ehkä innostu palkkaamisesta. Partiossa ja 4H:ssa on kehitetty nuorten työelämätaitojen tunnistamista monin tavoin. Osaamismerkit, opintopisteet ja todistukset ovat löytämässä tien jännittävään digitaaliseen osaamiskiekkoon. Mikä ihme se on? Tule kuuntelemaan. Äänessä ovat osaamisen asiantuntijoiden lisäksi 4H-nuoret, partiolaiset ja Turun ylioppilasteatteri. Kun lähdet, olet hyvällä tuulella ja mukanasi on jotain konkreettista hyödynnettäväksi nuorten ohjaustyössä.

Osallisuuden johtamisen työkaluja
Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Tässä kunnan johtotehtävissä ja esimiesasemassa oleville suunnatussa, fasilitoidussa työpajassa työstetään osallisuuden johtamiseen liittyviä näkökulmia. Osallistujien kanssa pohditaan nuorten erilaisia osallisuuden edellytyksiä kunnassa, kehitetään laadukkaan osallisuuden kriteereitä, jaetaan yli toimialarajojen hyväksi koettuja käytäntöjä sekä pohditaan vaikutusten arviointia nuorierityisissä kysymyksissä. Työpajan tuloksena syntyy tiedon ja kokemusten jakamista, yhdessä hiottuja laatukriteereitä sekä työkaluja vaikutusten arviointiin.

Työn arvioinnin kehittäminen dialogisuuden keinoin
Turun nuorisopalvelut

Oman työn kehittämisestä ja työn vaikuttavuudesta puhutaan aivan liian vähän: saatetaan osallistua aihetta käsittelevälle luennolle, mutta usein työpaikoilla keskustelu lähentelee nollaa. Tässä ohjelmassa perehdytään siihen, miten luodaan reflektiolle myönteistä ilmapiiriä työyhteisössä ja miten sen avulla voidaan kehittää työn vaikuttavuutta ja sen arviointia.

Hyvän johtamisen ABC
Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

Mistä on hyvät johtajat tehty? Tavoitteista, päätöksistä, viestinnästä, palautteesta – niistä on hyvät johtajat tehty. Ja paljon muusta. Johtaminen ei ole temppuvalikoima, vaan se on aktiivista ja pitkäjänteistä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä johdettavien kanssa. Tässä työpajassa pohditaan hyvän esimiestyön kulmakiviä sekä haastavia johtamistilanteita ja etsitään niihin ratkaisuja ja työkaluja. Työpaja pohjautuu asiantuntijaluentoon sekä pienryhmätyöskentelyyn.

 

Tietoa nuorista ja nuorisotyöstä
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa pureudutaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointia käsitellään tietoon ja tutkimukseen pohjaten, unohtamatta nuorten oman äänen kuulemista. Ohjelmakokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti nuoria koskevia päätöksiä tekeville, sekä muille nuoria koskevasta tiedosta kiinnostuneille.

Nuorten osallisuuden kitkat eri elämänvaiheissa
Nuorisotutkimusverkosto

Ohjelmassa avataan nuorten osallisuuden mahdollisuuksia ja kitkoja perustuen kahteen tapaustutkimukseen, joissa tarkastellaan kahta erityistä nuorten aikuisten ryhmää: alakulttuurisesti aktiivisia nuoria aikuisia ja nuoria äitejä. Tapaustutkimukset pohjautuvat PROMISE-tutkimushankkeeseen, jossa on tarkasteltu normeja haastavia nuorisoryhmiä kymmenessä Euroopan maassa. Kutsumme ohjelmaosiossa nuorisokentän ammattilaisia dialogiin tutkijoiden kanssa tuoreesta tutkimustiedosta. Ohjelman puhujia ovat tutkija, FT Heta Mulari, tutkija, VTT Marja Peltola ja fasilitaattori FT Kaisa Vehkalahti.

Onnellisten amisten puolesta – mitä kuuluu ammattiin opiskeleville?
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Keitä ammattiin opiskelevat ovat? Miten ja miksi he opiskelevat juuri valitsemaansa alaa? Miten he voivat ja millaisia arvoja heillä on? Mitä amikset odottavat ja haluavat työelämältä? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin loppuvuonna 2018 julkaistussa AMIS 2018 -tutkimuksessa. Tässä ohjelmassa saat tiiviin mutta sitäkin avartavamman ajankohtaiskattauksen ammattiin opiskelevien kokemuksista, ajatuksista ja arvoista. Ja mikä parasta, yhteiseen keskusteluun meidät johdattelevat amikset itse!

Hur mår de svenskspråkiga unga i Finland?
Föreningen Luckan

Hösten 2018 lanserades resultaten från den första finlandssvenska Ungdomsbarometern. Tycker de svenskspråkiga unga att det är viktigt att tillhöra en finlandssvensk gemenskap? Hur vanligt är det att ha blivit utsatt för kritik då man talar svenska? De finlandssvenska flickorna uppger att de mår sämst av alla unga i landet på flera punkter men på vilka? Kom och ta del av barometerns intressanta resultat!

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella?
Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusverkosto lähti tavoittamaan nuoria työn ja koulutuksen ulkopuolelta sekä muutoinkin marginaaleista yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Mitä ovat hyvä elämä ja hyvinvointi, miltä oma elämä tuntuu? Millaisia etappeja tai asemaa yhteiskunta nuorille tarjoaa? Entä miltä tuntuu olla marginaalissa ja pääseekö sieltä pois? Tässä ohjelmassa perataan Nuorisobarometrin erillisnäytteen ensituloksia yhdessä Anu Gretschelin ja Sami Myllyniemen kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen AVI ja Valtioneuvoston kanslia.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa
Pelastakaa Lapset

Millaisia kokemuksia 12–17-vuotiailla lapsilla on seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa? Ohjelmassa perehdytään Pelastakaa Lasten syksyllä 2018 tekemään selvitykseen, jonka tulokset avaavat ainutlaatuisen näkymän lasten ja nuorten arkiseen elämään ja osoittavat selkeästi, ettei meille synny diginatiiveja, vaan lapset ja nuoret tarvitsevat lisää tietoa ja ohjeistusta turvallisesta digitaalisen median käytöstä.

All Youth Panel – tositarinoita nuorten elämästä nuorten äänellä
Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot

Miltä tuntuu, kun oma plääni on hukassa? All Youth Panel antaa areenan nuorille kertoa itse omasta elämästään ja kokemuksistaan, kun oma plääni on ollut hukassa. Paneelikeskustelussa Oma plääni -valmennuksen nuoret kertovat omalla äänellään omasta asunnottomuudestaan, työttömyydestään, velkaongelmistaan ja osattomuudestaan sekä kokemastaan syrjäytymisen tunteesta. Tule kuulemaan, kuinka nuorten oma urapolku ja askeleet ovat löytyneet sekä mitä nuoret ovat valmennuksen aikana oppineet.

Ku(in)ka estää nuorten rikoksia? – Tutkimushavaintoja monialaisen yhteistyön käytännöistä
Nuorisotutkimusseura

Nuorisopoliisi, esitutkinta ja kuulustelut. Näpistyspuhuttelut, sovittelu ja nuorisorangaistus. Ankkuri-tiimi, Nuorten tiimi, poliisisosiaalityö, lastensuojelu ja nuorisotyö. Hengästyttääkö? Nuorten rikosten ehkäisy vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kesken. Samalla yhteistyö kontrolliammattilaisten kanssa vaikuttaa työn lähtökohtiin ja nuorten kohtaamiseen. Ei ole samantekevää kohtaako nuoren poliisi vai nuorisotyöntekijä. Seminaarissa tutkijat Anton Schalin ja Noora Hästbacka Nuorisotutkimusverkostosta esittelevät tuoretta tutkimustietoa rikollisuuteen puuttumisen toimintamalleista ja vaikuttavista menetelmistä sekä nuorisotyön roolista viranomaisverkostoissa.

Nuorisotutkimuksen näkökulmia nuorisotyöhön ja -politiikkaan
Nuorisotutkimusseura

Tässä osiossa esittelemme Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimivan osaamiskeskuksen tutkijoiden uunituoreita tutkimustuloksia nuorisotyöstä ja nuorista. Osiossa käsitellään kolmea teemaa: NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen; harrastustakuu ja yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet sekä suomalaisen nuorisotyön koulutuksen käytäntöarkkitehtuurit.

