Yhdenvertaisuus

Allianssi tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja materiaaleja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten yhdenvertaisuus. Allianssi tukee nuorisoalan toimijoita yhdenvertaisuuden edistämisessä. Asiantuntijamme auttaa mielellään esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, nuorten moninaisuuden huomioimiseen, syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen torjumiseen tai esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Palveluihimme kuuluu tuki ja neuvonta, puheenvuorot sekä verkko- ja tilauskoulutukset. Koordinoimme myös kaikille yhdenvertaisuusteemoista kiinnostuneille nuorisoalan toimijoille avointa yhdenvertaisuusverkostoa.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolla taas viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Tasa-arvon käsite on laissa laajennettu huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Se kattaa naisten, miesten sekä transihmisten ja intersukupuolisten tasa-arvon. Nuorisolaissa (2017) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat lain keskeisiä tavoitteita, joilla ohjataan nuorisotyötä ja -toimintaa.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen tarkoittaa sitä, että jokaisella työntekijällä ja toimintaan osallistuvalla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtä, osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta hänen taustastaan.

Kysy meiltä näistä palveluista

  • Koulutusta, tukea ja asiantuntija-apua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen nuorisotyössä ja järjestöissä.

  • Menetelmiä ja työkaluja yhdenvertaisuuskasvatukseen ja syrjimättömän toimintakulttuurin kehittämiseen.

  • Verkosto yhdenvertaisuustyötä tekeville nuorisoalan toimijoille ja yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille.

  • Tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja mm. nuorten kokemasta syrjinnästä ja vihapuheesta, turvallisista yhteisöistä tai yhdenvertaisuustyöstä nuorisotoimialalla.

  • Vastaamme myös mielellään tiedusteluihin eri syrjintäperusteita tai ilmiöitä tuntevista asiantuntijoista jäsenjärjestöissämme ja muissa verkostoissamme.

 

Lisätietoa:

Laura Heinonen
Yhdenvertaisuusasiantuntija
044 416 5235
laura.heinonen@alli.fi

Kannustamme nuorisoalan organisaatioita koosta riippumatta tekemään suunnitelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa toiminnassa. Muutos tapahtuu harvoin ilman aktiivisia tekoja ja yhteisiä sopimuksia!
Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Tervetuloa mukaan yhdenvertaisuusverkostoon! Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin, tapaa Allianssin suurtapahtumien yhteydessä ja keskustelee Facebookissa.
Elävä kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä, joka pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista.