Keskiviikon ohjelma

KESKIVIIKON OHJELMA

NUORI2019keskiviikon ohjelma

OHJELMAKUVAUKSET

10–12
viiva

Tervetuloa!
Tapahtuman ilmoittautuminen ja messualue auki.
Kaikkiin näytteilleasettajiin voi tutustua ennakkoon täällä.

12–13.30
viiva

NUORI2019 avajaiset

Miten maa makaa? Miten määritellään yhteiset suuntaviivat nuorisoalan tulevaisuudelle? NUORI2019-tapahtuman avajaiset on yhteinen startti, jossa kuullaan tiukkaa asiaa ja viihdytään kulttuurin parissa.

Mistä nuoret kokevat hyvinvointinsa koostuvan? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Turun Nuoren Teatterin esityksessä päästään katsomaan maailmaa nuorten silmin. Esitys pohjautuu nuorten omiin kokemuksiin.

Mikä estää meitä ratkomasta Suomen suurinta ongelmaa, nuorten syrjäytymistä? Mikä on nuorisotyön eri sektoreiden ja eri toimijoiden vastuu, missä ollaan onnistuttu ja minkä suhteen pitää nyt skarpata ja kääriä hihat? Mukana keskustelussa ovat sekä politiikan, kunnan, järjestön että kirkon edustajat: ministeri Annika Saarikko, Helsingin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka, Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm ja Nuoren kirkon johtaja Sami Ojala.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Turun kaupunginjohtajan tervehdys, livemusiikkia Illansuu-yhtyeeltä, jaetaan nuorisotyön tunnustuspalkinto ja nähdään Sanix Valensin voimisteluesitys.
 

14–15.30
viiva

Stressi, burnout ja yliempatia – nuorisoalan ammattitaudit ja niistä selviytyminen
Allianssi

Teetkö merkityksellistä työtä? Aivan varmasti. Onko työsi ennakoimatonta ja yllättävää, kohtaatko rankkojakin tilanteita? Taatusti. Se, mikä tekee nuorisoalalla työskentelystä palkitsevaa ja ihanaa, tekee siitä myös raskasta. Tässä ohjelmassa sekä arjen nuorisotyön tekijät että nuorisoalan johtajat jakavat omia kokemuksiaan. Yhdessä keskustellaan siitä, miten työssä jaksamista voi parantaa ja mitä se vaatii. Lopuksi kuulemme itsestään huolehtimisen ammattilaisen kommenttipuheenvuoron.

Nuorisotyön tulevaisuus: ammatti ja työmarkkinat
Humanistinen ammattikorkeakoulu & XAMK

Millaisia ovat nuorisotyön uudet työmarkkinat? Ohjelmassa keskustelemme nuorisotyön koulutuksen, ammatin ja työmarkkinoiden tulevaisuudesta. Keskustelussa pohdimme sitä, säilyykö nuorisotyö itsenäisenä ammattialana työkentän muuttuessa yhä enemmän moniammatilliseen ja monialaisen rajapintatyöskentelyn suuntaan, vai siirtyvätkö tehtävät jollekin toiselle alalle? Kerro mitä haluaisit meidän kysyvän panelisteilta: https://goo.gl/forms/Y4DmQf07NybcEn882

Kanuunassa kehitetään kunnallista nuorisotyötä
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Kunnissa tehdään nuorisotyötä nuorisotiloissa, kouluissa, monitoimitaloissa, kauppakeskuksissa, kaduilla, liikkuvissa nuorten kohtaamispaikoissa ja niin edelleen. Työmuotoja ja nuorisotyön tunnuslukujen dokumentointia kehitetään Kanuunan verkostoissa. Nuorisotyön monimuotoisuus tulee näkyväksi, kun kaikki tehty työ tallennetaan yhteen järjestelmään, reaaliaikaisesti! Ohjelmassa esimerkkikunnat kertovat kuinka Logbook-järjestelmä taipuu työntekijöiden, esimiesten ja päätöksentekijöiden työkaluksi..

Nuorten osallisuuden kitkat eri elämänvaiheissa
Nuorisotutkimusverkosto

Ohjelmassa avataan nuorten osallisuuden mahdollisuuksia ja kitkoja perustuen kahteen tapaustutkimukseen, joissa tarkastellaan kahta erityistä nuorten aikuisten ryhmää: alakulttuurisesti aktiivisia nuoria aikuisia ja nuoria äitejä. Tapaustutkimukset pohjautuvat PROMISE-tutkimushankkeeseen, jossa on tarkasteltu normeja haastavia nuorisoryhmiä kymmenessä Euroopan maassa. Kutsumme ohjelmaosiossa nuorisokentän ammattilaisia dialogiin tutkijoiden kanssa tuoreesta tutkimustiedosta. Ohjelman puhujia ovat tutkija, FT Heta Mulari, tutkija, VTT Marja Peltola ja fasilitaattori FT Kaisa Vehkalahti.

New EU Youth Strategy 2019-2027 – What does it mean for youth work?
Allianssi

Panel discussion with representatives from European Commission (TBC), Bavarian Youth Council and European Youth Forum.
Check the full international programme here.