 

Tehokkaampaa yhteistyötä
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa keskustellaan nuorisoalalla tehtävästä yhteistyöstä, siitä miten yhteistyöllä voitaisiin onnistua edistämään nuorten hyvinvointia nykyistä tehokkaammin sekä yhteistyön mahdollisista esteistä. Ohjelmakokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä tekeville, sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Miten monialainen yhteistyö toteutuu kunnissa?
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuorisolaki velvoittaa kaikki kunnat kehittämään nuorisopolitiikkaa paikallisesti kuntien ohjaus- ja palveluverkostoissa tai vastaavissa yhteistyöryhmissä ympäri maan. Mutta toteutuuko yhteistyö tällä hetkellä? Tässä ohjelmassa kuulet valtakunnallisen kyselyn tuloksista, saat vinkkejä hyvistä käytännöistä nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamisestä sekä nuoria koskevan tiedon hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä. Laadukas monialainen yhteistyö auttaa niin kuntapäättäjiä, viranomaisia kuin nuorille palveluja ja toimintaa tarjoavia yhteisöjä johtamaan toimintaa tiedolla ja edistämään nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia entistä vahvemmassa vuorovaikutuksessa.

Nuorisotyöllistä yhteistyötä yli oman osaamisalueen
Valtakunnallinen työpajayhdistys, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Lähes kaikissa kunnissa toteutetaan kunnallista nuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa. Nuorisotyön eri muodoilla tuetaan nuoren kasvua ja osallisuutta sekä vahvistetaan nuoren keskeisiä voimavaroja arjesta selviytymisessä. Nuorisotyöllinen saumaton yhteistyö on tärkeää jokaisen nuoren kohdalla. Tässä ohjelmassa työskennellään yhdessä teeman äärellä ja pohditaan, miten nuorisotyön ammattilaiset voivat yhdessä tukea nuorten hyvinvointia ja miten yhteistyötä eri osaamisalueiden yli edistetään.

Kunta, kirkko ja koulu
Kirkkohallitus

Kuntien ja seurakuntien nuorisotyön yhteistyöllä mahdollistetaan kouluille ja oppilaitoksille monenlaisia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja menetelmiä opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi, myös silloin, kun siellä kohdataan surua tai tarvitaan kriisiapua. Tukea ja apua annetaan kaikkia katsomuksia kunnioittaen. Paljon jo tehdään hyvää mutta haasteita riittää. Tulevaisuuden hyvinvoiva yhteiskunta vaatii yhteistyötä nuorten puolesta ja kanssa. Miten vahvistamme yhteistä työtä?

 

Nuoriso(työ)ystävällinen yhteiskunta
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa keskustellaan siitä, miten maailma muuttuu ja millaisilla keinoilla pystymme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella nuorella on hyvä olla, nuorisotyön arvo tunnustetaan ja se nähdään merkittävänä syrjäytymistä torjuvana kasvatustehtävänä. Ohjelmakokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti yhteiskunnallisesta muutoksesta ja nuorisopolitiikasta kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille, sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Nuorisotyön tulevaisuus: ammatti ja työmarkkinat
Humanistinen ammattikorkeakoulu ja XAMK

Millaisia ovat nuorisotyön uudet työmarkkinat? Ohjelmassa keskustelemme nuorisotyön koulutuksen, ammatin ja työmarkkinoiden tulevaisuudesta. Keskustelussa pohdimme sitä, säilyykö nuorisotyö itsenäisenä ammattialana työkentän muuttuessa yhä enemmän moniammatilliseen ja monialaisen rajapintatyöskentelyn suuntaan, vai siirtyvätkö tehtävät jollekin toiselle alalle? Kerro mitä haluaisit meidän kysyvän panelisteilta: https://goo.gl/forms/Y4DmQf07NybcEn882 

EU – ketä kiinnostaa?
Allianssi ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Usein tuntuu, että EU on vain harmaita eläkeläisiä puhumassa talviajasta ja maataloustuista. Onko todella näin? Keskustelu käännetään nyt nuoriin ja nuorisoalan kiinnostavimpiin kysymyksiin eurovaalipaneelissa, jossa on aikaa haastaa ja vastata. Panelisteina ehdokkaat Anna Jungner-Nordgren (r.), Ville Niinistö (vihr.), Mikkel Näkkäläjärvi (sd.), Anna Sirkiä (kesk.) ja Tuomas Tikkanen (kok.). Keskustelun tiukasti asiassa pitää Iida Laurila.

Nuorisotyön rahoitus ja niiden tulevaisuus
Allianssi

Veikkausvoittovaroja uhkaa väheneminen, yritysrahaa ei enää tipukaan vain lehtimainosta vastaan, yhdistysten jäsenmaksujen maksajat vähenevät, järjestöavustusten hakuprosessit muuttuvat koko ajan vaativammiksi. Löytyykö nuorisotyölle tulevaisuudessa enää rahoitusta? Mistä ja mitä vastaan? Pärjäävätkö jatkossa vain isot ja vahvat toimijat, joilla on verkostot ja näytöt valmiina? Nuorisoalan toimijoiden suurimmista huolista ja kritiikistä keskustelemassa ne, jotka rahoituksen tulevaisuutta linjaavat.

Lailla nämäkin ongelmat ratkaistaan – kaikki nuoret lakeja kommentoimaan
ALL-YOUTH -hanke

Yhteiskunta perustuu lakeihin, mutta miten ihmeessä sanoittaa lakeja nuorisotyössä ymmärrettäviksi? Kuinka tehdä lakien kuulemisesta uusi avokadopasta? Mikä mättää nykyisissä lainvalmistelun kuulemisjärjestelmissä nuorisoalan ammattilaisten ja nuorten silmin? Miltä näyttävät nuorten suunnittelemat kuulemismallit? Työpajan ryhmissä keskustellaan nuorisoalan ammattilaisten ja nuorten roolista lakien kuulemisviidakon kesyttämisestä ja pykäläkielen tulkkaamisesta. Työpajassa toimii jargonhälytin – siitä ovat innostuneet kaikki, jotka ovat siitä kuulleet ja kokeilleet! Tule siis katsomaan, kuinka laeista puhutaan ilman kummallisia ja vaikeita termejä.

Megatrendit ja muuttuva maailma – mitä se tarkoittaa meille?
Osaamiskeskus Koordinaatti

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan historian aikana. Mediasta luemme tekoälystä, ilmastonmuutoksesta, ikärakenteen muutoksesta… Mutta mitä nämä megatrendittarkoittavat nuorten tieto- ja neuvontatyön kannalta? Millaista osaamista tulevaisuudessa tno-työn ammattilaisena tarvitsen ja mistä sitä saa? Tervetuloa mukaan toiminnalliseen työpajaan visioimaan ja oppimaan! Työskentelyssä hyödynnämme Sitran megatrendikortteja.

Nuoret ja nuorisotyö seuraavassa hallitusohjelmassa
Allianssi

Seuraavalla hallituskaudella pitäisi ratkaista Suomen suurin ongelma, nuorten syrjäytyminen. Nuorten hyvinvoinnin elintärkeyden tunnustavat kaikki puolueet, mutta etusijaa politiikassa sille ei ole antanut vielä kukaan. Nuorten asemasta ollaan huolissaan, mutta isoa ongelmaa ratkotaan nyt hankesilpulla. Mihin resurssit pitäisi kohdentaa tulevalla vaalikaudella, mikä ministeri ottaa omistajuuden nuorten hyvinvoinnista, miten päättäjät uskaltaisivat tehdä valintoja, jotka palvelevat enemmän tulevia sukupolvia kuin nykyisiä äänestäjiä? Tervetuloa seuraamaan poliitikkojen ja nuorten puolesta vaikuttajien kohtaamista!

 

YOUTH2019 – International seminar
viiva

Ohjelmakokonaisuudessa perehdytään nuorisotyöhön ja ajankohtaisiin toimintamuotoihin Euroopassa.  Ohjelma toteutetaan kokonaan englanniksi ja se on avoin kaikille eurooppalaisen nuorisotyön kuulumisista kiinnostuneille. Ohjelmaosioon osallistuu noin 70  nuorisotyötä tekevää noin 20 eri  Euroopan maasta. Mikäli kansainvälinen nuorisotyö kiinnostaa niin tervetuloa mukaan johonkin aiheeltaan kiinnostavaan osioon osallistumaan ja verkostoitumaan.   

Check the full international programme here.

 

Muu ohjelma
viiva

Vimmahdus! 
Turun nuorisopalvelut

Et sää kummiskaan mittä työkalui tarttis omaan työhös? Elämyksellinen Vimmahdus lataa nuorisotyön ammattilaiset! NUORI2019-tapahtuman ohjeisohjelma Vimmahdukseen on koottu Turun kaupungin nuorisotyön ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa. Tääl ei vaa fundeerata, tääl saa käret saveen ku nuari konsanaan. Tapahtumapaikkana on Nuorten taide-ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16. Ei ennakkoilmoittautumista, tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille NUORI2019-tapahtuman osallistujille.

Lue lisää täältä.