Nuorille turvallisempia yhteisöjä!
Allianssi

Miten nuorisotyössä voitaisiin rakentaa turvallisempia yhteisöjä kaikille nuorille ja luoda syrjinnästä, rasismista ja häirinnästä vapaata, aidosti yhdenvertaista toimintakulttuuria? Tässä ohjelmassa on luvassa uusinta tietoa ja näkökulmia nuorille turvallisten yhteisöjen rakentamisesta. Ohjelman aikana myös julkaistaan Allianssin uunituore Nuorelle turvallinen yhteisö -materiaali.

Hei mitä sä osaat? Keinoja osaamisen näyttämiseen työelämän alkumetreillä
Suomen Partiolaiset, Suomen 4H-liitto

Sanat haltuun, osaaminen ymmärrettäväksi. Kaikille. Vapaa-aikana ja harrastuksissa kertyy paljon osaamista. Monissa tilanteissa osaamisen sanoittaminen ja kuvaileminen on tarpeen. Esimerkiksi kesätöitä hakiessa on osattava ilmaista oma osaamisensa, muuten työnantaja ei ehkä innostu palkkaamisesta. Partiossa ja 4H:ssa on kehitetty nuorten työelämätaitojen tunnistamista monin tavoin. Osaamismerkit, opintopisteet ja todistukset ovat löytämässä tien jännittävään digitaaliseen osaamiskiekkoon. Mikä ihme se on? Tule kuuntelemaan. Äänessä ovat osaamisen asiantuntijoiden lisäksi 4H-nuoret, partiolaiset ja Turun ylioppilasteatteri. Kun lähdet, olet hyvällä tuulella ja mukanasi on jotain konkreettista hyödynnettäväksi nuorten ohjaustyössä.

Onnellisten amisten puolesta – mitä kuuluu ammattiin opiskeleville?
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Keitä ammattiin opiskelevat ovat? Miten ja miksi he opiskelevat juuri valitsemaansa alaa? Miten he voivat ja millaisia arvoja heillä on? Mitä amikset odottavat ja haluavat työelämältä? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin loppuvuonna 2018 julkaistussa AMIS 2018 -tutkimuksessa. Tässä ohjelmassa saat tiiviin mutta sitäkin avartavamman ajankohtaiskattauksen ammattiin opiskelevien kokemuksista, ajatuksista ja arvoista. Ja mikä parasta, yhteiseen keskusteluun meidät johdattelevat amikset itse!

 

16–17
viiva

EU – ketä kiinnostaa?
Allianssi ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Usein tuntuu, että EU on vain harmaita eläkeläisiä puhumassa talviajasta ja maataloustuista. Onko todella näin? Keskustelu käännetään nyt nuoriin ja nuorisoalan kiinnostavimpiin kysymyksiin eurovaalipaneelissa, jossa on aikaa haastaa ja vastata. Panelisteina ehdokkaat Anna Jungner-Nordgren (r.), Ville Niinistö (vihr.), Mikkel Näkkäläjärvi (sd.), Anna Sirkiä (kesk.) ja Tuomas Tikkanen (kok.). Keskustelun tiukasti asiassa pitää Iida Laurila.

10 countries and 50 innovations of youth work
Allianssi

Pecha kucha presentations from 10 countries.
Check the full international programme here.

Miten monialainen yhteistyö toteutuu kunnissa?
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuorisolaki velvoittaa kaikki kunnat kehittämään nuorisopolitiikkaa paikallisesti kuntien ohjaus- ja palveluverkostoissa tai vastaavissa yhteistyöryhmissä ympäri maan. Mutta toteutuuko yhteistyö tällä hetkellä? Tässä ohjelmassa kuulet valtakunnallisen kyselyn tuloksista, saat vinkkejä hyvistä käytännöistä nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamisestä sekä nuoria koskevan tiedon hyödyntämisestä palvelujen kehittämisessä. Laadukas monialainen yhteistyö auttaa niin kuntapäättäjiä, viranomaisia kuin nuorille palveluja ja toimintaa tarjoavia yhteisöjä johtamaan toimintaa tiedolla ja edistämään nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia entistä vahvemmassa vuorovaikutuksessa.

Osallisuuden johtamisen työkaluja
Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Tässä kunnan johtotehtävissä ja esimiesasemassa oleville suunnatussa, fasilitoidussa työpajassa työstetään osallisuuden johtamiseen liittyviä näkökulmia. Osallistujien kanssa pohditaan nuorten erilaisia osallisuuden edellytyksiä kunnassa, kehitetään laadukkaan osallisuuden kriteereitä, jaetaan yli toimialarajojen hyväksi koettuja käytäntöjä sekä pohditaan vaikutusten arviointia nuorierityisissä kysymyksissä. Työpajan tuloksena syntyy tiedon ja kokemusten jakamista, yhdessä hiottuja laatukriteereitä sekä työkaluja vaikutusten arviointiin.

Sinä olet seksuaalikasvattaja!
Hivpoint

Nuorisotyöntekijänä näet työssäsi nuorten pohtivan identiteettiään, kaverisuhteitaan ja seurustelukuvioita. Näihin liittyviä kysymyksiä heitetään ”läpällä” ja tartut aiheisiin yllättävissäkin tilanteissa. Oletko tullut ajatelleeksi, että olet seksuaalikasvattaja? Tässä työpajassa pohditaan yhdessä seksuaalikasvatuksessa vaikuttavia normeja, jaetaan kokemuksia ja tutustutaan toiminnallisiin harjoituksiin. Saat mukaasi rohkeutta, uusia näkökulmia ja mielenkiintoisia harjoituksia!

Hur mår de svenskspråkiga unga i Finland?
Föreningen Luckan

Hösten 2018 lanserades resultaten från den första finlandssvenska Ungdomsbarometern. Tycker de svenskspråkiga unga att det är viktigt att tillhöra en finlandssvensk gemenskap? Hur vanligt är det att ha blivit utsatt för kritik då man talar svenska? De finlandssvenska flickorna uppger att de mår sämst av alla unga i landet på flera punkter men på vilka? Kom och ta del av barometerns intressanta resultat!

Työehdot nuorisotyön työpaikoilla
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Perustietoa työehdoista kunnissa ja yksityisellä sektorilla. Työskenteletkö nuorisotyössä kunnassa tai yksityisellä sektorilla? Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset työehdoista kyseisillä sektoreilla. Mahdollisuus kysyä ammattiliiton lakimieheltä mielen päällä olevia ja askarruttavia kysymyksiä työsuhteista ja työsuhteiden ehdoista. Mukana työmarkkinalakimies Hannu Wilén ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki.

 

15-19
viiva

Vimmahdus!

Et sää kummiskaan mittä työkalui tarttis omaan työhös? Elämyksellinen Vimmahdus lataa nuorisotyön ammattilaiset! NUORI2019-tapahtuman ohjeisohjelma Vimmahdukseen on koottu Turun kaupungin nuorisotyön ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa. Tääl ei vaa fundeerata, tääl saa käret saveen ku nuari konsanaan. Tapahtumapaikkana on Nuorten taide-ja toimintatalo Vimma, Aurakatu 16. Ei ennakkoilmoittautumista, tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille NUORI2019-tapahtuman osallistujille.

Haluaisitko lisätietoja? Lue täältä.

reittiohjevimma

 

 

19-20.30
viiva

Verkostotapaamisia: Osallisuuden vahvistajat -verkosto ja Yhdenvertaisuus-verkosto
Allianssi

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi koordinoi lukuisia koko nuorisoalaa yhdistäviä verkostoja. Turussa näistä verkostoista kaksi kokoontuu keskiviikkoiltana Logomossa. Verkostot ovat ammattilaisille suunnattuja vertaistuen paikkoja, tervetuloa mukaan! Verkostot löydät myös Facebookista hakusanoilla "osallisuuden vahvistajat" sekä "yhdenvertainen nuorisotyö".  

 

20–23
viiva

Illanvietto Logomossa

20.15 Kun olin nuori -tarinaklubi

Kun olin nuori -tarinaklubi tuo iltabileisiin mukanaan tuulahduksen nuoruusvuosien riemua, kiusallisuutta, kapinallisuutta, haaveilua ja seikkailuja. Tarinaklubilla lavalle nousee joukko rohkeita ihmisiä, jakamaan tarinoita nuoruudestaan mm. vanhojen päiväkirjojen sivuilta, blogimerkinnöistä tai auki kirjoitetuista muistoista. Olitko säkin nuorena se vähän kiusallinen sarjaihastuja? Tai ehkäpä yllytyshullu cool kid? Teitkö joskus jotain niin noloa, että vannoit jääväsi sänkyyn makaamaan ikuisiksi ajoiksi? Otitko salaa lävistyksen ja teit kaikkesi, ettei porukat vaan saa tietää? Et ole yksin!

Me ollaan tultu tänne monesta junasta ja matka on ollut enemmän tai vähemmän täynnä kommelluksia, oivalluksia ja suuria tunteita. Mitä sä teit kun olit nuori?


21.15 Tanssistudio All-Star

All-Starin esitys on sekoitus nuorten ja aikuisten kisaryhmien sekä harrasteryhmien taidonnäytettä, jossa leikitellään eri tanssilajeilla.


22.00 Ellinoora

Illan päätteeksi lavan ottaa haltuun yksi Suomen nykypäivän pop-skenen merkittävimmistä tekijöistä! Laulaja-lauluntekijänä mainetta kerännyt Ellinoora tunnetaan mm. hiteistään “Leijonakuningas” ja “Carrie”, jotka ovat nauttineet suurta suosiota suomalaisilla radioaalloilla. Tällä keikalla tullaan kokemaan varmasti unohtumattomia hetkiä niin yhteislaulun, tanssin kuin herkistelynkin parissa.
 

Iltajuhlien jälkeen bileet jatkuu Turun keskustassa Forte Nightclubissa. NUORI2019-osallistujatunnisteella ilmainen sisäänpääsy, narikka (3,5e) ei sisälly.
Nightclub Forte löytyy osoitteesta Kristiinankatu 8, Turku. 


Klikkaa tästä torstain ohjelmaan!